Số lượt truy cập

Đang có 187 người đang xem website.

 

Back

Sách/Giáo trình của Bộ môn Tâm Thần

Các rối loạn lo âu
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Các rối loạn tâm thần trong bệnh động kinh
Ngô Tích Linh
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Hóa dược trị liệu trong Tâm Thần
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Quan điểm về sức khỏe tâm thần và các công cụ chẩn đoán
Th.S Ái Ngọc Phân
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng
Link
   

Rối loạn dạng cơ thể
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn giả bệnh
Trần Trung Nghĩa
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Rối loạn phân ly
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn tâm thần do rượu
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Tổng quan tâm lý trị liệu
CN Huỳnh Thị Hoài Như
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng
Link
   

Triệu chứng tâm thần
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   


Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
quảng cáo ĐH Miền Đông
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo