Số lượt truy cập

Đang có 165 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 04/08/2015 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Cử nhân liên thông 2014_ Ngày thi: 07/08/2015 - Danh sách sinh viên Khối Y-YHCT-RHM 2014 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT-RHM 2014 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ) - Danh sách sinh viên Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2014 (Hệ chính quy) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối YHCT 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối Y 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối Dược sĩ 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối Dược sĩ 2014 (Hệ chính quy) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối Cử nhân 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Danh sách sinh viên Khối Cử nhân 2014 còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015) - Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2014 (Hệ chính quy) - Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT 2014 (Liên thông trình độ đại học) - Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Dược sĩ 2014 (Liên thông trình độ đại học) - Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Dược sĩ 2014 (Hệ chính quy) -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 04/08/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/08/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 28/08/2015

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Cử nhân liên thông 2014_ Ngày thi: 07/08/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/08/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 28/08/2015

Danh sách sinh viên Khối Y-YHCT-RHM 2014 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT-RHM 2014 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, vui lòng liên hệ Ban QLĐT-NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp (Thời gian: Đến hết ngày 05/09/2015).

Danh sách sinh viên Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2014 (Hệ chính quy) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối YHCT 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối Y 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối Dược sĩ 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối Dược sĩ 2014 (Hệ chính quy) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối Cử nhân 2014 (Liên thông trình độ đại học) còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Danh sách sinh viên Khối Cử nhân 2014 còn nợ các môn học năm thứ 1 (2014 - 2015)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 18/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban QLĐT- NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp.

Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2014 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 17/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, vui lòng liên hệ Ban QLĐT-NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp (Thời gian: Đến hết ngày 05/09/2015).

Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Y-YHCT 2014 (Liên thông trình độ đại học)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 17/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, vui lòng liên hệ Ban QLĐT-NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp (Thời gian: Đến hết ngày 05/09/2015).

Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Dược sĩ 2014 (Liên thông trình độ đại học)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 17/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, vui lòng liên hệ Ban QLĐT-NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp (Thời gian: Đến hết ngày 05/09/2015).

Bảng điểm tổng hợp năm 1 (năm học 2014 - 2015) của Khối Dược sĩ 2014 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :tonglnt, ngày : 17/08/2015

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, vui lòng liên hệ Ban QLĐT-NCKH Khoa Khoa Học Cơ Bản để được giải đáp (Thời gian: Đến hết ngày 05/09/2015).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
quảng cáo ĐH Miền Đông
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo