Số lượt truy cập

Đang có 233 người đang xem website.

 

Back

Sách/Giáo trình của Bộ môn Tâm Thần

Các rối loạn lo âu
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Các rối loạn tâm thần trong bệnh động kinh
Ngô Tích Linh
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Hóa dược trị liệu trong Tâm Thần
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn dạng cơ thể
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn giả bệnh
Trần Trung Nghĩa
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Rối loạn phân ly
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn tâm thần do rượu
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Triệu chứng tâm thần
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   


Đăng nhập
Username:
Password:
Chuyên mục lượng giá
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo