Số lượt truy cập

Đang có 79 người đang xem website.

 

Back

Tập huấn

Tập huấn "Phương pháp lượng giá sinh viên"

Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013

Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013

Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp YHCT và chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp và ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014

Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền

Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan tại khoa Y học cổ truyền

Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan

Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012

Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012

Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013

Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013

Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền

Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền

Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012

Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012

Tìm :
ĐIỂM THI THỰC TẬP LẦN 1 HÓA SINH - LỚP YHCT14

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :banqldtyhct, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI THỰC TẬP LẦN 1 HÓA SINH - LỚP YHCT14

ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NỘI NĂM 2 - LỚP YHCT11

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :banqldtyhct, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NỘI NĂM 2 - LỚP YHCT11

ĐIỂM THI TRẢ NỢ ( LẦN 2 ) LÝ THUYẾT HÓA SINH NĂM 2 - LỚP YHCT11

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :banqldtyhct, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI TRẢ NỢ ( LẦN 2 ) LÝ THUYẾT HÓA SINH NĂM 2 - LỚP YHCT11

ĐIỂM PHÚC KHẢO LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT11/NĂM THỨ V

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM PHÚC KHẢO LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT11/NĂM THỨ V

ĐIỂM THI THỰC HÀNH SẢN - LỚP YHCT11 ( TRẢ NỢ )

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :banqldtyhct, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI THỰC HÀNH SẢN - LỚP YHCT11 ( TRẢ NỢ )

ĐIỂM THI THỰC TẬP SẢN_LỚP YHCT12

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :ngocloan.pt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI THỰC TẬP SẢN_LỚP YHCT12

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT NGOẠI_LỚP YHCT13_21.05.16

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :ngocloan.pt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT NGOẠI_LỚP YHCT13_21.05.16

ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NỘI NĂM THỨ 2_LỚP YHCT13, YHCT12_25.04.16

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :ngocloan.pt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NỘI NĂM THỨ 2_LỚP YHCT13, YHCT12_25.04.16

ĐIỂM THI TRẢ NỢ HÓA SINH NĂM 2_LỚP YHCT12, YHCT13_ 11.5.16

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :ngocloan.pt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI TRẢ NỢ HÓA SINH NĂM 2_LỚP YHCT12, YHCT13_ 11.5.16

ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NGOẠI NĂM THỨ 2_LỚP YHCT13_29.04.16

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :ngocloan.pt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI TRẢ NỢ LÝ THUYẾT NGOẠI NĂM THỨ 2_LỚP YHCT13_29.04.16

ĐIỂM THI THỰC TẬP SINH LÝ LẦN 1 - LỚP BSYHCT14

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :doan.nt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI THỰC TẬP SINH LÝ LẦN 1 - LỚP BSYHCT14

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN BHTK LỚP CH(2015 - 2017) VÀ CKI(2015-2017)

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :xuanyen.lt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN BHTK LỚP CH(2015 - 2017) VÀ CKI(2015-2017)

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN TKSH LỚP CH (2014 - 2016)

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :xuanyen.lt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN TKSH LỚP CH (2014 - 2016)

ĐIỂM THI LT LẦN 2 MÔN BHYHCT LỚP CKII (2015 - 2017)

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :xuanyen.lt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI LT LẦN 2 MÔN BHYHCT LỚP CKII (2015 - 2017)

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT (THẬN) + LÂM SÀNG(TIM MẠCH) MÔN NỘI LỚP BSNT(2015-2018)

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :xuanyen.lt, ngày : 27/05/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT + LÂM SÀNG NỘI LỚP BSNT(2015-2018)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo