Số lượt truy cập

Đang có 49 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Giải Phẫu Học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   GS. TS. Lê Văn Cường  Chủ nhiệm Bộ môn  gslevancuong@gmail.com
2.   PGS. TS. Dương Văn Hải  Phó chủ nhiệm Bộ môn  haiduong99@gmail.com
3.   PGS. TS. Ngô Trí Hùng  Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn  pgs.ngotrihung@ump.edu.vn
4.   BSCKII. Phan Bảo Khánh  Nguyên phó Chủ nhiệm Bộ môn  phanbaokhanh@ump.edu.vn
5.   ThS. Nguyễn Xuân Anh  Giảng viên chính  xuananhpt@gmail.com
6.   ThS. Nguyễn Phước Vĩnh  Giáo vụ  vinhnguyen@ump.edu.vn
7.   ThS. Phan Ngọc Toàn  Giảng viên  phanngoctoan@ump.edu.vn
8.   ThS. Nguyễn Hoàng Vũ  Giáo tài  vuhoangdr@yahoo.com
9.   TS. Võ Văn Hải  Giảng viên  bswhai@yahoo.com
10.   ThS. Trang Mạnh Khôi  Giảng viên  tmkhoi2000@yahoo.com
11.   BS. Võ Thành Nghĩa  Giảng viên  vothanhnghia87@yahoo.com
12.   BS. Nguyễn Huy Bằng  Giảng viên  huybang@ump.edu.vn
13.   BS. Nguyễn Trường Kỳ  Giảng viên  kynguyen@ump.edu.vn
14.   BS. Trần Hữu Duy  Giảng viên  tranhuuduy307@gmail.com
15.   CN. Đinh Bạch Lang  Giảng viên  dinhbachlang@yahoo.com
16.   CN. Nguyễn Gia Ninh  Kỹ thuật viên  nguyengianinh@ump.edu.vn
17.   CN. Trương thị Sao Mai  Kỹ thuật viên  ttsaomai25@yahoo.com
18.   Lê Tấn Đời  Kỹ thuật viên  doilongvinh@yahoo.com
19.   Nguyễn văn Nhựt  Kỹ thuật viên  nhut1371@yahoo.com
20.   Lê Trần Thị Minh Kha  Kỹ thuật viên  minhkha@yahoo.com
21.   Đỗ Thành Nhân  Nhân viên  dothanhnhan@yahoo.com
22.   Phạm văn Dứa  Nhân viên  phamvandua@yahoo.com
23.   Đỗ Thành Tài  Nhân viên  dothanhtai@yahoo.com
24.   Châu Thị Phương Oanh  Nhân viên  chauthiphuongoanh@yahoo.com
25.   Trần văn Nữ  Nhân viên  tranvannu@yahoo.com
26.   Nguyễn Tấn Hiền  Nhân viên  nguyentanhien@yahoo.com

Đăng nhập
Username:
Password:
Phần mềm giải phẫu bệnh
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Học bổng
Tạp chí Y Học TP. HCM
ccatinhoc
Thư viện điện tử ĐHYD
Chuyên mục lượng giá
Service Manual
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo