Số lượt truy cập

Đang có 90 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2015 CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LỚP RHM 2009 VÀ CN KTPHR 2011 - Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn 10 ngày Hiroshima - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phẫu Thuật Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2010 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 2) - Lớp: RHM 2010 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phục Hình Tháo Lắp Từng Phần (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Cấy Ghép Nha Khoa 2 - Lớp: RHM 2010 + Trả nợ - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Ngoại Ngữ Chuyên ngành (Lần 2) - Lớp: RHM 2010 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tiếng Pháp Chuyên Ngành (Lần 1) - Lớp: RHM 2010 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Gây Tê Nhổ Răng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 + Trả nợ - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2011 + trả nợ - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Giải Phẩu Răng (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 + trả nợ - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: LT Ký Sinh (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 - Bảng điểm thực tập - Học phần: TT Ký Sinh (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 - Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi (Lần 1) - Lớp: RHM 2013 -

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa

Chiều ngày 12. 11. 2013, tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan.

Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổng dành cho học viên sau đại học

V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích

Bộ khoa học và công nghệ cục sở hữu trí tuệ

Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011

Chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần thứ 23 Chủ đề" Từ khoa học cơ sở đến thực hành lâm sàng"

Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)

CHUYÊN ĐỀ: THAM SỐ HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUNG BỘ & PHẦN MỀM DIGISTELA

Học bổng Dr. MICHIHARU FUJIOKA

Lễ trao học bổng Dr. M. Fujioka

Thông báo hội chẩn tại bộ môn vào sáng thứ tư hàng tuần

Bộ môn tổ chức hội chẩn tại bộ môn vào sáng thứ tư hàng tuần.

TB v/v thực tập TLS Chữa Răng

SV RHM 4 thực tập TLS CR vào các buổi trưa thứ 3,5,6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 14/9/2010.

Tìm :
THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2015 CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LỚP RHM 2009 VÀ CN KTPHR 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 22/05/2015

   sinh viên download file đính kèm

Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn 10 ngày Hiroshima

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :letiendung, ngày : 20/05/2015

   Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn 10 ngày Hiroshima. Học bổng JASSO

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phẫu Thuật Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2010

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phẫu Thuật Nha Chu (Lần 2) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 09/3/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 2) - Lớp: RHM 2010

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Tia X Vùng Miệng (Lần 2) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 06/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Phục Hình Tháo Lắp Từng Phần (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Phục Hình Tháo Lắp Từng Phần (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 30/1/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) - Lớp: RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 2) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 07/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Cấy Ghép Nha Khoa 2 - Lớp: RHM 2010 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Cấy Ghép Nha Khoa 2 (Lần 1) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 24/12/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Ngoại Ngữ Chuyên ngành (Lần 2) - Lớp: RHM 2010

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Ngoại Ngữ Chuyên ngành (Lần 2) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 03/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Tiếng Pháp Chuyên Ngành (Lần 1) - Lớp: RHM 2010

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Tiếng Pháp Chuyên Ngành (Lần 1) Lớp: RHM 2010 Ngày thi: 23/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Gây Tê Nhổ Răng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011 + Trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Gây Tê Nhổ Răng (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 20/3/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2011 + trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 16/4/2015 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Giải Phẩu Răng (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 + trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Giải Phẫu Răng (Lần 2) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 06/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: LT Ký Sinh (Lần 2) - Lớp: RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: LT Ký Sinh (Lần 2) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 09/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm thực tập - Học phần: TT Ký Sinh (Lần 2) - Lớp: RHM 2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: TT Ký Sinh (Lần 2) Lớp: RHM 2012 Ngày thi: 11/4/2015 Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi (Lần 1) - Lớp: RHM 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng :voxuannhan, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Mô Phôi (Lần 1) Lớp: RHM 2013 Ngày thi: 04/4/2015 Năm học: 2014 - 2015 Sinh viên Download file đính kèm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
game vui
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo