• THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016
  • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016
  • Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2016
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)
  • Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.
  • Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)
  • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH
  • THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015
  • Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Chua Co Tin
Xem thêm »

Username:     Password:     
SPSS & ENDNOTE Lac Hong 1 Dự án TRAC Đổi mới chương trình Khoa Y Cải cách hành chính Học bổng Phần mềm giải phẫu bệnh Nestle Tuyen dung Woolcock Chuyên mục lượng gia Liên hệ quảng cáo
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 274 người đang xem website.