Số lượt truy cập

Đang có 115 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Giải Phẫu Học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   TS. Nguyễn Hoàng Vũ  Trưởng bộ môn  vuhoangdr@yahoo.com
2.   PGS. TS. Dương Văn Hải  Phó Trưởng Bộ môn  haiduong99@gmail.com
3.   GS. TS. Lê Văn Cường  Nguyên Trưởng Bộ môn  gslevancuong@gmail.com
4.   PGS. TS. Ngô Trí Hùng  Nguyên Trưởng Bộ môn  pgs.ngotrihung@ump.edu.vn
5.   ThS. Nguyễn Xuân Anh  Giảng viên chính  xuananhpt@gmail.com
6.   ThS. Phan Ngọc Toàn  Giảng viên  phanngoctoan@ump.edu.vn
7.   TS. Võ Văn Hải  Giảng viên  bswhai@yahoo.com
8.   ThS. Trang Mạnh Khôi  Giảng viên  tmkhoi2000@yahoo.com
9.   ThS. Nguyễn Phước Vĩnh  Giáo vụ  vinhnguyen@ump.edu.vn
10.   ThS. Nguyễn Trường Kỳ  Giảng viên  kynguyen@ump.edu.vn
11.   ThS. Võ Thành Nghĩa  Giảng viên  vothanhnghia87@yahoo.com
12.   BS. Nguyễn Huy Bằng  Giảng viên  nguyenhuybang@ump.edu.vn
13.   BS. Nguyễn Trung Hiếu  Giảng viên  hieuyd2007@gmail.com
14.   CN. Nguyễn Gia Ninh  Kỹ thuật viên  nguyengianinh@ump.edu.vn
15.   Lê Tấn Đời  Kỹ thuật viên  doilongvinh@yahoo.com
16.   Lê Trần Thị Minh Kha  Kỹ thuật viên  minhkha@yahoo.com
17.   Nguyễn Văn Nhựt  Kỹ thuật viên  nhut1371@yahoo.com
18.   Phạm Văn Dứa  Nhân viên  phamvandua@yahoo.com
19.   Đỗ Thành Nhân  Nhân viên  dothanhnhan@yahoo.com
20.   Nguyễn Tấn Hiền  Nhân viên  nguyentanhien@yahoo.com
21.   Đỗ Thành Tài  Nhân viên  dothanhtai@yahoo.com
22.   Châu Thị Phương Oanh  Nhân viên  chauthiphuongoanh@yahoo.com
23.   Phạm Văn Sang  Nhân viên  phamvansang@ump.edu.vn
24.   Trần Văn Nữ  Nhân viên  tranvannu@yahoo.com
25.   Đỗ Ngọc Diệp  Nhân viên  dongocdiep@ump.edu.vn
26.   Trần Thanh Tuấn  Nhân viên  tranthanhtuan@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo