Số lượt truy cập

Đang có 123 người đang xem website.

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/10/2015

   Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015 đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/10/2015

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015 đăng ký nhập học.

Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/10/2015

   Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015.

Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/10/2015

   Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2015.

Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 16/09/2015

   Lịch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015.

Thông báo nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 16/09/2015

   Thông báo nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2015.

Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 07/09/2015

   Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015.

Mẫu lý lịch học sinh, sinh viên (dành cho học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 04/09/2015

   Mẫu lý lịch học sinh, sinh viên (dành cho học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 04/09/2015

   Thông báo lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Thông báo lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 – 2016 cho các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 04/09/2015

   Thông báo lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 – 2016 cho các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2015.

Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 04/09/2015

   Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2015.

Thông báo đến các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 01/09/2015

   Thông báo đến các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015 nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học.

Thông báo đến các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2015 nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 01/09/2015

   Thông báo đến các thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2015 nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học.

Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 28/08/2015

   Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Quyết định thành lập tổ Công tác chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 28/08/2015

   Quyết định thành lập tổ Công tác chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo