Số lượt truy cập

Đang có 112 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Danh sách dự thi CK1 2014 chứng chỉ Tin học - Kết quả thi HKI (lần 2) - Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 + Trả nợ - Ngày thi: 15/11/2014 - Thông báo giảng đường thi trả nợ các môn trong ngày 28 & 30/11; 01/12/2014 - Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa học (lần 1) khối CNCQ14, thi ngày 30.11.2014 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 16/11/2014 - Kế hoạch đào tạo năm thứ I _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nam Bộ - Tây Nguyên)- Năm học: 2014 - 2015 - Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: SINH HỌC và DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân liên thông 2014 ( ĐD, HS, GMHS, XPYHDP) + Trả nợ _ Ngày thi: 21/11/2014 - Thông báo giảng đường thi các môn trong ngày 21 & 22.11.2014 - Thông báo thay đổi giảng đường thi môn XSTK (lần 1) khối CNCQ2014, thi ngày 22.11.2014 - Thông báo cho lớp trưởng về các Trạm y tế nhận sổ khám sức khỏe cho toàn thể lớp từ ngày 19/11 - 26/11/2014 - Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014 - Kết quả thi HKI (lần 2) - Năm 2 _Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 - Ngày thi:03/11/2014 - Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa ĐC khối D2014, thi ngày 22/11/2014 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: SINH ĐẠI CƯƠNG - DI TRUYỀN _ Ngày thi: 24/10/2014 - Kết quả phúc khảo HKI (lần 1) _ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - RHM 2013 _ Ngày thi: 19/10/2014 -

Lịch học và thi chứng chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Lịch học và thi chức chỉ TIN HỌC NÂNG CAO bác sĩ Nội trú khóa 2011-2014 và 2012-2015

Báo cáo thành tích tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 - 2013

Kính gửi: Ban chấp hành tổ công đoàn Khoa KHCB.

Danh sách dự thi trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy

Sinh viên trả nợ môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy xem danh sách dự thi tại đây.

Danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học - khối Cử Nhân Chính Quy 2012

Sinh viên khối Cử Nhân Chính Quy 2012 xem danh sách dự thi lần 1 môn Tin Học

Thông báo V/v chuyển đổi chương trình từ niên chế sáng tín chỉ

Kính gửi: Các bộ môn Khoa Khoa học cơ bản

Lịch thi học kỳ 2 - môn Tin Học

Lịch thi học kỳ 2 môn Tin Học các khối Cử Nhân Chính Quy 2012, Y - YHCT - RHM -YHDP 2012, Dược Tây Nguyên 2012.

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014

Lịch học chứng chỉ chuyên khoa cấp 2 khóa 2012-2014; 2012-2016 ; 2011-2013 (bổ sung)

Tìm :
Danh sách dự thi CK1 2014 chứng chỉ Tin học

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 26/11/2014

   Danh sách dự thi CK1 2014 chứng chỉ Tin học

Kết quả thi HKI (lần 2) - Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 + Trả nợ - Ngày thi: 15/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 25/11/2014

   Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 28/11/2014

Thông báo giảng đường thi trả nợ các môn trong ngày 28 & 30/11; 01/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 25/11/2014

   Sinh viên xem thông báo giảng đường thi trả nợ các môn trong ngày 28 & 30/11; 01/12/2014

Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa học (lần 1) khối CNCQ14, thi ngày 30.11.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 25/11/2014

   Sinh viên khối CNCQ14b xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa học (lần 1) ngày 30.11.2014

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: VẬT LÝ - LÝ SINH _ Khối Cử nhân chính qui 2014 + Trả nợ _ Ngày thi: 16/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 24/11/2014

   Thời gian nhận đơn phúc khảo. Từ ngày ra công bố đến hết ngày 27/11/2014

Kế hoạch đào tạo năm thứ I _ Khối Y - YHCT - RHM 2014 ( Tây Nam Bộ - Tây Nguyên)- Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 24/11/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả thi HKI (lần 2)_ Môn: SINH HỌC và DI TRUYỀN _ Khối Cử nhân liên thông 2014 ( ĐD, HS, GMHS, XPYHDP) + Trả nợ _ Ngày thi: 21/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 21/11/2014

   Thời gian nhận phúc khảo, từ ngày công bố điểm đến hết ngày 27/11/2014

Thông báo giảng đường thi các môn trong ngày 21 & 22.11.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 21/11/2014

   Sinh viên thi trả nợ các môn trong ngày 21 & 22.11.2014 xem thông báo để biết giảng đường thi

Thông báo thay đổi giảng đường thi môn XSTK (lần 1) khối CNCQ2014, thi ngày 22.11.2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 20/11/2014

   Sinh viên khối CNCQ2014 xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Xác suất Thống kê (lần 1)

Thông báo cho lớp trưởng về các Trạm y tế nhận sổ khám sức khỏe cho toàn thể lớp từ ngày 19/11 - 26/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 19/11/2014

   Thông báo cho lớp trưởng về các Trạm y tế nhận sổ khám sức khỏe cho toàn thể lớp từ ngày 19/11 - 26/11/2014

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014

Đơn vi: Bộ môn Tin học , loại Thông báo, người đăng :phamthimaihuyen, ngày : 19/11/2014

   Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014

Kết quả thi HKI (lần 2) - Năm 2 _Môn: THỰC TẬP HÓA - Khối Y - YHCT - YHDP - RHM - Y Tây Nguyên - Y Tây Nam Bộ 2013 - Ngày thi:03/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 18/11/2014

   SV download file đính kèm

Thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa ĐC khối D2014, thi ngày 22/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :quannth, ngày : 17/11/2014

   Sinh viên khối D2014 xem thông báo thay đổi giảng đường thi môn Hóa ngày 22/11/2014

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1)_ Môn: SINH ĐẠI CƯƠNG - DI TRUYỀN _ Ngày thi: 24/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 12/11/2014

   SV download file đính kèm

Kết quả phúc khảo HKI (lần 1) _ Môn: HÓA HỮU CƠ _ Khối Y - RHM 2013 _ Ngày thi: 19/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo-NCKH KHCB , loại Thông báo, người đăng :trangptt, ngày : 12/11/2014

   SV download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo