Số lượt truy cập

Đang có 90 người đang xem website.

 

Back

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

Chiêu sinh lớp Liên Đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt về phục hồi thẩm mỹ Nụ cười Xâm lấn tối thiểu

Chiêu sinh lớp Liên Đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt về phục hồi thẩm mỹ Nụ cười Xâm lấn tối thiểu

Chiêu sinh lớp Siêu âm trong Hồi sức Cấp cứu

Chiêu sinh lớp Siêu âm trong Hồi sức Cấp cứu

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa Mắt

Chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa Mắt

Chiêu sinh lớp cấy ghép nha khoa

Chiêu sinh lớp cấy ghép nha khoa

Chiêu sinh chương trình đào tạo nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học phân tử về hướng dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp

Chiêu sinh chương trình đào tạo nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học phân tử về hướng dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

Tìm :
Chương trình " Học Bổng Liên Diện Liên Hiệp Định tại Liên Bang Nga năm 2015"

Đơn vi: Hợp tác quốc tế , loại Thông báo, người đăng :hoptacquocte, ngày : 26/03/2015

   Chương trình " Học Bổng Liên Diện Liên Hiệp Định tại Liên Bang Nga năm 2015"

CHIÊU SINH LỚP DƯỢC ĐỘNG HỌC KHÁNG SINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 23/03/2015

   CHIÊU SINH LỚP DƯỢC ĐỘNG HỌC KHÁNG SINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

THÔNG BÁO THU TIỀN LỆ PHÍ THI ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA Y NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Khoa Y , loại Thông báo, người đăng :khoay, ngày : 20/03/2015

   THÔNG BÁO THU TIỀN LỆ PHÍ THI ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA Y NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO SINH VIÊN CHƯA NHẬN HỌC BỔNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Khoa Y , loại Thông báo, người đăng :khoay, ngày : 20/03/2015

   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN HỌC BỔNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 20/03/2015

   LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (sửa đổi)

Đơn vi: Tổ chức - Cán bộ , loại Thông báo, người đăng :TCCB, ngày : 19/03/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (sửa đổi)

CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ XOA BÓP

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 19/03/2015

   CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ XOA BÓP

THÔNG BÁO GIA HẠN THU HỌC PHÍ CỦA NGÂN HÀNG TMCP

Đơn vi: Khoa Y , loại Thông báo, người đăng :khoay, ngày : 18/03/2015

   THÔNG BÁO GIA HẠN THU HỌC PHÍ CỦA NGÂN HÀNG TMCP

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ, PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 16/03/2015

   CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ, PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN.

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 16/03/2015

   Thông báo tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2015.

Call for DITA Short-Term Visits Scholarships for 2015-2016 academic year is now open.

Đơn vi: Hợp tác quốc tế , loại Học bổng, người đăng :truongthituyetthanh, ngày : 16/03/2015

   Call for DITA Short-Term Visits Scholarships for 2015-2016 academic year is now open. Deadline for application: 7 June 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 13/03/2015

   THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

Thông báo về việc Tham gia Cuộc thi viết: "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh"

Đơn vi: Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên , loại Thông báo, người đăng :tuanhiep, ngày : 13/03/2015

    Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào hưởng ứng Cuộc thi viết: "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh" trong toàn Trường.

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THÍNH HỌC

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 13/03/2015

   CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THÍNH HỌC

Thay đổi lịch học lớp Siêu âm trong hồi sức - cấp cứu

Đơn vi: Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội , loại Thông báo, người đăng :camphuong, ngày : 13/03/2015

   Thay đổi lịch học lớp Siêu âm trong hồi sức-cấp cứu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo