NHÂN SỰ

Nhân sự Bộ môn Vi Sinh - Khoa Y - ĐHYD Tp. HCM

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   PGS. TS. Cao Minh Nga  Trưởng bộ môn  pgscaominhnga@yahoo.com
2.   TS. Hoàng Tiến Mỹ  Phó Trưởng Bộ môn  tienmy333@yahoo.com
3.   GS. TS. Nguyễn Thanh Bảo  Nguyên Trưởng Bộ môn  thanhbao@yds.edu.vn
4.   PGS. TS. Lý Văn Xuân  Giảng viên chính  lyvanxuan@yds.edu.vn
5.   ThS. Huỳnh Minh Tuấn  Giảng viên  hmtuanvn@yahoo.com
6.   ThS. Nguyễn Ngọc Lân  Giảng viên  lanav5002000@yahoo.com
7.   ThS. Lê Kim Ngọc Giao  Giảng viên  lekimngocgiao@yahoo.com
8.   BS. Nguyễn Thái Sơn  Giảng viên  stanley.nguyen85@yahoo.com
9.   BS. Lê Thị Ánh Phúc Nhi  Giảng viên  phuc_nhi85@yahoo.com
10.   ThS. Lê Văn Chương  Kỹ thuật viên  chuongmedtech@ump.edu.vn
11.   ThS. Võ Thị Tuyết Nga  Kỹ thuật viên  vttnga227@gmail.com
12.   CN. Huỳnh Kim Ngân  Kỹ thuật viên  nganhuynh17485@yahoo.com
13.   Nguyễn Thị Hồng  Kỹ thuật viên  nguyenthihong@yds.edu.vn
14.   Đặng Thanh Bình  Thư ký  ctdongxoay@yahoo.com.vn
15.   CN. Đỗ Thị Diệu Linh  Nhân viên  mi_buon@yahoo.com
16.   Trần Thị Mộng  Nhân viên  tranthimong@yds.edu.vn
17.   Nguyễn Thị Trà  Nhân viên  nguyenthitra@yds.edu.vn
Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 165 người đang xem website.