Thông báo

                                           CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT Y 4 MÔN UNG THƯ
 
Tổng số tiết: 16
Địa điểm: Giảng đường 4B- Khoa Y
HỌC KỲ 1

Bài giảng
Ngày
Số tiết
Giảng viên
1 Đại cương về bệnh ung thư
13g30-15g30
27/12/2010
2
GS. Nguyễn Chấn Hùng
2 Đại cương về bệnh ung thư
15g30-17g30
31/12/2010
2
GS. Nguyễn Chấn Hùng
3 Ung thư vùng đầu và cổ
13g30-15g30 10/01/2011
2
ThS.BS. Võ Đăng Hùng
4 Ung thư vú và các bệnh lành tính tuyến vú
15g30-17g30 21/01/2011
2
TS. Trần Văn Thiệp
5 Ung thư tuyến giáp-Ung thư da
17/01/2011
2
TS. Trần Văn Thiệp
6 Ung thư đường tiêu hóa-Ung thư gan
03/01/2011
2
TS. Cung Thị Tuyết Anh
7 Ung thư phổi-Sinh dục nam-Sarcôm phần mềm
15g30-17g30 07/01/2011
2
TS. Cung Thị Tuyết Anh
8 Ung thư sinh dục nữ
15g30-17g30 14/01/2011
2
ThS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh
HỌC KỲ 2

Bài giảng
Ngày
Số tiết
Giảng viên
1 Đại cương về bệnh ung thư
15g30-17g30
08/06/2011
2
GS. Nguyễn Chấn Hùng
2 Đại cương về bệnh ung thư
13g30-15g30
10/06/2011
2
GS. Nguyễn Chấn Hùng
3 Ung thư vùng đầu và cổ
15g30-17g30
15/06/2011
2
ThS.BS. Võ Đăng Hùng
4 Ung thư vú và các bệnh lành tính tuyến vú
13g30-15g30
17/06/2011
2
TS. Trần Văn Thiệp
5 Ung thư tuyến giáp-Ung thư da
15g30-17g30
22/06/2011
2
TS. Trần Văn Thiệp
6 Ung thư đường tiêu hóa-Ung thư gan
13g30-15g30
24/06/2011
2
TS. Cung Thị Tuyết Anh
7 Ung thư phổi-Sinh dục nam-Sarcôm phần mềm
15g30-17g30
29/06/2011
2
TS. Cung Thị Tuyết Anh
8 Ung thư sinh dục nữ
13g30-15g30
01/07/2011
2
ThS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh
 
GHI CHÚ:
Chương trình có thể thay đổi và được cập nhật thường xuyên, xin theo dõi chương trình cập nhật 1 tuần trước khi giảng dạy chính thức
Lịch thi lý thuyết sẽ được Ban Đào tạo khoa Y thông báo sau
Ngày 16 tháng 09 năm 2010


 


Các thông tin khác
Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 219 người đang xem website.