Sách/Giáo trình của Bộ môn Tin học

Bài giảng hướng dẫn trình bày luận văn
Bộ môn Tin học biên soạn
Năm xuất bản : 2015
Lần tái bản : 2
Loại : Giáo trình (photocopy)
Nội dung:
1. Endnote X7 trong quản lý tài liệu tham khảo
2. Trình bày luận văn Winword 2013
3. Tìm kiếm thông tin y tế trên Internet
4. SnagIT
5. Lập bảng và vẽ đồ thi trong Excel 2013
6. Báo cáo luận văn với Powerpoint 2013
   

Giáo trình Tin học cơ bản
Bộ môn Tin học biên soạn
Năm xuất bản : 2015
Lần tái bản : 3
Loại : Giáo trình (photocopy)
Sách dành cho sinh viên năm thứ nhất ĐHYD.
Nội dung : các kiến thức và kỹ năng vi tính thiết yếu để sinh viên học tập, hoà nhập :
1. Quản lý file và các thiết lập cho máy vi tính.
2. Sử dụng word và excel cơ bản & nâng cao
3. Sử dụng Powerpoint
4. Xử lý multimedia
5. Tìm kiếm tài liệu Y Dược học
6. Ứng dụng CNTT & TT trong Y Dược
   

Giáo trình Tin học nâng cao 1
Bộ môn Tin học biên soạn
Năm xuất bản : 2015
Lần tái bản : 3
Loại : Giáo trình (photocopy)
Sử dụng cho đối tượng Sau đại học: CK cấp I
Nội dung: các kiến thức và kỹ năng tin học phục vụ cho việc nghiên cứu và làm luận văn
1. Sử dụng EndNote để viết tài liệu tham khảo
2. Trình bày báo cáo bằng Powerpoint
3. Xử lý multimedia
4. Tìm kiếm thông tin y dược
   

Giáo trình Tin học nâng cao 2
Bộ môn Tin học biên soạn
Năm xuất bản : 2015
Lần tái bản : 3
Loại : Giáo trình (photocopy)
Giáo trình dành cho các đối tượng Sau đại học : NCS, CK II.
Nội dung : Hướng dẫn xử lý số liệu thống kê trong y học bằng phần mềm SPSS

Thiết kế bảng câu hỏi, Nhập số liệu, Mã hoá và tính toán biến mới, Trình bày số liệu, Các kiểm định và lý giải kết quả : Chi square, so sánh 2 trung bình t-test mẫu độc lập, mẫu cặp, ONE WAY ANOVA, TWO WAY ANOVA, Tương quan và Hồi qui tuyến tính, Hồi qui đa biến, Hồi qui Logistic, Đường cong ROC, Ước tính cỡ mẫu.
   

Hướng dẫn sử dụng phần mềm dựng phim Premiere Pro
Bộ môn Tin Học - ĐHYD TP. HCM biên soạn
Bộ môn Tin Học - ĐHYD TP. HCM
Năm xuất bản : 2013
Loại : Giáo trình (photocopy)
Bài giảng hướng dẫn chi tiết chỉnh sửa video dùng Adobe Premiere Pro Có đĩa kèm đĩa DVD source bài tập
   

Trắc nghiệm Tin học Cơ bản
Bộ môn Tin học
Năm xuất bản : 2016
Loại : Phần mềm học tập
Phần mềm Trắc nghiệm do bộ môn biên soạn với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 1000 câu hỏi.
Với đĩa phần mềm này, sinh viên có thể tự lượng giá với 20 đề mẫu, tính điểm tự động. Rất cần thiết cho việc tự học và tự đánh giá trong quá trình học tập cũng như thi kết thúc môn học
   

Trắc nghiệm Tin học Nâng cao 1
Bộ môn Tin học biên soạn
Năm xuất bản : 2016
Lần tái bản : 3
Loại : Phần mềm học tập
Phần mềm Trắc nghiệm do bộ môn biên soạn với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 1000 câu hỏi.
Với đĩa phần mềm này, sinh viên có thể tự lượng giá với 20 đề mẫu, tính điểm tự động. Rất cần thiết cho việc tự học và tự đánh giá trong quá trình học tập cũng như thi kết thúc môn học
   

Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 4 người đang xem website.