Số lượt truy cập

Đang có 216 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Vi Sinh - Khoa Y - ĐHYD Tp. HCM

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   PGS. TS. Cao Minh Nga  Trưởng bộ môn  pgscaominhnga@yahoo.com
2.   TS. Hoàng Tiến Mỹ  Phó Trưởng Bộ môn  tienmy333@yahoo.com
3.   GS. TS. Nguyễn Thanh Bảo  Nguyên Trưởng Bộ môn  thanhbao@yds.edu.vn
4.   PGS. TS. Lý Văn Xuân  Giảng viên chính  lyvanxuan@yds.edu.vn
5.   ThS. Huỳnh Minh Tuấn  Giảng viên  hmtuanvn@yahoo.com
6.   ThS. Nguyễn Ngọc Lân  Giảng viên  lanav5002000@yahoo.com
7.   ThS. Lê Kim Ngọc Giao  Giảng viên  lekimngocgiao@yahoo.com
8.   BS. Lê Thị Ánh Phúc Nhi  Giảng viên  phuc_nhi85@yahoo.com
9.   ThS. Lê Văn Chương  Kỹ thuật viên  chuongmedtech@ump.edu.vn
10.   ThS. Võ Thị Tuyết Nga  Kỹ thuật viên  vttnga227@gmail.com
11.   CN. Huỳnh Kim Ngân  Kỹ thuật viên  nganhuynh17485@yahoo.com
12.   CN. Bùi Phi Điệp  Kỹ thuật viên  phidiep086@yahoo.com
13.   Nguyễn Thị Hồng  Kỹ thuật viên  nguyenthihong@yds.edu.vn
14.   Đặng Thanh Bình  Thư ký  ctdongxoay@yahoo.com.vn
15.   CN. Đỗ Thị Diệu Linh  Nhân viên  mi_buon@yahoo.com
16.   Trần Thị Mộng  Nhân viên  tranthimong@yds.edu.vn
17.   Nguyễn Thị Trà  Nhân viên  nguyenthitra@yds.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
quảng cáo ĐH Miền Đông
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo