Số lượt truy cập

Đang có 74 người đang xem website.

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Kế hoạch thi tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2016.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/04/2016

   Kế hoạch thi tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2016.

Thông báo tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2016.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/04/2016

   Thông báo tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2016.

Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 diện hợp đồng đào tạo cho Tây Nam bộ và Tây Nguyên.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 13/11/2015

   Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 diện hợp đồng đào tạo cho Tây Nam bộ và Tây Nguyên.

Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 diện hợp đồng đào tạo cho Tây Nam bộ và Tây Nguyên.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 13/11/2015

   Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 diện hợp đồng đào tạo cho Tây Nam bộ và Tây Nguyên.

Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 28/10/2015

   Lịch nhận bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm năm 2015.

Hướng dẫn đăng ký nhập học cho các thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 27/10/2015

   Hướng dẫn đăng ký nhập học cho các thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 27/10/2015

   Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 27/10/2015

   Danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Danh sách thí sinh thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 27/10/2015

   Danh sách thí sinh thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Danh sách thí sinh không thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 27/10/2015

   Danh sách thí sinh không thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi liên thông trình độ đại học năm 2015.

Lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 - 2016 dành cho các học sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 20/10/2015

   Lịch sinh hoạt đầu năm học 2015 - 2016 dành cho các học sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 12/10/2015

   Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 12/10/2015

   Lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Điểm trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 12/10/2015

   Điểm trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015.

Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển Dược sĩ trung học hệ vừa làm vừa học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 12/10/2015

   Hướng dẫn đăng ký nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển Dược sĩ trung học hệ vừa làm vừa học năm 2015.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo