Số lượt truy cập

Đang có 234 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả phúc khảo HKII (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Liên thông Dược 2013 _ Ngày thi: 19/07/2014 - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối YTN+YTNB 2013 (Hệ chính quy) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2013 (Hệ chính quy) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Y-YHCT 2013 (Liên thông trình độ đại học) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Dược sĩ 2013 (Liên thông trình độ đại học) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Dược sĩ 2013 và Dược Tây Nguyên 2013 (Hệ chính quy) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Cử nhân 2013 (Liên thông trình độ đại học) - Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Cử nhân 2013 (Hệ chính quy) - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 08/08/2014 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: TIẾNG ANH _ Khối Cử nhân xét nghiệm Y Tế Công Cộng _ Ngày thi: 23/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2) _Môn: TÂM LÝ Y HỌC _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013 _ Ngày thi: 19/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 1 + 2)_ Môn: TIN HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013_ Ngày thi: 12/07/2014 và 26/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn; ANH VĂN (HP3) _Khối Cử nhân chính qui 2013 + Trả nợ _Ngày thi: :29/7/2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Cử nhân liên thông 2013_ Ngày thi: 18/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP VẬT LÝ _Khối Y 2013 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ )_ Ngày thi: 30/07/2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả phúc khảo HKII (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Liên thông Dược 2013 _ Ngày thi: 19/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/08/2014

   SV download file đính kèm

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối YTN+YTNB 2013 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Y-YHCT-YHDP-RHM 2013 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Y-YHCT 2013 (Liên thông trình độ đại học)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Dược sĩ 2013 (Liên thông trình độ đại học)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Dược sĩ 2013 và Dược Tây Nguyên 2013 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Cử nhân 2013 (Liên thông trình độ đại học)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 của Khối Cử nhân 2013 (Hệ chính quy)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :tonglnt, ngày : 19/08/2014

   Sinh viên download file đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên vui lòng liên hệ Ban Quản lí Đào tạo - NCKH Khoa KHCB (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014)để được giải đáp.

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 08/08/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 08/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: TIẾNG ANH _ Khối Cử nhân xét nghiệm Y Tế Công Cộng _ Ngày thi: 23/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 08/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2) _Môn: TÂM LÝ Y HỌC _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013 _ Ngày thi: 19/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 08/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1 + 2)_ Môn: TIN HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013_ Ngày thi: 12/07/2014 và 26/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 06/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn; ANH VĂN (HP3) _Khối Cử nhân chính qui 2013 + Trả nợ _Ngày thi: :29/7/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 06/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Cử nhân liên thông 2013_ Ngày thi: 18/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 06/08/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP VẬT LÝ _Khối Y 2013 (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ )_ Ngày thi: 30/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 04/08/2014

   SV download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo