Số lượt truy cập

Đang có 101 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: SINH ĐẠI CƯƠNG & DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân liên thông 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 24/10/2014 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1) - Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 13 _ Ngày thi: 23/10/2014 - Danh sách sinh viên thi THỰC TẬP HÓA lần 2 - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - YTN - YTNB 2013 - Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: HÓA HỮU CƠ - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - TNHĐY - TNBHĐY 2013 - Trả nợ - Ngày thi: 19/10/2014 - Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - TNHĐY - TNBHĐY 2013 - Trả nợ - Ngày thi: 20 -25 /10/2014 - Thông báo cho sinh viên năm I - Khối Y14 và YLT14 được nghỉ học vào buổi chiều ngày 31/10/2014 - Danh sách dự thi cc Tin học BSNT+CH thi ngày 02/11/2014 - Danh sách dự thi cc Tin học chuyên khoa cấp 2 - Lịch thi năm I - HKI (lần 1&2) _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 - Năm học: 2014 - 2015 - Thông báo thi môn SINH ĐẠI CƯƠNG & DI TRUYỀN cho khối Cử nhân liên thông 2014 - Thông báo tổ chức lớp thực tập sinh học - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 - HKI - Năm học: 2014 - 2015 - Quyết định buộc sinh viên khoa ĐD-KTYH tạm ngừng học - Quyết định cho sinh viên Nguyễn Tấn Nhật thôi học theo nguyện vọng cá nhân - Khóa PHR13 - Quyết định nghỉ học tạm thời cho sinh viên Trần Thảo Nguyên theo nguyện vọng cá nhân - Quyết định về việc buộc sinh viên Khoa ĐD - KTYH buộc thôi học -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: SINH ĐẠI CƯƠNG & DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân liên thông 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 24/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/10/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1) - Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 13 _ Ngày thi: 23/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/10/2014

   SV download file đính kèm

Danh sách sinh viên thi THỰC TẬP HÓA lần 2 - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - YTN - YTNB 2013

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/10/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: HÓA HỮU CƠ - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - TNHĐY - TNBHĐY 2013 - Trả nợ - Ngày thi: 19/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/10/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKIII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - TNHĐY - TNBHĐY 2013 - Trả nợ - Ngày thi: 20 -25 /10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 30/10/2014

   Lịch thi Thực tập Hóa lần 2- Lúc 13h00 chiều thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Thông báo cho sinh viên năm I - Khối Y14 và YLT14 được nghỉ học vào buổi chiều ngày 31/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 30/10/2014

   SV được nghỉ học buổi chiều ngày 31/10/2010

Danh sách dự thi cc Tin học BSNT+CH thi ngày 02/11/2014

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 29/10/2014

   Danh sách dự thi cc Tin học BSNT+CH thi ngày 02/11/2014

Danh sách dự thi cc Tin học chuyên khoa cấp 2

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 29/10/2014

   Danh sách dự thi cc Tin học chuyên khoa cấp 2

Lịch thi năm I - HKI (lần 1&2) _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 - Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 27/10/2014

   SV download file đính kèm

Thông báo thi môn SINH ĐẠI CƯƠNG & DI TRUYỀN cho khối Cử nhân liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   Thông báo thi môn SINH ĐẠI CƯƠNG & DI TRUYỀN cho khối Cử nhân liên thông 2014

Thông báo tổ chức lớp thực tập sinh học - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2014 - HKI - Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   SV download lịch thực tập và lịch thi môn Thực tập Sinh đính kèm

Quyết định buộc sinh viên khoa ĐD-KTYH tạm ngừng học

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   SV download Quyết định và danh sách đính kèm

Quyết định cho sinh viên Nguyễn Tấn Nhật thôi học theo nguyện vọng cá nhân - Khóa PHR13

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   SV download Quyết định đính kèm.

Quyết định nghỉ học tạm thời cho sinh viên Trần Thảo Nguyên theo nguyện vọng cá nhân

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   SV download Quyết định đính kèm.

Quyết định về việc buộc sinh viên Khoa ĐD - KTYH buộc thôi học

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 23/10/2014

   SV download Quyết định và danh sách đính kèm.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo