• Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa
  • Các chương trình học bổng
  • V/v cung cấp bài báo cáo nghiên cứu khoa học
  • Hỗ trợ đăng ký sáng chế - giải pháp hữu ích
  • Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1) (tt)
  • Tổng quan Sứ Zirconia - Bản chất và ứng dụng thực tiễn (Phần 1)
  • Chương trình Đào tạo Chứng chỉ Cấy ghép Nha khoa, Đợt 2
  • Chương trình hội nghị RHM tháng 4 năm 2011
  • Chuyên đề báo cáo HN KHKT Nha khoa tháng 4 năm 2009 (BM KTPHR) (P.1)
  • Học bổng Dr. MICHIHARU FUJIOKA
TIN NỔI BẬT
Thông báo
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CNKTPHR2012
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng: letiendung, ngày: 25/07/2016

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CNKTPHR2012


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP BSRHM2010
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng: letiendung, ngày: 25/07/2016

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP BSRHM2010


Bảng điểm : Thực Tập YHCT lớp RHM2013
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng: letiendung, ngày: 25/07/2016

Bảng điểm : Thực Tập YHCT lớp RHM2013


Bảng điểm : Ngoại cơ sở ( Lần 2) Lớp RHM2014
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo, người đăng: letiendung, ngày: 25/07/2016

Bảng điểm : Ngoại cơ sở ( Lần 2) Lớp RHM2014


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Y Học Cổ Truyền (Lần 1) - Lớp: RHM 2013
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Y Học Cổ Truyền (Lần 1) Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Bệnh Học Hàm Mặt (Lần 1) - Lớp: RHM 2012 + Trả nợ
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Bệnh Học Hàm Mặt (Lần 1) Ngày thi: 24/6/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Giải Phẫu Bệnh (Lần 1) - Lớp: RHM 2013 + Trả nợ
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Giải Phẫu Bệnh (Lần 1) Ngày thi: 12/7/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nội Bệnh Lý (Lần 2) - Lớp: RHM 2013
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nội Bệnh Lý (Lần 2) Ngày thi: 12/7/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm trả nợ - Học phần: Sinh Lý 1 (Lần 2)
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm trả nợ Học phần: Sinh Lý 1 (Lần 2) Ngày thi: 25/7/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm trả nợ - Học phần: Sinh Lý 2 (Lần 2)
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm trả nợ Học phần: Sinh Lý 2 (Lần 2) Ngày thi: 08/7/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 + Trả nợ
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) Ngày thi: 27/6/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) - Lớp: RHM 2012 + Trả nợ
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Nhập Môn Bệnh Học Nha Chu (Lần 2) Ngày thi: 27/6/2016 Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


Bảng điểm lý thuyết - Học phần: Da Liều (Lần 1) - Lớp: RHM 2013
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 22/07/2016

Bảng điểm lý thuyết Học phần: Da Liễu (Lần 1) Năm học: 2015 - 2016 Sinh viên Download file đính kèm


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG, NĂM 2016
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 21/07/2016

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG, NĂM 2016


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT, NĂM 2016
Đơn vi: Ban Quản Lý Đào Tạo Khoa RHM , loại Thông báo điểm, người đăng: voxuannhan, ngày: 21/07/2016

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT, NĂM 2016


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 196 người đang xem website.