Số lượt truy cập

Đang có 53 người đang xem website.

 

Back

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG KHỐI YLT2 (YHCT đào tạo theo NSNN) Khóa 2014

Đơn vi: Bộ môn Vật Lý , loại Thông báo, người đăng :hsiu, ngày : 21/09/2014

   THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG KHỐI YLT2 (YHCT đào tạo theo NSNN) Khóa 2014

Danh sách học và thi CC Tin học nâng cao CK1

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 20/09/2014

   Danh sách học và thi CC Tin học nâng cao CK1

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - YHCT LT (TNS)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) Học phần: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Hệ:YHCT LT (TNS) Thời gian: 22/9/2014 – 20/11/2014 Giảng đường: 22/9/2104-25/10/2014:GĐ 5A - KY 27/10/2014-20/11/2014: GĐ 1 - KY

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - Y LT + YHCT LT (NNS)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) Học phần: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Hệ: Y LT + YHCT LT (NNS) Thời gian: 22/9/2014 – 17/11/2014 Giảng đường: 3C - KY

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN - CNLT 2014(Điều Dưỡng, Gây Mê Hồi Sức)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) Học phần: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN Hệ: CNLT 2014(Điều Dưỡng, Gây Mê Hồi Sức) Thời gian: 22/9/2014 – 17/10/2014 GĐ: GĐ 6C - KY

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN - CNLT (Hộ sinh, Xét nghiệm, Xét nghiệm YHDP)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) Học phần: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN Hệ: CNLT (Hộ sinh, Xét nghiệm, Xét nghiệm YHDP) Thời gian: 22/09/2014 –17/10/2014 GĐ: GĐ 4C KY

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014- 2015) SINH HỌC & DI TRUYỀN - CNCQ (XN, VLTL, KTHA, PHR, YTCC)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014- 2015) Học phần: SINH HỌC & DI TRUYỀN Hệ: CNCQ (XN, VLTL, KTHA, PHR, YTCC) Thời gian: 17/9/2014 –05/11/2014 GĐ: 6B-KY

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) SINH HỌC & DI TRUYỀN - CNCQ (ĐD, HS, GMHS)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 19/09/2014

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKI (2014 - 2015) Học phần: SINH HỌC & DI TRUYỀN Hệ: CNCQ (ĐD, HS, GMHS) Thời gian: 19/9/2014 –07 /11/2014 GĐ 6A-KY

Thông báo thủ tục xin chuyển điểm các môn học từ các trường khác _ Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 18/09/2014

   Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2014

Danh sách sinh viên khối CNLT2014 (ngành VLTL, KTHA, XN, XNYHDP)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối CNLT2014 gồm ngành VLTL, KTHA, XN, XNYHDP xem danh sách chia tổ. SV liên hệ với khối trưởng để ký tên điểm danh.

Danh sách sinh viên khối CNLT14 (ngành: ĐD, HS, GMHS)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối CNLT14 gồm các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh. Gây mê Hồi sức xem danh sách chia tổ. SV liên hệ với Khối trưởng để ký tên điểm danh.

Danh sách sinh viên khối YHCT2014 (Hệ liên thông - Hợp đồng)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối YHCT2014 (Hệ liên thông - Hợp đồng)xem danh sách chia tổ. SV liên hệ với khối trưởng để ký tên điểm danh.

Danh sách sinh viên khối YHCT2014 (hệ liên thông - NSNN)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối YHCT2014 (Hệ liên thông - NSNN)xem danh sách chia tổ. SV liên hệ với Khối trưởng để ký tên điểm danh.

Danh sách sinh viên khối YLT2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối Y2014 (Hệ Liên thông) xem danh sách chia tổ. Sinh viên liên hệ với Khối trưởng để ký tên điểm danh.

Danh sách sinh viên khối DLT2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 18/09/2014

   Sinh viên khối DLT2014 xem danh sách chia tổ. SV gặp Khối trưởng để ký tên điểm danh.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Dự án bác sĩ tình nguyện
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo