Số lượt truy cập

Đang có 148 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN 2 _ Khối YHCT13 _ Ngày thi: 13/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN 2 _ Khối Liên thông YHCT 2013 _ Ngày thi: 23/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Liên thông Dược 2013 _ Ngày thi: 26/07/2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _ Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 27/06/2014 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _ Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 21/07/2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG _ Khối Dược 2013 _Ngày thi: 05/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG _ Khối Dược 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/07/2014 - Danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học khối Y Tây Nguyên - Tây Nam Bộ 2013 - ngày thi 08/8/2014 - Kết quả thi trả nợ _ Môn: THỰC VẬT DƯỢC _ Khối Dược 2010 + Dược 2011 + Dược 2012 ( Hệ liên thông - BQP) - Kết quả thi trả nợ _ Môn: SINH HỌC _ Khối Dược 2010 + Dược 2011 + Dược 2012 ( Hệ liên thông - BQP) - Kết quả thi HKII _Môn: TT THỰC VẬT DƯỢC + LT SINH HỌC _Khối Liên thông Dược 2013 - Kết quả dự thi lần 1và trả nợ - môn Tin Học - Khối Trung Học Phục Hình Răng - Ngày thi: 26/7/2014 - Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 _ Ngày thi: 05/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y2013 (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 17/07/2014 - Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013 _ Ngày thi: 12/07/2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN 2 _ Khối YHCT13 _ Ngày thi: 13/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: HOA VĂN 2 _ Khối Liên thông YHCT 2013 _ Ngày thi: 23/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: ANH VĂN 2 _ Khối Liên thông Dược 2013 _ Ngày thi: 26/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _ Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 27/06/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH _ Khối Cử nhân liên thông 2013 _ Ngày thi: 21/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 31/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG _ Khối Dược 2013 _Ngày thi: 05/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 29/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG _ Khối Dược 2013 + Trả nợ _ Ngày thi: 05/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 29/07/2014

   SV download file đính kèm

Danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học khối Y Tây Nguyên - Tây Nam Bộ 2013 - ngày thi 08/8/2014

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 29/07/2014

   Các sinh viên thuộc khối Y Tây Nguyên - Tây Nam Bộ 2013 download các file đính kèm để xem danh sách dự thi lần 2 môn Tin Học - ngày thi: 08/8/2014.

Kết quả thi trả nợ _ Môn: THỰC VẬT DƯỢC _ Khối Dược 2010 + Dược 2011 + Dược 2012 ( Hệ liên thông - BQP)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 29/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi trả nợ _ Môn: SINH HỌC _ Khối Dược 2010 + Dược 2011 + Dược 2012 ( Hệ liên thông - BQP)

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 29/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII _Môn: TT THỰC VẬT DƯỢC + LT SINH HỌC _Khối Liên thông Dược 2013

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 29/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả dự thi lần 1và trả nợ - môn Tin Học - Khối Trung Học Phục Hình Răng - Ngày thi: 26/7/2014

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :lephuonglien, ngày : 29/07/2014

   Học viên thuộc khối Trung học Phục Hình Răng download file đính kèm tương ứng để xem kết quả thi lần 1 và trả nợ.

Kết quả phúc khảo HKII (lần 1)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2013 _ Ngày thi: 05/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 28/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Y2013 (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ)_ Ngày thi: 17/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 28/07/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKII (lần 2)_ Môn: DI TRUYỀN _ Khối Liên thông Y - YHCT 2013 _ Ngày thi: 12/07/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 28/07/2014

   SV download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo