Số lượt truy cập

Đang có 85 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Danh sách sinh viên CNLT2014 các ngành, cập nhật ngày 18.12.2014 (có MSSV) - Danh sách sinh viên khối DLT2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV) - Danh sách sinh viên Khối YLT - YHCTLT2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV) - Danh sách sinh viên khối CNCQ14 (KTHA, VLTL, XN, PHR, YTCC), cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV) - Danh sách sinh viên khối CNCQ14 (ĐD, HS, GM), cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV) - Danh sách sinh viên khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Dược 2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV) - Lịch ôn tập tuyển sinh sau đại học 2014 - 2015 _ Môn: NGOẠI NGỮ ( ANH & PHÁP) - Danh sách sinh viên bị cấm thi môn Thực tập SINH _ Khối Y - YHCT - YHDP -RHM 2014 - Thông báo v/v học môn Giáo dục Quốc phòng cho SV khối CNCQ14, Dược 14, Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên) - Thông báo SBD thi môn Sinh ĐC (lần 1) khối Y - YHCT - YHDP - RHM2014, thi ngày 21.12.2014 - Thông báo giảng đường thi môn Kinh tế Chính trị (lần 1) khối CNCQ14, thi ngày 21.12.2014 - Thông báo giảng đườngthi môn XSTK (lần 2) khối CNCQ14, thi ngày 20.12.2014 - Thông báo giảng đường thi môn Hóa ĐC (lần 2) khối Dược 2014, thi ngày 20.12.2014 - Kết quả thi HKI (lần 1) _ Môn: HÓA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 01/12/2014 - Kết quả thi HKI (lần 1) _ Môn: SINH HỌC & DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 06/12/2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Danh sách sinh viên CNLT2014 các ngành, cập nhật ngày 18.12.2014 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   Sinh viên CNLT2014 các ngành xem danh sách chính thức

Danh sách sinh viên khối DLT2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   Sinh viên khối DLT2014 xem danh sách chính thức

Danh sách sinh viên Khối YLT - YHCTLT2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   Sinh viên Khối YLT - YHCTLT2014 xem danh sách chính thức.

Danh sách sinh viên khối CNCQ14 (KTHA, VLTL, XN, PHR, YTCC), cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   Sinh viên khối CNCQ14 (các ngành KTHA, VLTL, XN, PHR, YTCC)xem danh sách chính thức.

Danh sách sinh viên khối CNCQ14 (ĐD, HS, GM), cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   Sinh viên khối CNCQ14 (các ngành ĐD, HS, GM)xem danh sách chính thức.

Danh sách sinh viên khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Dược 2014, cập nhật ngày 18.12.14 (có MSSV)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/12/2014

   sinh viên khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Dược 2014 xem danh sách chính thức

Lịch ôn tập tuyển sinh sau đại học 2014 - 2015 _ Môn: NGOẠI NGỮ ( ANH & PHÁP)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 17/12/2014

   SV Cao học , Nội trú, CK1, CK2 download lịch ôn tập đính kèm.

Danh sách sinh viên bị cấm thi môn Thực tập SINH _ Khối Y - YHCT - YHDP -RHM 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 17/12/2014

   SV download danh sách đính kèm

Thông báo v/v học môn Giáo dục Quốc phòng cho SV khối CNCQ14, Dược 14, Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 16/12/2014

   SV khối CNCQ14, Dược 14, Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên)xem thông báo học môn GDQP

Thông báo SBD thi môn Sinh ĐC (lần 1) khối Y - YHCT - YHDP - RHM2014, thi ngày 21.12.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 16/12/2014

   Sinh viên khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 xem kỹ số báo danh thi môn Sinh Đại cương. Khi đi thi SV nhớ đem theo gôm + bút chì.

Thông báo giảng đường thi môn Kinh tế Chính trị (lần 1) khối CNCQ14, thi ngày 21.12.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 16/12/2014

   Ngày 21.12.2014 (chủ nhật, 7g30) sinh viên khối CNCQ14 (tổ 01 --> 06) thi môn KTCT (lần 1) tại giảng đường 7AKY

Thông báo giảng đườngthi môn XSTK (lần 2) khối CNCQ14, thi ngày 20.12.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 16/12/2014

   Sinh viên khối CNCQ2014 xem thông báo giảng đường thi môn XSTK (lần 2)

Thông báo giảng đường thi môn Hóa ĐC (lần 2) khối Dược 2014, thi ngày 20.12.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 16/12/2014

   Ngày 20.12.2014 (thứ 7, 7g30) sinh viên khối Dược 2014 thi môn Hóa Đại cương (lần 2) tại giảng đường 7A Khoa Y.

Kết quả thi HKI (lần 1) _ Môn: HÓA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 01/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 15/12/2014

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 19/12/2014

Kết quả thi HKI (lần 1) _ Môn: SINH HỌC & DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 06/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 15/12/2014

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 19/12/2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo