Số lượt truy cập

Đang có 121 người đang xem website.

 

Back

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa

Chiều ngày 12. 11. 2013, tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan.

Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổng dành cho học viên sau đại học

Lễ tốt nghiệp năm 2012 của hệ Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng

Lễ tốt nghiệp năm 2012 của lớp Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng khóa 2008 Tổ chức ngày: 20/10/2012 Tại Đại giảng đường Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích

Bộ khoa học và công nghệ cục sở hữu trí tuệ

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1) (tt)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) tr

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) trên

Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011

Chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần thứ 23 Chủ đề" Từ khoa học cơ sở đến thực hành lâm sàng"

Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)

CHUYÊN ĐỀ: THAM SỐ HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUNG BỘ & PHẦN MỀM DIGISTELA

Tìm :
NỘI QUY, QUY ĐỊNH HỌC SINH SINH VIÊN

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 29/08/2014

   NỘI QUY, QUY ĐỊNH HỌC SINH SINH VIÊN

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 29/08/2014

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015

SINH HOẠT ĐẦU NĂM VỚI HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2014

Đơn vi: Ban sau đại học Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :hong.nguyen, ngày : 29/08/2014

   Bộ phận Sau đại học - Ban Quản lý đào tạo Khoa Răng Hàm Mặt sẽ sinh hoạt đầu năm với học viên Sau đại học khóa 2014 vào lúc 9 giờ ngày 10/9/2014 tại Giảng đường AB- Khoa RHM -ĐHYD TP.HCM

Thông báo chiêu sinh lớp trợ thủ nha khoa

Đơn vi: Ban Hành chính Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :NguyenVuHuyThao, ngày : 26/08/2014

   Lớp trợ thủ nha khoa khóa 26 năm học 2014 - 2015 Đối tượng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông, có đủ sức khỏe Học tập trung, 9 tháng từ tháng 10/2014 đến 7/2015

Thông Báo lịch sinh hoạt đầu năm 2014-2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :letiendung, ngày : 22/08/2014

   Lịch sinh hoạt đầu năm 2014-2015 Sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Y Đức (Lần 1) - Lớp: RHM 2010

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :letiendung, ngày : 21/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Y Đức 2(lần 1) Lớp: RHM2010+Trả nợ Ngày thi :29/7/2014 Năm học: 2013 - 2014

Thông Báo Hội Nghi Việt Pháp tháng 10 - 2014

Đơn vi: Ban Hành chính Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :NguyenVuHuyThao, ngày : 19/08/2014

   Hội Nghị VIỆT - PHÁP tổ chức tại Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ 652 Nguyễn Trãi Q.5 trong 2 ngày 27, 28 tháng 10 năm 2014

Danh sách sinh viên dự thi Tốt nghiệp chính trị năm 2014 - Ngày thi: 12.8.2014, lúc 7 giờ 30

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :ngdunghua, ngày : 11/08/2014

   Danh sách sinh viên dự thi Tốt nghiệp chính trị năm 2014 - Ngày thi: 12.8.2014, lúc 7 giờ 30

Bảng điểm thực tập - Học phần: TT Phối Hợp Lâm Sàng (Lần 1) - Lớp: CN KT PHR 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 08/08/2014

   Bảng điểm thực tập Học phần: TT Phối Hợp Lâm Sàng (Lần 1) Lớp: CN KT PHR 2011 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phát Triển Tâm Lý Ở Trẻ em (Lần 2) - Lớp: RHM 2010 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 08/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phát Triển Tâm Lý Ở Trẻ Em (Lần 2) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 05/8/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 2) - Lớp: RHM 2010 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 08/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Lần 2) Lớp: RHM 2010 + Trả nợ Ngày thi: 27/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết+Thực hành - Học phần: Mắt (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 01/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết + thục hành Học phần: Mắt (Lần 1) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 26/4/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Y Đức (Lần 1) - Lớp: RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 01/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Y Đức (Lần 1) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 17/7/2014 Năm học: 2013 - 2014 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tâm Lý Y Học (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 01/08/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Tâm Lý Y Học (Lần 1) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 18/7/2014 Năm học: 2013 - 2014 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phẫu Thuật Nha Chu (Lần 1) - Lớp: RHM 2009

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 31/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phẫu Thuật Nha Chu (Lần 1) Lớp: RHM 2009 Ngày thi: 17/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Dự án bác sĩ tình nguyện
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo