Số lượt truy cập

Đang có 80 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Bộ môn Giải Phẫu Học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   GS. TS. Lê Văn Cường  Trưởng bộ môn  gslevancuong@gmail.com
2.   PGS. TS. Dương Văn Hải  Phó Trưởng Bộ môn  haiduong99@gmail.com
3.   PGS. TS. Ngô Trí Hùng  Nguyên Trưởng Bộ môn  pgs.ngotrihung@ump.edu.vn
4.   ThS. Nguyễn Xuân Anh  Giảng viên chính  xuananhpt@gmail.com
5.   ThS. Nguyễn Hoàng Vũ  Giảng viên  vuhoangdr@yahoo.com
6.   ThS. Phan Ngọc Toàn  Giảng viên  phanngoctoan@ump.edu.vn
7.   TS. Võ Văn Hải  Giảng viên  bswhai@yahoo.com
8.   ThS. Trang Mạnh Khôi  Giảng viên  tmkhoi2000@yahoo.com
9.   ThS. Nguyễn Phước Vĩnh  Giáo vụ  vinhnguyen@ump.edu.vn
10.   BS. Nguyễn Trường Kỳ  Giảng viên  kynguyen@ump.edu.vn
11.   BS. Võ Thành Nghĩa  Giảng viên  vothanhnghia87@yahoo.com
12.   CN. Trương Thị Sao Mai  Kỹ thuật viên  ttsaomai25@yahoo.com
13.   CN. Nguyễn Gia Ninh  Kỹ thuật viên  nguyengianinh@ump.edu.vn
14.   Lê Tấn Đời  Kỹ thuật viên  doilongvinh@yahoo.com
15.   Lê Trần Thị Minh Kha  Kỹ thuật viên  minhkha@yahoo.com
16.   Nguyễn Văn Nhựt  Kỹ thuật viên  nhut1371@yahoo.com
17.   Phạm Văn Dứa  Nhân viên  phamvandua@yahoo.com
18.   Đỗ Thành Nhân  Nhân viên  dothanhnhan@yahoo.com
19.   Nguyễn Tấn Hiền  Nhân viên  nguyentanhien@yahoo.com
20.   Đỗ Thành Tài  Nhân viên  dothanhtai@yahoo.com
21.   Châu Thị Phương Oanh  Nhân viên  chauthiphuongoanh@yahoo.com
22.   Phạm Văn Sang  Nhân viên  phamvansang@ump.edu.vn
23.   Trần Văn Nữ  Nhân viên  tranvannu@yahoo.com
24.   Đỗ Ngọc Diệp  Nhân viên  dongocdiep@ump.edu.vn
25.   Trần Thanh Tuấn  Nhân viên  tranthanhtuan@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo