Số lượt truy cập

Đang có 82 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2) khối Dược, thi ngày 24.5.2015 - Danh sách sinh viên khối Y - YHDP - YHCT - RHM2014 + trả nợ thi môn vật lý - Lý sinh (lần 1), thi ngày 24.5.2015 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 25/04/2015 - Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 1) khối CNCQ2014, thi ngày 24.5.2015 - Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Vật lý - Lý sinh (lần 1) khối Y - YHDP2014, thi ngày 24.5.2015 - Danh sách sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ) thi môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 24.5.2015 - Danh sách sinh viên khối DLT2014 thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 2), thi ngày 24.5.2015 - Kế hoạch ôn tập & thi tốt nghiệp năm 2015 các môn Lý luận chính trị - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 09/05/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Liên thông Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/05/2015 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 25/04/2015 - Thông báo giảng đường thi các môn trong ngày 16.5.2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA SINH _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 20/04/2015 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ _ Khối Dược 14 _ Ngày thi: 11/04/2015 - Thông báo thay đổi giảng đường _ Môn: NGOẠI NGỮ _ Khối Cử nhân liên thông 2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Danh sách sinh viên thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2) khối Dược, thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 21/05/2015

   Sinh viên khối Dược xem danh sách thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 2) ngày 24.5.2015

Danh sách sinh viên khối Y - YHDP - YHCT - RHM2014 + trả nợ thi môn vật lý - Lý sinh (lần 1), thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 21/05/2015

   Sinh viên khối Y - YHDP - YHCT - RHM2014 + trả nợ xem danh sách thi môn Vật lý - Lý sinh (lần 1)

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 25/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 21/05/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 25/05/2015. Ngày thi lần 2: 31/05/2015(Chủ nhật,9h30)

Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 1) khối CNCQ2014, thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2015

   Sinh viên khối CNCQ2014 xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (lần 1) ngày 24.5.2015

Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Vật lý - Lý sinh (lần 1) khối Y - YHDP2014, thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2015

   Sinh viên khối Y - YHDP 2014 xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Vật lý - Lý sinh (lần 1) ngày 24.5.2015

Danh sách sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ) thi môn Hóa Vô cơ (lần 2), thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2015

   Sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ) xem danh sách thi môn Hóa Vô cơ (lần 2)

Danh sách sinh viên khối DLT2014 thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 2), thi ngày 24.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/05/2015

   Sinh viên khối DLT2014 xem danh sách thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 2)

Kế hoạch ôn tập & thi tốt nghiệp năm 2015 các môn Lý luận chính trị

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 20/05/2015

   Hướng dẫn ôn thi khối Y - YHCT - RHM - YHDP - Dược - CNCQ - CNLT - DLT - YLT - LTYHCT

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 09/05/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 19/05/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 22/05/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Liên thông Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/05/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 19/05/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 22/05/2015

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2014 _ Ngày thi: 25/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 18/05/2015

   SV download file đính kèm

Thông báo giảng đường thi các môn trong ngày 16.5.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 15/05/2015

   Sinh viên các khối xem thông báo giảng đường thi các môn trong ngày 16.5.2015

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA SINH _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông)_ Ngày thi: 20/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 14/05/2015

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ _ Khối Dược 14 _ Ngày thi: 11/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 14/05/2015

   SV download file đính kèm

Thông báo thay đổi giảng đường _ Môn: NGOẠI NGỮ _ Khối Cử nhân liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Lịch giảng, người đăng :trangptt, ngày : 14/05/2015

   Thời gian bắt đầu học : 18/05/2015 – 17/07/2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
game vui
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo