Số lượt truy cập

Đang có 125 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THÔNG BÁO - BUỔI TRÌNH KHÓA LUẬN NĂM 2016, CHƯỢNG TRÌNH NHA KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HIROSHIMA - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: TT Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014 - QUY ĐỊNH THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT VÀ CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG, NĂM 2016 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH CÒN NỢ HỌC PHÍ - THÔNG BÁO - VỀ VIỆC ĐỔI GIỜ THI CỦA SINH VIÊN LỚP RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Cắn Khớp Học (Lần 1) - lớp CN PHR 2013 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014 và Trả nợ - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp RHM 2012 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp CN PHR 2012 - THÔNG BÁO - BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 5 - NĂM HỌC 2015-2016 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tạo Mẫu Gia Công Nhựa (Lần 1) - lớp CN PHR 2013 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 2) - lớp RHM 2012 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - lớp RHM 2013 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - lớp CN PHR 2014 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phát Triển Tâm Lý Răng Trẻ Em (Lần 1) - lớp RHM 2012 -

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa

Chiều ngày 12. 11. 2013, tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan.

Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổng dành cho học viên sau đại học

V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích

Bộ khoa học và công nghệ cục sở hữu trí tuệ

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1) (tt)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) tr

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) trên

Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011

Chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần thứ 23 Chủ đề" Từ khoa học cơ sở đến thực hành lâm sàng"

Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)

CHUYÊN ĐỀ: THAM SỐ HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUNG BỘ & PHẦN MỀM DIGISTELA

Học bổng Dr. MICHIHARU FUJIOKA

Lễ trao học bổng Dr. M. Fujioka

Tìm :
THÔNG BÁO - BUỔI TRÌNH KHÓA LUẬN NĂM 2016, CHƯỢNG TRÌNH NHA KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HIROSHIMA

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 26/05/2016

   THÔNG BÁO - BUỔI TRÌNH KHÓA LUẬN NĂM 2016, CHƯỢNG TRÌNH NHA KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HIROSHIMA

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: TT Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 25/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: TT Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014

QUY ĐỊNH THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT VÀ CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG, NĂM 2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 19/05/2016

   QUY ĐỊNH THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT VÀ CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG, NĂM 2016

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH CÒN NỢ HỌC PHÍ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 19/05/2016

   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH CÒN NỢ HỌC PHÍ

THÔNG BÁO - VỀ VIỆC ĐỔI GIỜ THI CỦA SINH VIÊN LỚP RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/05/2016

   THÔNG BÁO - VỀ VIỆC ĐỔI GIỜ THI CỦA SINH VIÊN LỚP RHM 2011

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Cắn Khớp Học (Lần 1) - lớp CN PHR 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 16/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Cắn Khớp (Lần 1) - lớp CN PHR 2013

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014 và Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 11/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) - lớp RHM 2014 và Trả nợ

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 10/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp RHM 2012

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp CN PHR 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 10/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 1) - lớp CN PHR 2012

THÔNG BÁO - BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 5 - NĂM HỌC 2015-2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   THÔNG BÁO - BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 5 - NĂM HỌC 2015-2016

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tạo Mẫu Gia Công Nhựa (Lần 1) - lớp CN PHR 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Tạo Mẫu Gia Công Nhựa (Lần 1) Ngày thi: 14/4/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 2) - lớp RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 2) Ngày thi: 13/4/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - lớp RHM 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) Ngày thi: 21/4/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - lớp CN PHR 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) Ngày thi: 21/4/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phát Triển Tâm Lý Răng Trẻ Em (Lần 1) - lớp RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 09/05/2016

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phát Triển Tâm Lý Răng Trẻ Em (Lần 1) Ngày thi: 25/3/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo