Số lượt truy cập

Đang có 119 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Danh sách sinh viên khối CNLT15 thi môn NNCN (lần 2), thi ngày 28.6.2016 - Danh sách sinh viên thi trả nợ môn KTCT (lần 2), thi ngày 25.6.2016 - Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Anh văn 2 (lần 1), thi ngày 25.6.2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 19/06/2016 - Danh sách sinh viên khối DLT thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 25.6.2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: GIẢI PHẪU _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 + PHÁP VĂN 2 _ Khối Y - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 11/06/2016 - Danh sách dự thi trả nợ lần 1 - môn Tin Học - Khối Y-YHCT-RHM-YHDP - ngày thi: 26/6/2016 - Danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - Khối Y-YHCT-YHDP 2015 - ngày thi: 26/6/2016 - Danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - Khối YHCT-RHM-YHDP 2015 - ngày thi: 25/6/2016 - Danh sách sinh viên khối DLT15 thi môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 25.6.2016 - Kế hoạch ôn tập & thi tốt nghiệp năm 2016 _ Các môn lý luận chính trị - Danh sách sinh viên khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2015 không được dự thi lần 1 - môn Tin Học - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Y - YHCT 2015 _ Ngày thi: 28/05/2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 10/06/2016 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Danh sách sinh viên khối CNLT15 thi môn NNCN (lần 2), thi ngày 28.6.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 24/06/2016

   Sinh viên khối CNLT15 xem danh sách thi môn NNCN (lần 2)

Danh sách sinh viên thi trả nợ môn KTCT (lần 2), thi ngày 25.6.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 24/06/2016

   Sinh viên xem danh sách thi trả nợ môn KTCT (lần 2)

Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Anh văn 2 (lần 1), thi ngày 25.6.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 24/06/2016

   Sinh viên khối Dược xem danh sách thi trả nợ môn Anh văn

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 19/06/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/06/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 28/06/2016

Danh sách sinh viên khối DLT thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 25.6.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 24/06/2016

   Sinh viên khối DLT xem danh sách thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2)

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: GIẢI PHẪU _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/06/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 + PHÁP VĂN 2 _ Khối Y - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 11/06/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 22/06/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 27/06/2016

Danh sách dự thi trả nợ lần 1 - môn Tin Học - Khối Y-YHCT-RHM-YHDP - ngày thi: 26/6/2016

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 22/06/2016

   Các sinh viên thuộc khối Y-YHCT-RHM-YHDP download các file đính kèm tương ứng để xem danh sách dự thi trả nợ lần 1 - môn Tin Học - ngày thi: 26/6/2016

Danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - Khối Y-YHCT-YHDP 2015 - ngày thi: 26/6/2016

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 22/06/2016

   Các sinh viên thuộc khối Y-YHCT-YHDP 2015 download các file đính kèm tương ứng để xem danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - ngày thi: 26/6/2016

Danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - Khối YHCT-RHM-YHDP 2015 - ngày thi: 25/6/2016

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 22/06/2016

   Các sinh viên thuộc khối YHCT-RHM-YHDP 2015 download các file đính kèm tương ứng để xem danh sách dự thi lần 1 - môn Tin Học - ngày thi: 25/6/2016

Danh sách sinh viên khối DLT15 thi môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 25.6.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 22/06/2016

   Sinh viên khối DLT15 xem danh sách thi môn Hóa Vô cơ (lần 2)

Kế hoạch ôn tập & thi tốt nghiệp năm 2016 _ Các môn lý luận chính trị

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 22/06/2016

   SV download file đính kèm

Danh sách sinh viên khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2015 không được dự thi lần 1 - môn Tin Học

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 22/06/2016

   Sinh viên khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2015 download các file đính kèm để xem danh sách không được dự thi lần 1 môn Tin Học.

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Y - YHCT 2015 _ Ngày thi: 28/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 21/06/2016

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 10/06/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 21/06/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 24/06/2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo