Số lượt truy cập

Đang có 58 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Kết quả thi HKII (lần 1)_Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 23/04/2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Liên thông YHCT 15 _ Ngày thi: 27/04/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 26/03/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 26/03/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 01/04/2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/04/2016 - Câu hỏi Lý thuyết thực tập Vật lý 2015 - 2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: TRIẾT HỌC MÁC _ Khối Liên thông YHCT 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/04/2016 - Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2015 _ Ngày thi: 14/04/2016 - THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU MÔN DI TRUYỀN (SV NĂM 1 Y, RHM, YHCT, YHDP) - Kết quả phúc khảo HKI (lần 2)_ Môn: NGOẠI NGỮ _ Khối YHDP 10 _ Ngày thi: 02/04/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 15/04/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: HOA VĂN (HP1)_ Khối YHCT 2015 _ Ngày thi: 02/04/2016 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: HÓA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 08/04/2016 - Thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi _ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2015 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Kết quả thi HKII (lần 1)_Môn: HÓA VÔ CƠ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 23/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 07/05/2016

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Liên thông YHCT 15 _ Ngày thi: 27/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 29/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 07/05/2016

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 26/03/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 04/05/2016

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 26/03/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 27/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 04/05/2016

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 01/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 26/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 29/04/2016

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 _ Khối Dược 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 25/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 28/04/2016

Câu hỏi Lý thuyết thực tập Vật lý 2015 - 2016

Đơn vi: Bộ môn Vật Lý , loại Thông báo, người đăng :pmkhang, ngày : 22/04/2016

   Câu hỏi Lý thuyết thực tập Vật lý dành cho khối Y - RHM - YHCT 2015 - 2016

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: TRIẾT HỌC MÁC _ Khối Liên thông YHCT 2015 + Trả nợ _ Ngày thi: 09/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 22/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 27/04/2016

Kết quả thi HKII (lần 1)_ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2015 _ Ngày thi: 14/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 21/04/2016

   Thởi gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 25/04/2016

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU MÔN DI TRUYỀN (SV NĂM 1 Y, RHM, YHCT, YHDP)

Đơn vi: Bộ môn Sinh học , loại Thông báo, người đăng :trananhminh, ngày : 20/04/2016

   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU MÔN DI TRUYỀN CHO SV NĂM 1 (Y, RHM, YHCT, YHDP)

Kết quả phúc khảo HKI (lần 2)_ Môn: NGOẠI NGỮ _ Khối YHDP 10 _ Ngày thi: 02/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 15/04/2016

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 15/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 15/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 18/04/2016

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: HOA VĂN (HP1)_ Khối YHCT 2015 _ Ngày thi: 02/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 15/04/2016

   SV download file đính kèm.

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: HÓA HỌC _ Khối Cử nhân liên thông 2015 _ Ngày thi: 08/04/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 15/04/2016

   Thời gian hết nhận phúc khảo đến hết ngày 18/04/2016

Thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi _ Môn: THỰC TẬP SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo điểm, người đăng :trangptt, ngày : 13/04/2016

   SV download file đính kèm.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo