Số lượt truy cập

Đang có 199 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KẾ _ Khối Liên thông YHCT 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/05/2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Liên thông YHCT 2015 _ Ngày thi: 07/05/2016 - Danh sách sinh viên thi trả nợ môn CNXHKH (lần 1), thi ngày 28.5.2016 - Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Kinh tế Chính trị (lần 1), thi ngày 28.5.2016 - Danh sách sinh viên khối DLT thi trả nợ môn HVC (lần 1), thi ngày 28.5.2016 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT 2015 ( Hệ liên thông) + Trả nợ_Ngày thi: 21/05/2016 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 21/05/2016 - Danh sách sinh viên khối DLT15 thi môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 28.5.2016 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP HÓA _ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Liên thông)_ Ngày thi: 23/05/2016 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA _ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Hệ liên thông) _ Ngày thi: 12/05/2016 - Kết quả phúc khảo môn Thực tập Hóa (lần 1)_ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Hệ liên thông) không thay đổi điểm. - Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 21.5.2016 - Danh sách sinh viên khối YLT - YHCTLT thi trả nợ môn Hóa Hữu cơ (lần 1), thi ngày 21.5.2016 - Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Vật lý - Lý sinh (lần 1), thi ngày 21.5.2016 - Kết quả thi HKIII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN _ Khối YHCT 14 + YHCT14 (Tây Nguyên)_ Ngày thi: 23/04/2016 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KẾ _ Khối Liên thông YHCT 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 30/05/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 02/06/2016

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Liên thông YHCT 2015 _ Ngày thi: 07/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/05/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 30/05/2016

Danh sách sinh viên thi trả nợ môn CNXHKH (lần 1), thi ngày 28.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 27/05/2016

   Sinh viên xem thi trả nợ môn CNXHKH (lần 1)

Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Kinh tế Chính trị (lần 1), thi ngày 28.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 27/05/2016

   Sinh viên xem danh sách thi trả nợ môn KTCT (lần 1)

Danh sách sinh viên khối DLT thi trả nợ môn HVC (lần 1), thi ngày 28.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 27/05/2016

   Sinh viên khối DLT xem danh sách thi trả nợ môn HVC (lần 1)

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT 2015 ( Hệ liên thông) + Trả nợ_Ngày thi: 21/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/05/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 30/05/2016

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 21/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/05/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 30/05/2016

Danh sách sinh viên khối DLT15 thi môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 28.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 24/05/2016

    Sinh viên khối DLT15 xem danh sách thi môn Hóa Vô cơ (lần 1) có số báo danh

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP HÓA _ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Liên thông)_ Ngày thi: 23/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/05/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 27/05/2016

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA _ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Hệ liên thông) _ Ngày thi: 12/05/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 23/05/2016

   SV download file đính kèm.

Kết quả phúc khảo môn Thực tập Hóa (lần 1)_ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Hệ liên thông) không thay đổi điểm.

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 20/05/2016

   Kết quả phúc khảo môn Thực tập Hóa (lần 1)_ Khối Dược 2015 ( Hệ chính qui + Hệ liên thông) không thay đổi điểm.

Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 21.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2016

   Sinh viên khối Dược thi trả nợ môn HVC (lần 2) xem danh sách dự thi có số báo danh

Danh sách sinh viên khối YLT - YHCTLT thi trả nợ môn Hóa Hữu cơ (lần 1), thi ngày 21.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2016

   Sinh viên khối YLT - YHCTLT thi trả nợ môn Hóa Hữu cơ (lần 1) xem danh sách dự thi có Số báo danh

Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Vật lý - Lý sinh (lần 1), thi ngày 21.5.2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2016

   Sinh viên thi trả nợ môn Vật lý - Lý sinh (lân 1) xem danh sách dự thi có Số báo danh.

Kết quả thi HKIII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN _ Khối YHCT 14 + YHCT14 (Tây Nguyên)_ Ngày thi: 23/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 19/05/2016

   SV download file đính kèm.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo