Số lượt truy cập

Đang có 155 người đang xem website.

 

Back

Sách/Giáo trình của Bộ môn Tâm Thần

Các rối loạn lo âu
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Các rối loạn tâm thần trong bệnh động kinh
Ngô Tích Linh
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Hóa dược trị liệu trong Tâm Thần
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Quan điểm về sức khỏe tâm thần và các công cụ chẩn đoán
Th.S Ái Ngọc Phân
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng
Link
   

Rối loạn dạng cơ thể
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn giả bệnh
Trần Trung Nghĩa
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Rối loạn phân ly
Trần Trung Nghĩa
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn tâm thần do rượu
Ngô Tích Linh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Rối loạn tăng động - giảm chú ý (ADHD)
BS Phạm Thị Minh Châu
Năm xuất bản : 2015
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng
Link
   

Tổng quan tâm lý trị liệu
CN Huỳnh Thị Hoài Như
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng
Link
   

Triệu chứng học tâm thần
BS Phạm Thị Minh Châu
Năm xuất bản : 2015
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Bài giảng do bs Minh Châu phụ trách (có cập nhật thêm)
Link
   

Triệu chứng tâm thần
Nguyễn Văn Nuôi
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   


Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo