Số lượt truy cập

Đang có 213 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa

Chiều ngày 12. 11. 2013, tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan.

Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổng dành cho học viên sau đại học

Lễ tốt nghiệp năm 2012 của hệ Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng

Lễ tốt nghiệp năm 2012 của lớp Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng khóa 2008 Tổ chức ngày: 20/10/2012 Tại Đại giảng đường Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học

Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 40

Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích

Bộ khoa học và công nghệ cục sở hữu trí tuệ

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1) (tt)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) tr

Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1)

Vật liệu sứ (ceramics) đã được ứng dụng trong nha khoa từ rất sớm, bắt đầu từ những năm 1816, của thế kỷ XIX, vì có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và phục hồi nha khoa. Sự phát triển của ứng dụng vật liệu sứ trong ngành y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng trong suốt hơn thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò quan trọng và tiềm năng của vật liệu này trong các ứng dụng thực tiễn vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe chung. Riêng trong nha khoa, vật liệu sứ được ứng dụng khá phổ biến bởi tính tương thích sinh học và tính thẩm mỹ phù hợp với đặc tính mô học của răng, đồng thời loại vật liệu phục hồi răng này cũng được nghiên cứu và phát triển một cách có hệ thống và liên tục theo cả chiều rộng và sâu.Trong lãnh vực thương phẩm trong công nghiệp y nha khoa, hơn 90% thị phần sứ zirconia là các thương phẩm sứ zirconia y nha khoa dùng cho các hệ thống công nghệ CAD/CAM và công nghệ MAD/MAM, 1% thị phần là các sản phẩm phủ trong công nghệ TCB (Thermal Coating Barrier/ Bonding) trên

Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011

Chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật và đào tạo liên tục Răng Hàm Mặt lần thứ 23 Chủ đề" Từ khoa học cơ sở đến thực hành lâm sàng"

Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)

CHUYÊN ĐỀ: THAM SỐ HÓA QUY TRÌNH THIẾT KẾ KHUNG BỘ & PHẦN MỀM DIGISTELA

Tìm :
Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Sinh lý 2 (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 và trả nợ

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :ngdunghua, ngày : 28/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Sinh lý 2 (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 và trả nợ

KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP BS RHM VÀ CN KT PHR NĂM 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :ngdunghua, ngày : 24/07/2014

   KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP BS RHM VÀ CN KT PHR NĂM 2014

QUYẾT ĐỊNH - VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 24/07/2014

   QUYẾT ĐỊNH - VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH TIỂU BAN CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT NĂM 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :ngdunghua, ngày : 21/07/2014

   Buổi trình khóa luận được tổ chức từ 8g00 Thứ Tư ngày 23 tháng 7 năm 2014 tại Giảng đường C, Giảng đường D và Giảng đường Labo C

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nha Khoa Phục Hồi Tổng Quát I (Lần 2) - Lớp: RHM 2009

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nha Khoa Phục Hồi Tổng Quát I (Lần 2) Lớp: RHM 2009 Ngày thi: 20/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nha Khoa Phục Hồi Tổng Quát II (Lần 1) - Lớp: RHM 2009

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nha Khoa Phục Hồi Tổng Quát II (Lần 1) Lớp: RHM 2009 Ngày thi: 23/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Các Khí cụ - Kỹ Thuật Chỉnh Hình Răng Mặt (Lần 1) - Lớp: RHM 2009

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Các Khí cụ - Kỹ Thuật Chỉnh Hình Răng Mặt(Lần 1) Lớp: RHM 2009 Ngày thi: 10/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Sinh Học Miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Sinh Học Miệng (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 16/6/2014 Năm học: 2013 - 2014 Sinh viên Download file đính kèm

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Mô Phôi Răng Miệng (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 07/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Sản Phụ Khoa (Lần 1) - Lớp: RHM 2011

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Sản Phụ Khoa (Lần 1) Lớp: RHM 2011 Ngày thi: 24/5/2014 Năm học: 2013 - 2014

Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Vật Liệu Nha Khoa (Lần 1) - Lớp: RHM 2011, CN KTPHR 2011 và CN KTPHR2012

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 18/07/2014

   Bảng điểm lý thuyết Học phần: Vật Liệu Nha Khoa (Lần 1) Lớp: RHM 2011, CN KTPHR 2011 và CN KTPHR2012 Ngày thi: 23/6/2014 Năm học: 2013 - 2014

THÔNG BÁO V/v PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP BS.RHM & CN KT PHR NĂM 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithanhtam, ngày : 12/07/2014

   Kỳ thi tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng năm 2014 được phân công- tổ chức theo thông báo đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ BUỔI BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA GS. RENÉ VOYER NGÀY 16.7.2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithanhtam, ngày : 12/07/2014

   Nhân chuyến thăm và làm việc tại khoa của GS. René Voyer - Phó trưởng khoa nha & trưởng bộ môn Nha Chu Đại học Montreal, Canada, khoa Răng Hàm Mặt tổ chức buổi Báo cáo khoa học với đề tài: "Đánh giá và sửa chữa những vấn đề nướu niêm mạc & các yếu tố thuận lợi trong điều trị che phủ chân răng"

THÔNG BÁO V/v TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BS. RHM NĂM 2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithanhtam, ngày : 12/07/2014

   Khoa Răng Hàm Mặt yêu cầu sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 2014 trình bày khóa luận như thông báo đính kèm.

BẢNG PHÂN CÔNG TRỤC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 7 - TỪ NGÀY 12/7/2014 ĐẾN 14/9/2014

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng :voxuannhan, ngày : 11/07/2014

   BẢNG PHÂN CÔNG TRỤC ĐÊM CỦA SINH VIÊN - ĐỢT 7 - TỪ NGÀY 12/7/2014 ĐẾN 14/9/2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Chuyên mục lượng giá
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo