Số lượt truy cập

Đang có 55 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng hàm mặt (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Lần 2) - Lớp: RHM 2011 + Tra nợ - BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 4 - NĂM HỌC 2014-2015 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Khám Xét Nghiệm và chẩn đoán vùng miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm thực hành - Học phần: Mô phỏng tiền lâm sàng nha chu (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phẫu Thuật Bệnh Học Nha Chu(Lần 1) - Lớp: RHM 2010 (Năm thứ năm) - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Dược Lý (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 (Năm thứ ba) - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) - Lớp: RHM 2013 - Đăng Ký Tham dự Hội nghi tháng 4 - 2015 - Thông báo nộp đề cương - THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Y Đức HP 2 (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 và CN PHR 2011 và CN PHR 2012 - Bảng điểm lý thuyết +thực tập - Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 và Trả nợ -

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa

Chiều ngày 12. 11. 2013, tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan.

Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổng dành cho học viên sau đại học

V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích

Bộ khoa học và công nghệ cục sở hữu trí tuệ

Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011

Chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần thứ 23 Chủ đề" Từ khoa học cơ sở đến thực hành lâm sàng"

Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)

CHUYÊN ĐỀ: THAM SỐ HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUNG BỘ & PHẦN MỀM DIGISTELA

Học bổng Dr. MICHIHARU FUJIOKA

Lễ trao học bổng Dr. M. Fujioka

Thông báo hội chẩn tại bộ môn vào sáng thứ tư hàng tuần

Bộ môn tổ chức hội chẩn tại bộ môn vào sáng thứ tư hàng tuần.

TB v/v thực tập TLS Chữa Răng

SV RHM 4 thực tập TLS CR vào các buổi trưa thứ 3,5,6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 14/9/2010.

Tìm :
Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng hàm mặt (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 04/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng hàm mặt(Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 06/02/2015 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Lần 2) - Lớp: RHM 2011 + Tra nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 04/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Lần 2) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 03/02/2015 Năm học: 2014 - 2015

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 4 - NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 04/03/2015

   BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 4 - NĂM HỌC 2014-2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Bệnh Học Răng (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 21/01/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Khám Xét Nghiệm và chẩn đoán vùng miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Khám Xét Nghiệm và chẩn đoán vùng miệng (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 24/12/2014 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm thực hành - Học phần: Mô phỏng tiền lâm sàng nha chu (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/03/2015

   Bảng điểm thực hành Học phần: Mô phỏng tiền lâm sàng nha chu (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 07/01/2015 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phẫu Thuật Bệnh Học Nha Chu(Lần 1) - Lớp: RHM 2010 (Năm thứ năm)

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phẫu Thuật Bệnh Học Nha Chu(Lần 1) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 19/01/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Dược Lý (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 (Năm thứ ba)

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 02/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Dược Lý (Lần 1) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 23/01/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) - Lớp: RHM 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 02/03/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Hóa Sinh (Lần 1) Ngày thi: 24/01/2015 Lớp: RHM2013 Năm học: 2014 - 2015

Đăng Ký Tham dự Hội nghi tháng 4 - 2015

Đơn vi: Ban Hành chính Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :NguyenVuHuyThao, ngày : 27/02/2015

   Thông báo đến: Bác Sĩ Răng Hàm Mặt và Cử Nhân Kỹ Thuật Phục Hình Răng. Kỹ Thuật Viên Phục Hình Răng, Y Sĩ Răng Trẻ Em, Điều Dưỡng Nha Khoa

Thông báo nộp đề cương

Đơn vi: Ban sau đại học Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :hong.nguyen, ngày : 12/02/2015

   Nộp đề cương nghiên cứu của học viên SĐH khóa 2014

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 04/02/2015

   THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Y Đức HP 2 (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 và CN PHR 2011 và CN PHR 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/02/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Y Đức HP 2 Lớp: RHM2011 + CN PHR 2011,2012 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết +thực tập - Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 và Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 03/02/2015

   Bảng điểm lý thuyết + thực tập Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 1) Lớp: RHM2011 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo