Số lượt truy cập

Đang có 61 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Thông báo giảng đường thi môn Ngoại ngữ (lần 1) khối Y - RHM - RHM (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ) 2014, thi ngày 31.01.2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: GDTC1 ( Cầu lông)_ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 18/12/2014 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 11/01/2014 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH - Khối Liên thông Y2014 - YHCT 2014 (NNS)_ Ngày thi: 24/01/2015 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: GIẢI PHẪU HỌC _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 10/01/2014 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 17/01/2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: CNXHKH _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 18/01/2015 - Kết quả thi HKI _Môn: GDTC1 ( Cầu lông) _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 _ Ngày thi: 22/01/2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: GDTC1 ( Bóng chuyền)_ Khối Dược 2014 _Ngày thi: 22/12/2014 - Kết quả thi HKIIII _ Môn: GDTC3 ( Bóng chuyền)_ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM -Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 _ Ngày thi: 23/12/2014 - Lịch thực tập hóa _ Khối Dược 2014 - Dược Tây Nam Bộ 2014 - Dược liên thông 2014 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Y 2014 ( Tây Nguyên- Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 11/01/2014 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: ANH VĂN (HP1) _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 10/01/2015 - Danh sách sinh viên khối Dược 2014 (Tây Nam Bộ) có Mã số sinh viên, cập nhật ngày 23.01.2015 - Danh sách sinh viên khối Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên) có Mã số sinh viên, cập nhật ngày 23.01.2015 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Thông báo giảng đường thi môn Ngoại ngữ (lần 1) khối Y - RHM - RHM (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ) 2014, thi ngày 31.01.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 29/01/2015

   Sinh viên khối Y - RHM - RHM (Tây Nguyên + Tây Nam Bộ)2014 xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Ngọai ngữ (lần 1)

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: GDTC1 ( Cầu lông)_ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 18/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/01/2015

   SV download file đính kèm.

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 11/01/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 28/01/2015

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH - Khối Liên thông Y2014 - YHCT 2014 (NNS)_ Ngày thi: 24/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 29/01/2014

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: GIẢI PHẪU HỌC _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 10/01/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 17/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 29/01/2015

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: CNXHKH _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 18/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 29/01/2015

Kết quả thi HKI _Môn: GDTC1 ( Cầu lông) _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 _ Ngày thi: 22/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: GDTC1 ( Bóng chuyền)_ Khối Dược 2014 _Ngày thi: 22/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKIIII _ Môn: GDTC3 ( Bóng chuyền)_ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM -Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 _ Ngày thi: 23/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   SV download file đính kèm.

Lịch thực tập hóa _ Khối Dược 2014 - Dược Tây Nam Bộ 2014 - Dược liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Lịch giảng, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   Ngày thực tập bắt đầu từ ngày 02/03/2015 đến 02/05/2015

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG _ Khối Y 2014 ( Tây Nguyên- Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 11/01/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/01/2015

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: ANH VĂN (HP1) _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 10/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :quannth, ngày : 26/01/2015

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 28/01/2015

Danh sách sinh viên khối Dược 2014 (Tây Nam Bộ) có Mã số sinh viên, cập nhật ngày 23.01.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 23/01/2015

   Sinh viên khối Dược 2014 (Tây Nam Bộ)xem danh sách chính thức đã có MSSV

Danh sách sinh viên khối Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên) có Mã số sinh viên, cập nhật ngày 23.01.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 23/01/2015

   Sinh viên khối Y - YHCT - RHM14 (Tây Nam Bộ + Tây Nguyên) xem danh sách chính thức đã có MSSV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo