Số lượt truy cập

Đang có 100 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA SINH _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 18/06/2015 - Thông báo danh sách cấm thi môn THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân liên thông 2014 - Danh sách sinh viên khối thi trả nợ môn Kinh tế Chính trị (lần 2), thi ngày 27.6.2015 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH_ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 20/06/2012 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP LY _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/06/2015 - Thông báo danh sách cấm thi HKII - Môn: THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 2)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Liên thông Y14 - Ngày thi: 06/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 18/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ _ Ngày thi: 21/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y 2014 (Tây Nam Bộ - Tây Nguyên) _ Ngày thi: 21/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 21/06/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ĐLCM - ĐCSVN _ Khối Dược 2014 - Dược Tây Nam Bộ 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015 - LINK TỰ LƯỢNG GIÁ HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Liên thông Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA SINH _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/06/2015

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 18/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Thông báo danh sách cấm thi môn THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/06/2015

   SV download file đính kèm

Danh sách sinh viên khối thi trả nợ môn Kinh tế Chính trị (lần 2), thi ngày 27.6.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 26/06/2015

   Sinh viên xem danh sách thi trả nợ môn Kinh tế Chính trị (lần 2)

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH_ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 20/06/2012

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP LY _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Thông báo danh sách cấm thi HKII - Môn: THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 2)_ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Liên thông Y14 - Ngày thi: 06/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 18/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ _ Ngày thi: 21/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y 2014 (Tây Nam Bộ - Tây Nguyên) _ Ngày thi: 21/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 21/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ĐLCM - ĐCSVN _ Khối Dược 2014 - Dược Tây Nam Bộ 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 25/06/2015

   Thời gian gia hạn phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

LINK TỰ LƯỢNG GIÁ HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 25/06/2015

   Bổ sung link tự lượng giá học phần di truyền học (học kỳ 2)

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Liên thông Dược 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 14/06/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 25/06/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/06/2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Lac Hong 1
Lac Hong 2
Chuyên mục lượng giá
Quảng cáo PS
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo