Số lượt truy cập

Đang có 146 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 23/01/2016 - Bảng điểm CK2 2014-2016 lần 2 - ngày thi 08/01/2016 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Dược + YHCT 15 ( Hệ liên thông ) + Trả nợ_ Ngày thi: 30/01/2016 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Y - YHCT- YHDP - RHM 2015 + RHM14 (TN-TNB) + Trả nợ _ Ngày thi: 30/01/2016 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Cử nhân liên thông 2015_ Ngày thi: 08/01/2016 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 _ Khối Liên thông Dược 2015 _ Ngày thi: 23/01/2016 - Kết quả thi HKI(lần 1) _ Môn: VẬT LÝ -LÝ SINH_ Khối Liên thông YHCT 15 _ Ngày thi: 23/01/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 29/01/2016 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: TIN HỌC _ Khối YHCT - Dược 2015 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 17/01/2016 - Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 _ Ngày thi: 18/01/2016 - Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Dược 2015 _ Ngày thi: 18/01/2016 - Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Cử nhân chính qui 2015 _ Ngày thi: 29/12/2015 - Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: GDTC3 _ Khối Y - YHCT - YHDP- RHM 2014 _ Ngày thi: 21,25/12/2015 - Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: GDTC3 _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 21/12/2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Cứ nhân chính qui 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 10/01/2016 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 23/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 05/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/0/2016

Bảng điểm CK2 2014-2016 lần 2 - ngày thi 08/01/2016

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 04/02/2016

   Bảng điểm CK2 2014-2016 lần 2 - ngày thi 08/01/2016

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Dược + YHCT 15 ( Hệ liên thông ) + Trả nợ_ Ngày thi: 30/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 03/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/02/2016

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Y - YHCT- YHDP - RHM 2015 + RHM14 (TN-TNB) + Trả nợ _ Ngày thi: 30/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 03/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/02/2016

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Cử nhân liên thông 2015_ Ngày thi: 08/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 03/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 _ Khối Liên thông Dược 2015 _ Ngày thi: 23/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 05/02/2016

Kết quả thi HKI(lần 1) _ Môn: VẬT LÝ -LÝ SINH_ Khối Liên thông YHCT 15 _ Ngày thi: 23/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 05/02/2016

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 29/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 05/02/2016

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: TIN HỌC _ Khối YHCT - Dược 2015 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 17/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 _ Ngày thi: 18/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Dược 2015 _ Ngày thi: 18/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI_ Môn: GDTC1 _ Khối Cử nhân chính qui 2015 _ Ngày thi: 29/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: GDTC3 _ Khối Y - YHCT - YHDP- RHM 2014 _ Ngày thi: 21,25/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: GDTC3 _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 21/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Cứ nhân chính qui 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 10/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 01/02/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 05/02/2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo