• Tập huấn
  • Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013
  • Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp YHCT và chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
  • Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014
  • Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền
  • Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan tại khoa Y học cổ truyền
  • Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012
  • Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013
  • Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền
  • Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012
TIN NỔI BẬT
Sách/Giáo trình của Bộ môn Châm cứu

BẢI GIẢNG BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA YHCT
BỘ MÔN YHCT
BỘ MÔN YHCT-ĐHYD
Năm xuất bản : 1997
Loại : Sách chuẩn
SÁCH ĐÀO TẠO BS CHUYÊN KHOA YHCT
Link
   

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ TẬP 2
BỘ MÔN YHCT
BỘ MÔN YHCT-ĐHYD
Năm xuất bản : 1998
Loại : Sách chuẩn
SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA YHCT
Link
   

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ TẬP 3
BỘ MÔN YHCT
BỘ MÔN YHCT-ĐHYD
Năm xuất bản : 1998
Loại : Sách chuẩn
SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA YHCT
Link
   

BÀI GIẢNG DƯỢC LÝ DƯỢC LIỆU
KHOA YHCT
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Năm xuất bản : 1999
Loại : Sách
SÁCH THAM KHẢO
   

BÀI GIẢNG THẦN KINH SINH HỌC VÀ CHÂM CỨU
PHAN QUAN CHÍ HIẾU
KHOA YHCT
Năm xuất bản : 1997
Loại : Sách
SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN KHOA YHCT
   

BÀI GIẢNG TRIỆU CHỨNG HỌC YHCT
BỘ MÔN YHCT
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Năm xuất bản : 1997
Loại : Giáo trình (photocopy)
SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA YHCT
Link
   

BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
Bộ môn Y học cổ truyền
Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản : 1997
Loại : Sách chuẩn
Sách giành cho đối tượng sinh viên đại học y dược các lớp ngoài khoa Y học cổ truyền và các đối tượng nghiên cứu khác có thể tham khảo. Nội dung sách đầy đủ các mục châm cứu, dưỡng sinh và dùng thuốc y học cổ truyền.
   

BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
KHOA YHCT
KHOA YHCT
Năm xuất bản : 1998
Loại : Sách
TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN KHOA YHCT
   

BÁT CƯƠNG (ĐH)
ThS.BS Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Bệnh chứng Ngũ Quan Y học cổ truyền
PGS. TS. Nguyễn Thị Bay
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2001
Loại : Sách chuẩn
   

Bệnh học ngoại - phụ YHCT
Phạm Văn Trịnh -Lê Thị Hiền
Năm xuất bản : 2008
Loại : Sách chuẩn
Chuyên ngành:Bác sĩ YHCT Nguồn: Bộ Y tế
Link
   

Bệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp đông - tây y)
Nguyễn Thị Bay
Y học
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
   

Bệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp đông-tây y)
PGS. TS. Nguyễn Thị Bay
Nhà xuất bản Y Học
Loại : Sách chuẩn
Sách đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền
   

Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông - Tây y
Nguyễn Thị Bay
Y học Hà Nội
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
Chuyên ngành:Bác sĩ YHCT Sơ lược: Sách “Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông - Tây y” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giầu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam. Sách “Bệnh học và điều trị nội khoa kết hợp Đông - Tây y” đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006-2010. Nguồn: Bộ Y tế
Link
   

Bệnh học và điều trị đông y
Phan Quan Chí Hiếu
Y học
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
   

Bệnh học và điều trị đông y
Phan Quan Chí Hiếu
Y học Hà Nội
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
Chuyên ngành:Bác sĩ YHCT Sơ lược: Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ y học cổ truyền. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành. Nguồn: Bộ Y Tế
Link
   

Cập nhật chẩn đoán và điều trị Đông Tây y đau thắt lưng
PGS. TS. Phan Quan Chí Hiếu
Năm xuất bản : 2010
   

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐÔNG TÂY Y ĐAU THẮT LƯNG
KHOA YHCT
KHOA YHCT
Năm xuất bản : 2010
Loại : Tài liệu loại khác
CD ĐÀO TẠO LIÊN TỤC HỘI NGHỊ KHKT KHOA YHCT 2010
   

Châm cứu học
Chủ biên : PGS. TS. BS. Phan Quan Chí Hiếu
Nhà xuất bản Y Học
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
Sách đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền
Link
   

Châm cứu học
Phan Quan Chí Hiếu
Y học
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
   

CHÂM CỨU HỌC - TẬP 1
Phan Quan Chí Hiếu
NXB Y HỌC
Năm xuất bản : 2002
Loại : Sách chuẩn
Sách giáo khoa giành cho đối tượng sinh viên đại học và học viên sau đại học.
Link
   

Châm cứu học - Tập 1/ https://bacsihoasung.wordpress.com/2009/05/28/cham-cuu-hoc-tap-1/
Chủ biên : PGS. TS. BS. Phan Quan Chí Hiếu
Nhà xuất bản Y Học
Loại : Sách chuẩn
Sách đào tạo y sĩ Bác sĩ y học cổ truyền Xem chi tiết nội dung giới thiệu và tải sách trên mạng tại địa chỉ: https://bacsihoasung.wordpress.com/2009/05/28/cham-cuu-hoc-tap-1/
   

Châm cứu học tập 1
Phan Quan Chí Hiếu
Y học Hà Nội
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
Chuyên ngành:Bác sĩ YHCT Sách Châm cứu học tập 1 được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được PGS. TS. Phan Quan Chí Hiếu, một nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam. Sách Châm cứu học tập 1 đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Nguồn: Bộ Y tế
Link
   

CHÂM CỨU HỌC- TẬP 1
PHAN QUAN CHÍ HIẾU
NXB Y HỌC
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
SÁCH CHUẨN ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP CỦA BỘ Y TẾ
Link
   

CHÂM CỨU HỌC- TẬP 2
Phan Quan Chí Hiếu
NXB Y HỌC
Năm xuất bản : 2002
Loại : Sách chuẩn
Sách giáo khoa chuẩn giành cho đối tượng sinh viên đại học và học viên sau đại học và các đối tượng nghiên cứu khác.
   

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ THUỘC HỆ KINH CÂN- BỆNH CỦA PHẦN MỀM QUANH KHỚP
PHAN QUAN CHÍ HIẾU
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách
SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ YHCT
   

Dược học cổ truyền
Nguyễn Nhược Kim
Y học
Năm xuất bản : 2009
Loại : Sách chuẩn
   

Giáo trình Dược liệu học (Dành cho DSTH YHCT)
TS. Bùi Mỹ Linh
Năm xuất bản : 2010
Loại : Sách chuẩn
   

Giáo trình thực tập Dược liệu (Dành cho DSTH YHCT)
TS. Bùi Mỹ Linh và cộng sự
Năm xuất bản : 2008
Lần tái bản : 3
Loại : Sách chuẩn
   

Giáo trình thực tập Kiểm nghiệm (Dành cho DSTH YHCT)
TS. Bùi Mỹ Linh và cộng sự
Năm xuất bản : 2010
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

Giáo trình đọc viết tên thuốc (Dành cho DSTH YHCT)
TS. Bùi Mỹ Linh và cộng sự
Năm xuất bản : 2010
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

Hải Thượng y tông tâm lĩnh
Ths. Bs Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Học thuyết Âm dương - Ngũ hành - Thiên nhân hợp nhất (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Học thuyết kinh lạc
Ths. Bs Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Học thuyết tạng tượng (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương
Link
   

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Link
   

Hướng dẫn đoàn viên - đoàn vụ
Bao gồm: Công tác kết nạp đoàn viên mới; Công tác trao thẻ đoàn viên; Trưởng thành đoàn; Công tác quản lý đoàn viên
Link
   

Mẫu đơn xin học bổng của Đoàn - HSV
Link
   

Nội khoa Y học cổ truyền
Bộ môn Bệnh học
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2001
Loại : Sách chuẩn
   

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện HSSV
Link
   

PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ- PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU CẢI TIẾN
Phan Quan Chí Hiếu
Tài liệu đào tạo liên tục
Năm xuất bản : 2008
   

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG SINH
PGSTS.PHẠM HUY HÙNG
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Năm xuất bản : 2004
Loại : Sách chuẩn
   

Phương thuốc An thần
ThS. Bs. Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Phương thuốc Bổ
ThS. Bs. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Phương thuốc Hòa giải (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Phương thuốc Khu phong (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Phương thuốc Trừ thấp (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Phương thuốc Trừ đờm (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

QUI TRÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG
Loại : Tài liệu loại khác
   

QUI TRÌNH THAO TÁC CHUẨN - CHẤM THI
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

QUI TRÌNH THAO TÁC CHUẨN - COI THI
Loại : Tài liệu loại khác
   

QUI TRÌNH THAO TÁC CHUẨN - RA ĐỀ THI
Loại : Tài liệu loại khác
   

Quy trình cấp chứng nhận bảng điểm
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương
Link
   

SÁCH BÀI GIẢNG CHÂM CỨU
KHOA YHCT
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Năm xuất bản : 2008
Loại : Giáo trình (photocopy)
SÁCH ĐÀO TẠO Y SĨ YHCT
Link
   

Sách giáo khoa Chế Biến Dược Liệu
PGS.TS. Nguyễn Phương Dung
Nhà Xuất Bản Y Học
Năm xuất bản : 2011
Loại : Sách chuẩn
Sách dùng đào tạo Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền
Link
   

Sách giáo khoa Dược Học Cổ Truyền
TS.DS. Nguyễn Phương Dung
Nhà Xuất Bản Y Học
Năm xuất bản : 2009
Loại : Sách chuẩn
Sách dùng đào tạo Dược Sĩ Đại Học
Link
   

Thực tập Thực vật Dược
TS. Bùi Mỹ Linh
Năm xuất bản : 2010
Loại : Sách chuẩn
   

Tinh Khí Thần Tân Dịch (2014)
ThS. Lê Ngọc Thanh
Năm xuất bản : 2014
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

Tuệ Tĩnh toàn tập (CT3, Y3)
Ths. Bs Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG VÀO VIỆC TRỊ BỆNH VÀ PHÒNG BỆNH
THS.BS. LÊ HOÀNG SƠN
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Năm xuất bản : 2003
Loại : Sách
SÁCH THAM KHẢO CHUYÊN KHOA YHCT
Link
   

XOA BÓP
PGSTS.PHẠM HUY HÙNG
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Năm xuất bản : 2005
Loại : Sách chuẩn
   

Y dịch
Ths.Bs. Lê Ngọc Thanh
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link download: http://www.mediafire.com/view/?km561238fvbd78e
   

Y lý Y học cổ truyền
ThS Ngô Anh Dũng
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2008
Loại : Sách chuẩn
Link
   

Y lý Y học cổ truyền
Ngô Anh Dũng
Y học Hà Nội
Năm xuất bản : 2008
Loại : Sách chuẩn
Chuyên ngành:Bác sĩ YHCT Nguồn: Bộ Y tế
Link
   

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011)
Link
   

ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH BỆNH CHỨNG ĐÔNG Y
PGS. LÂM HỒNG TƯỜNG
BỘ MÔN DƯỢC LÝ- KHOA Y
Năm xuất bản : 1999
Loại : Sách chuẩn
SÁCH THAM KHẢO DƯỢC ĐÔNG Y
Link
   

Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 20 người đang xem website.