Số lượt truy cập

Đang có 1 người đang xem website.

 

Đánh giá các khoá học ngắn hạn và dài hạn

1. Đánh giá khóa ngắn hạn 1) Thành tựu đạt được Trong năm năm qua nhóm đã đào tạo được tổng cộng 128 bác sĩ. Tỷ lệ hoàn thành khóa học là 7

Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại

Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại

Các hoạt động hợp tác khác

Quan hệ đối tác quốc tế nghiên cứu học thuật giữa các nước trong cùng khu vực có lợi thế ở chỗ chúng tạo thuận lợi cho giao lưu giữa các nhà nghiên cứu và đào tạo qua biên giớ ...

Tìm :
Lịch hoạt động của Epidemiological Research Training course V-3

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 21/06/2012

   Lịch hoạt động của Epidemiological Research Training V-3 Từ ngày 29-07 đến 01-08-2012 tại ĐHYD

Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại (cập nhật tháng 6-2012)

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 20/06/2012

   Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại (cập nhật tháng 6-2012)

Report of the second EBM Training of Trainers

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 25/05/2012

   Report of the second EBM Training of Trainers

A short report and course materials of the 2012 Feb course

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 06/03/2012

   A short report and course materials of the 2012 Feb course

Course materials of the 2011 August course

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 06/08/2011

   Course materials of the 2011 August course

Thông tin Y học Bằng chứng

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 21/01/2011

   Thông tin Y học Bằng chứng

Liên hệ

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Liên hệ : Nguyễn Thy Khuê, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Quí Trọng, Aya Goto, ...

Đánh giá các khoá học ngắn hạn và dài hạn

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   1. Đánh giá khóa ngắn hạn 1) Thành tựu đạt được Trong năm năm qua nhóm đã đào tạo được tổng cộng 128 bác sĩ. Tỷ lệ hoàn thành khóa học là 7

Lịch hoạt động

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Tháng 8, 2010 Nhóm Nhật Bản đến TP. Hồ Chí Minh thăm Hội Y khoa TP. HCM, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và BV. Nguyễn Tri Phương để thảo luận về kế hoạch hoạt động ...

Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Tổ chức dự án và nhân sự hiện tại

Các hoạt động hợp tác khác

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Quan hệ đối tác quốc tế nghiên cứu học thuật giữa các nước trong cùng khu vực có lợi thế ở chỗ chúng tạo thuận lợi cho giao lưu giữa các nhà nghiên cứu và đào tạo qua biên giớ ...

Dự án mở rộng

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Nhằm phát triển một hệ thống bền vững của nghiên cứu, một sự kết hợp của các chiến lược ngắn hạn và dài hạn ở các cấp độ cá nhân, tổ chức, và quốc gia là cần thiết ...

Mô tả khoá học

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Khóa học đào tạo về dịch tễ học cơ bản và thống kê sinh học bao gồm các kỹ năng khảo sát thực tế, áp dụng cho thực hành lâm sàng hàng ngày.

Nền tảng dự án

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Nền tảng dự án

Mục tiêu dự án

Đơn vi: EBM Project , loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 16/01/2011

   Các mục tiêu của dự án : nâng cao kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia y tế ...

1 | 2

Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo