Số lượt truy cập

Đang có 47 người đang xem website.

 

Back

Tập huấn

Tập huấn "Phương pháp lượng giá sinh viên"

Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013

Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013

Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp YHCT và chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp và ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014

Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền

Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan tại khoa Y học cổ truyền

Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan

Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012

Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012

Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013

Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013

Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền

Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền

Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012

Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012

Tìm :
ĐIỂM PHÚC KHẢO LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU - LỚP BS YHCT2012

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 04/02/2016

   Điểm phúc khảo lý thuyết môn Châm cứu, lớp BS.YHCT2012

ĐIỂM THI THỰC HÀNH MÔN CHÂM CỨU LỚP BS ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NĂM 3

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 04/02/2016

   Điểm thi thực hành Châm cứu lớp BS Định hướng chuyên khoa năm

ĐIỂM THI THỰC HÀNH MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT2010/NĂM THỨ 6 - THI LẦN 2

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 04/02/2016

   Điểm thi thực hành Châm cứu lớp BSYHCT năm 6 - Thi lần 2

ĐIỂM THI THỰC HÀNH MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.LTYHCT2012/NĂM THỨ IV - TỔ 3-4

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 04/02/2016

   Điểm thi thực hành Châm cứu lớp BS LTYHCT năm 4, tổ 3 và tổ 4

ĐIỂM THI THỰC HÀNH MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT2010/NĂM THỨ 6 - TỔ 5

Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng :hothithuhoa, ngày : 04/02/2016

   Điểm thi thực hành Châm cứu lớp Y6 - Tổ 5

Hội thảo đánh giá hoạt động đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

Đơn vi: Khoa Y Học Cổ Truyền , loại Thông báo, người đăng :hoaiviet, ngày : 03/02/2016

   Hội thảo đánh giá hoạt động đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 7)

Đơn vi: Bộ môn Dược học Cổ truyền , loại Thông báo, người đăng :doanminhhang, ngày : 03/02/2016

   Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 7)

Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 8+9)

Đơn vi: Bộ môn Dược học Cổ truyền , loại Thông báo, người đăng :doanminhhang, ngày : 03/02/2016

   Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 8+9)

Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 2)

Đơn vi: Bộ môn Dược học Cổ truyền , loại Thông báo, người đăng :doanminhhang, ngày : 03/02/2016

   Điểm thi thực hành : Thực Vật Dược - Lớp BS.YHCT13 ( Tổ 2)

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN Y LÝ - LỚP Y SỸ YHCT 2015

Đơn vi: Bộ môn Y học Cổ truyền cơ sở , loại Thông báo, người đăng :nguyentruongminhthe, ngày : 03/02/2016

   ĐiỂM THI LÝ THUYẾT MÔN THI: Y LÝ (LẦN 1) NGÀNH Y SỸ YHCT - KHOÁ TH.YHCT15 (2015-2017) LẦN THI: I NGÀY THI: 22 / 01 / 2016

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN YHCS P1 - LỚP DSTH 2015

Đơn vi: Bộ môn Y học Cổ truyền cơ sở , loại Thông báo, người đăng :nguyentruongminhthe, ngày : 03/02/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN THI: Y HỌC CƠ SỞ P1 (LẦN 1) LỚP DTH2015 - KHÓA 2015 - 2017 NGÀY THI: 12/01/2016

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN Y LÝ - LỚP DSTH2015

Đơn vi: Bộ môn Y học Cổ truyền cơ sở , loại Thông báo, người đăng :nguyentruongminhthe, ngày : 03/02/2016

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN THI: Y LÝ (LẦN 1) LỚP DTH2015 - KHÓA 2015 - 2017 NGÀY THI: 29/12/2015

ĐIỂM TIỀN LÂM SÀNG Y LÝ YHCT - LỚP BS YHCT13

Đơn vi: Bộ môn Y học Cổ truyền cơ sở , loại Thông báo, người đăng :nguyentruongminhthe, ngày : 03/02/2016

   ĐiỂM THI TiỀN LÂM SÀNG LỚP BS YHCT13 - NĂM THỨ BA NGÀY THI: 23/10/2016 TỔ 1, 2

ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN MÔ PHÔI - LỚP BS YHCT14 ( NĂM 2)

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :doan.nt, ngày : 01/02/2016

   ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN MÔ PHÔI - LỚP BS YHCT14 ( NĂM 2)

ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN PHẪU THUẬT THỰC HÀNH - LỚP LTYHCT14

Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng :doan.nt, ngày : 01/02/2016

   ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN PHẪU THUẬT THỰC HÀNH LỚP LTYHCT14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo