Số lượt truy cập

Đang có 758 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Giải Phẫu Học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   GS. TS. Lê Văn Cường  Trưởng bộ môn  gslevancuong@gmail.com
2.   PGS. TS. Dương Văn Hải  Phó Trưởng Bộ môn  haiduong99@gmail.com
3.   PGS. TS. Ngô Trí Hùng  Nguyên Trưởng Bộ môn  pgs.ngotrihung@ump.edu.vn
4.   ThS. Nguyễn Xuân Anh  Giảng viên chính  xuananhpt@gmail.com
5.   ThS. Nguyễn Hoàng Vũ  Giảng viên  vuhoangdr@yahoo.com
6.   ThS. Phan Ngọc Toàn  Giảng viên  phanngoctoan@ump.edu.vn
7.   BS. Lương Thị Bạch Vân  Giảng viên  luongthibachvan@ump.edu.vn
8.   TS. Võ Văn Hải  Giảng viên  bswhai@yahoo.com
9.   ThS. Trang Mạnh Khôi  Giảng viên  tmkhoi2000@yahoo.com
10.   ThS. Nguyễn Phước Vĩnh  Giảng viên  vinhnguyen@ump.edu.vn
11.   BS. Nguyễn Huy Bằng  Giảng viên  huybang@ump.edu.vn
12.   BS. Nguyễn Trường Kỳ  Giảng viên  kynguyen@ump.edu.vn
13.   BS. Võ Thành Nghĩa  Giảng viên  vothanhnghia87@yahoo.com
14.   CN. Trương Thị Sao Mai  Kỹ thuật viên  ttsaomai25@yahoo.com
15.   CN. Nguyễn Gia Ninh  Kỹ thuật viên  nguyengianinh@ump.edu.vn
16.   Lê Tấn Đời  Kỹ thuật viên  doilongvinh@yahoo.com
17.   Lê Trần Thị Minh Kha  Kỹ thuật viên  minhkha@yahoo.com
18.   Nguyễn Văn Nhựt  Kỹ thuật viên  nhut1371@yahoo.com
19.   Phạm Văn Dứa  Nhân viên  phamvandua@yahoo.com
20.   Đỗ Thành Nhân  Nhân viên  dothanhnhan@yahoo.com
21.   Nguyễn Tấn Hiền  Nhân viên  nguyentanhien@yahoo.com
22.   Đỗ Thành Tài  Nhân viên  dothanhtai@yahoo.com
23.   Châu Thị Phương Oanh  Nhân viên  chauthiphuongoanh@yahoo.com
24.   Phạm Văn Sang  Nhân viên  phamvansang@ump.edu.vn
25.   Trần Văn Nữ  Nhân viên  tranvannu@yahoo.com
26.   Đỗ Ngọc Diệp  Nhân viên  dongocdiep@ump.edu.vn
27.   Trần Thanh Tuấn  Nhân viên  tranthanhtuan@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo