Số lượt truy cập

Đang có 202 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 3 _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/07/2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM _ Khối YHDP - RHM - YHCT - Dược liên thông 2013 _ Ngày thi: 28,29/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân liên thông 2013 +Trả nợ_ Ngày thi: 27/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _ Khối Cử nhân CQ 2013_ Ngày thi: 21/06/2014 - Kết quả thi trả nợ HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Điều dưỡng _ Ngày thi: 21/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _ Khối Dược CQ 2013_ Ngày thi: 19/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013_ Ngày thi: 29/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Dược Tây Nguyên 2013 + Dược CQ 2013 + Trả nợ_ Ngày thi: 12/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Dược Tây Nguyên 2013 + Dược CQ 2013 + Trả nợ_ Ngày thi: 12/07/2014 - Kết quả thi HKII (Lần 1)_Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 + Trả nợ - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1) _ Môn: NGOẠI NGỮ 2 _ Khối Y - RHM 2013 _ Ngày thi: 14/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN (HP2)_ Khối Y2013 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 05/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN 2 +PHÁP ĐẶC BIỆT 2 _ Khối Y2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 13/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP VẬT LÝ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 27/06/2014 - Danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học các khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2013 - ngày thi 26/7/2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 3 _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 24/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM _ Khối YHDP - RHM - YHCT - Dược liên thông 2013 _ Ngày thi: 28,29/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 24/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân liên thông 2013 +Trả nợ_ Ngày thi: 27/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _ Khối Cử nhân CQ 2013_ Ngày thi: 21/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi trả nợ HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _Khối Điều dưỡng _ Ngày thi: 21/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH _ Khối Dược CQ 2013_ Ngày thi: 19/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013_ Ngày thi: 29/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Dược Tây Nguyên 2013 + Dược CQ 2013 + Trả nợ_ Ngày thi: 12/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN _ Khối Cử nhân chính qui 2013 + Dược Tây Nguyên 2013 + Dược CQ 2013 + Trả nợ_ Ngày thi: 12/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 22/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (Lần 1)_Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1) _ Môn: NGOẠI NGỮ 2 _ Khối Y - RHM 2013 _ Ngày thi: 14/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN (HP2)_ Khối Y2013 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 05/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN 2 +PHÁP ĐẶC BIỆT 2 _ Khối Y2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 13/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP VẬT LÝ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 27/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/07/2014

   SV download file đính kèm

Danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học các khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2013 - ngày thi 26/7/2014

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 21/07/2014

   Các sinh viên thuộc các khối Y-YHCT-RHM-YHDP 2013 download các file đính kèm để xem danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học - ngày thi: 26/7/2014.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Chuyên mục lượng giá
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
driver may in
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo