Số lượt truy cập

Đang có 88 người đang xem website.

 

Back


Bài Giảng Giải Phẫu Học (tập 1)
Nhà xuất bản Y học
Loại : Sách
Tài liệu tham khảo
   

Bài Giảng Giải Phẫu Học (tập 2)
Nhà xuất bản Y học
Loại : Sách
Tài liệu tham khảo
   

Bài giảng Giải Phẫu Sinh Lý
Trần Thiện TRung
NXB Y học
Năm xuất bản : 2013
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
Hiện đang được bán tại Thư viện Khoa ĐD - KTYH
   

Bài giảng Giải phẩu XQuang
Nguyễn Doãn cường
Lưu hành nội bộ
Sách dùng cho giảng dạy Trung học Kỹ thuật hình ảnh.
   

Bài giảng Tổ chức và quản lý khoa Chẩn đoán hình ảnh
Nguyễn Doãn Cường
Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản : 2012
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Sách lưu hành nội bộ và dùng cho giảng dạy Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh
Link
   

BIOCHEMISTRY
Pamela C.Champe, Richard A.Harvey
J.B Lippincott Company
Năm xuất bản : 2007
Lần tái bản : 2
Loại : Sách
Hiện có ở Thư viện Bộ môn
   

CHĂM SÓC BÀ MẸ SAU ĐẺ
Bộ Y Tế - Vụ Khoa Học Và Đào Tạo
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2005
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG ĐẺ
Bộ Y Tế - Vụ Khoa Học Và Đào Tạo
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2005
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
Tài liệu đào tạo Hộ sinh trung học
   

CHĂM SÓC BÀ MẸ TRƯỚC ĐẺ
Bộ Y Tế - Vụ Khoa Học Và Đào Tạo
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2005
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PHỤ NỮ
Bộ Y Tế - Vụ Khoa Học Và Đào Tạo
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2005
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
   

Clinical anesthesia produces of the Massachusetts General Hospital
Peter F. Dunn M.D.
Năm xuất bản : 2007
Lần tái bản : 7
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
   

Fundamentals of Radiology
Robert A.Novelline,M.D
Havard University Press
Năm xuất bản : 2004
Lần tái bản : 6
Loại : Tài liệu loại khác
Sách tham khảo Kỹ thuật XQuang( Tiếng Anh)
Link
   

Gây mê hồi sức căn bản
PGS. Nguyễn Văn Chừng
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2009
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

GIẢI PHẪU XQUANG
Nguyễn Doãn Cường
NXB Y HỌC
Loại : Sách chuẩn
Sách dùng cho giảng dạy Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh Có thể tìm thấy tại các nhà sách lớn hoặc tại nhà sách Cây Đa, số 1, đường Ký Hòa, P. 11, Q. 5, tp. Hồ Chí Minh
   

Giáo trình bổ sung kiến thức vật lý trị liệu
Chương trình phục hồi chức năng bộ y tế- Tổ chức thầy thuốc tình nguyện hải ngoại (HVO)
NXB Y học
Năm xuất bản : 1998
Loại : Sách chuẩn
Sách dành cho đối tượng sinh viên - gồm 2 cuốn có thể mượn tại thư viện bộ môn.
   

Giáo trình Vật Lý Trị Liệu
NXB Y học
Loại : Sách chuẩn
Đây là bộ giáo trình chuẩn cho đối tượng học sinh hệ trung học
Link
   

HƯỚNG DẪN CHUẨN QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN
Bộ Y Tế
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2009
Lần tái bản : 3
Loại : Bài giảng (.ppt,.pdf,.doc,.mpg,.mp3,...)
Link
   

HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
TS. BSCK2 Hà Thị Anh
NXB Y HỌC
Năm xuất bản : 2009
Lần tái bản : 1
Loại : Sách
   

Mẫu Thực hành quy trình Điều dưỡng
Bộ môn Điều dưỡng
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Muscle testing
Helen J. Hislop, Jacqueline Montgomery
Năm xuất bản : 2002
Lần tái bản : 7
Loại : Sách
Trình bày kỹ thuật thử cơ bằng tay (MMT) Sách tham khảo của giáo viên
   

Nguyên tắc chấn thương chỉnh hình
Nguyễn Văn Quang
Năm xuất bản : 1987
Lần tái bản : 1
Loại : Sách
Sách tham khảo- HSSV có thể mượn tại thư viện bộ môn
   

phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản : 2010
Loại : Tài liệu loại khác
Link
   

Pocket Atlas of Radiographic Anatomy
Moller, MD
Thieme
Năm xuất bản : 2000
Loại : Tài liệu loại khác
Sách tham khảo giải phẩu XQuang (Tiếng Anh)
Link
   

Pocket Atlas of Sectional Anatomy,CT and MRI.Vol. I.3rd.ed.2007 - Phần 1
T.B. Moller
Thieme
Năm xuất bản : 2007
Loại : Tài liệu loại khác
Link download:
Link
   

Pocket Atlas of Sectional Anatomy,CT and MRI.Vol. II.3rd.ed.2007 - Phần 2
T.B.Moller
Thieme
Năm xuất bản : 2007
Loại : Tài liệu loại khác
Sách tham khảo giải phẩu CT, MRI (Tiếng Anh)
Link
   

Sách Kỹ thuật XQuang thông thường _ tập 1
Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Văn Nam, Võ Bá Tùng
NXB Y học
Năm xuất bản : 2009
Loại : Sách chuẩn
Link
   

SẢN PHỤ KHOA
Bộ môn phụ sản ĐHYD TP.HCM
Y học - TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản : 2006
Lần tái bản : 4
Loại : Sách chuẩn
tập 1 và 2
   

SỔ TAY QUI TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC
Bộ Y Tế - Vụ Khoa Học Và Đào Tạo
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2005
Loại : Sách
Tài liệu đào tạo Hộ sinh trung học
   

Sử dụng mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở trong gây mê và hồi sức
PGS. Nguyễn Văn Chừng, ThS Nguyễn Văn Chinh
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2010
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

Sử dụng thuốc lâm sàng gây mê hồi sức
PGS. Nguyễn Văn Chừng
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2004
Lần tái bản : 1
Loại : Sách chuẩn
   

Tài liệu tập huấn phục hồi chức năng lâm sàng
Chương trình phục hồi chức năng bộ y tế- Tổ chức thầy thuốc tình nguyện hải ngoại (HVO)
NXB Y học
Năm xuất bản : 1998
Loại : Sách
Sách tham khảo sinh viên vật lý trị liệu- gồm 3 tập có thể mượn tại thư viện bộ môn
   

TÀI LIỆU THAM KHẢO: CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC SỨC KHỎE
Năm xuất bản : 2003
Link
   

TÀI LIỆU THAM KHẢO: ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG
Tổ Điều Dưỡng Cộng Đồng - BMĐD
Link
   

THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA
Bộ môn phụ sản ĐHYD TP.HCM
Y học - TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản : 2009
Loại : Sách
   

Vật Lý Trị Liệu - Phục hồi Chức Năng
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản : 2002
Loại : Sách
Sách bổ sung kiến thức về vật lý trị liệu
   

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BÀN 1
ThS. Trần Thị Thuận
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách
   

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BÀN 2
ThS. Trần Thị Thuận
Y học - Hà Nội
Năm xuất bản : 2007
Loại : Sách chuẩn
   


Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo