Số lượt truy cập

Đang có 32 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 24/04/2015 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Liên thông Y - YHCT 2014 _ Ngày thi: 22/04/2015 - Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 25.4.2015 - Lịch giảng dạy môn GDQP - AN - Khối Cử nhân liên thông 2014 - Danh sách sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ) thi môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 25.4.2015 - Danh sách sinh viên khối DLT2014 thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 1), thi ngày 25.4.2015 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 29/03/2015 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: ANH VĂN _ Khối Y2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 11/04/2015 - LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKII (2014 - 2015) DI TRUYỀN HỌC, Hệ: YLT (NNS) + YLT (TNS) + YHCT (TNS) - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ_ Ngày thi: 08/04/2015 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn; THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 09/04/2015 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn; XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Y - YHCT- YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 04/04/2015 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: TRIẾT HỌC MÁC _ Khối Dược 2013 + Dược 2014 ( Tây Nguyên + Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 04/04/2015 - Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2013 ( Tây Nguyên)_ Ngày thi: 05/04/2015 - Kết quả thi HKI (lầnn 2) _ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2014 ( Tây Nam Bộ) _ Ngày thi: 05/04/2015 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 24/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 27/04/2015

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Liên thông Y - YHCT 2014 _ Ngày thi: 22/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 24/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 27/04/2015

Danh sách sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 25.4.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 23/04/2015

   Sinh viên khối Dược thi trả nợ môn Hóa Vô cơ (lần 1)xem danh sách có Số Báo danh

Lịch giảng dạy môn GDQP - AN - Khối Cử nhân liên thông 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Lịch giảng, người đăng :trangptt, ngày : 23/04/2015

   Bắt đầu học từ ngày 04/05 đến 15/05/2015

Danh sách sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ) thi môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 25.4.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 22/04/2015

   Sinh viên khối D14 + D14 (Tây Nam Bộ)xem danh sách thi môn Hóa Vô cơ (lần 1), thi ngày 25.4.2015 (danh sách có Số Báo danh)

Danh sách sinh viên khối DLT2014 thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 1), thi ngày 25.4.2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 22/04/2015

   Sinh viên khối DLT2014 xem danh sách thi môn Vật lý Đại cương 2 (lần 1), thi ngày 25.4.2015 (danh sách có Số Báo danh)

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 29/03/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 22/04/2015

    SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: ANH VĂN _ Khối Y2014 ( Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 11/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 16/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/04/2015

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKII (2014 - 2015) DI TRUYỀN HỌC, Hệ: YLT (NNS) + YLT (TNS) + YHCT (TNS)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 15/04/2015

   LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HKII (2014 - 2015) DI TRUYỀN HỌC, Hệ: YLT (NNS), YLT (TNS), YHCT (TNS)

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Y - YHCT 2014 ( Hệ liên thông) + Trả nợ_ Ngày thi: 08/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 14/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/04/2015

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn; THỰC TẬP SINH HỌC _ Khối Cử nhân chính qui 2014 _ Ngày thi: 09/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 14/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 17/04/2015

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn; XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Y - YHCT- YHDP - RHM 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 04/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 14/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 14/04/2015

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: TRIẾT HỌC MÁC _ Khối Dược 2013 + Dược 2014 ( Tây Nguyên + Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 04/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 13/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 16/04/2015

Kết quả thi HKI (lần 1)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2013 ( Tây Nguyên)_ Ngày thi: 05/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 13/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 16/04/2015

Kết quả thi HKI (lầnn 2) _ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Dược 2014 ( Tây Nam Bộ) _ Ngày thi: 05/04/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 13/04/2015

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 16/04/2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo