Số lượt truy cập

Đang có 67 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Giải Phẫu Học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   PGS. TS. Dương Văn Hải  Phó chủ nhiệm Bộ môn  haiduong99@gmail.com
2.   ThS. Nguyễn Hoàng Vũ  Phó chủ nhiệm Bộ môn  vuhoangdr@yahoo.com
3.   GS. TS. Lê Văn Cường  Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn  gslevancuong@gmail.com
4.   PGS. TS. Ngô Trí Hùng  Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn  pgs.ngotrihung@ump.edu.vn
5.   ThS. Nguyễn Xuân Anh  Giảng viên chính  xuananhpt@gmail.com
6.   ThS. Phan Ngọc Toàn  Giảng viên  phanngoctoan@ump.edu.vn
7.   TS. Võ Văn Hải  Giảng viên  bswhai@yahoo.com
8.   ThS. Trang Mạnh Khôi  Giảng viên  tmkhoi2000@yahoo.com
9.   ThS. Nguyễn Phước Vĩnh  Giáo vụ  vinhnguyen@ump.edu.vn
10.   ThS. Nguyễn Trường Kỳ  Giảng viên  kynguyen@ump.edu.vn
11.   ThS. Võ Thành Nghĩa  Giảng viên  vothanhnghia87@yahoo.com
12.   BS. Nguyễn Huy Bằng  Giảng viên  nguyenhuybang@ump.edu.vn
13.   CN. Trương Thị Sao Mai  Kỹ thuật viên  ttsaomai25@yahoo.com
14.   CN. Nguyễn Gia Ninh  Kỹ thuật viên  nguyengianinh@ump.edu.vn
15.   Lê Tấn Đời  Kỹ thuật viên  doilongvinh@yahoo.com
16.   Lê Trần Thị Minh Kha  Kỹ thuật viên  minhkha@yahoo.com
17.   Nguyễn Văn Nhựt  Kỹ thuật viên  nhut1371@yahoo.com
18.   Phạm Văn Dứa  Nhân viên  phamvandua@yahoo.com
19.   Đỗ Thành Nhân  Nhân viên  dothanhnhan@yahoo.com
20.   Nguyễn Tấn Hiền  Nhân viên  nguyentanhien@yahoo.com
21.   Đỗ Thành Tài  Nhân viên  dothanhtai@yahoo.com
22.   Châu Thị Phương Oanh  Nhân viên  chauthiphuongoanh@yahoo.com
23.   Phạm Văn Sang  Nhân viên  phamvansang@ump.edu.vn
24.   Trần Văn Nữ  Nhân viên  tranvannu@yahoo.com
25.   Đỗ Ngọc Diệp  Nhân viên  dongocdiep@ump.edu.vn
26.   Trần Thanh Tuấn  Nhân viên  tranthanhtuan@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo