• Tập huấn
  • Lễ tốt nghiệp Tân khoa bác sỹ YHCT năm 2013
  • Lễ khai giảng trung cấp chuyên nghiệp YHCT và chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
  • Lễ khai giảng khối đại học và sau đại học năm học 2013 - 2014
  • Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Y Học Cổ Truyền
  • Buổi đến thăm và làm việc của đoàn công tác Vụ phát triển y học cổ truyền thuốc thay thế, Bộ Y tế công cộng Thái Lan tại khoa Y học cổ truyền
  • Lễ tốt nghiệp khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm 2012
  • Lễ khai giảng khối Trung học chuyên nghiệp YHCT năm học 2012 - 2013
  • Buổi đến thăm và làm việc của GS. Kinzo Matsumoto tại khoa Y học cổ truyền
  • Lễ tốt nghiệp Bác sỹ Y học cổ truyền năm 2012
TIN NỔI BẬT
Thông báo
DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 08.08.2016
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: lan.nt, ngày: 05/08/2016

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 08.08.2016


BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH DƯỠNG SINH XOA BÓP LỚP BS YHCT11 NĂM 5
Đơn vi: Bộ môn Dưỡng sinh , loại Thông báo, người đăng: myle, ngày: 04/08/2016

BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH DƯỠNG SINH XOA BÓP LỚP BS YHCT11 NĂM 5


BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH DƯỠNG SINH LỚP BS LTYHCT13 NĂM 3
Đơn vi: Bộ môn Dưỡng sinh , loại Thông báo, người đăng: myle, ngày: 04/08/2016

BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH DƯỠNG SINH LỚP BS LTYHCT13 NĂM 3


DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 05.08.2016
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: lan.nt, ngày: 04/08/2016

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 05.08.2016


ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT2011/NĂM THỨ 5 - LẦN 2
Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng: hothithuhoa, ngày: 04/08/2016

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.YHCT2011/NĂM THỨ 5 - LẦN 2


ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.LTYHCT2013/NĂM THỨ 4 - LẦN 2
Đơn vi: Bộ môn Châm cứu , loại Thông báo, người đăng: hothithuhoa, ngày: 04/08/2016

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT MÔN CHÂM CỨU LỚP BS.LTYHCT2013/NĂM THỨ 4 - LẦN 2


DS THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BSYHCT NGÀY 04/8/2016
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: lan.nt, ngày: 03/08/2016

DS THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NGÀY 04/8/2016


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 8 / 2016
Đơn vi: Công đoàn - Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: congdoankhoayhct, ngày: 03/08/2016

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2016


[ Y SĨ 1 ( 2015 -2017)] ĐIỂM THI MÔN OSCE BH YHHĐ + BH YHCT . NGÀY THI: 23/06/2016 + 24/6/2016. LẦN THI: 1. NĂM HỌC 2015 - 2016.
Đơn vi: Bộ môn Nhi Khoa Đông Y , loại Thông báo, người đăng: anhthu, ngày: 02/08/2016

[ Y SĨ 1 ( 2015 -2017)] ĐIỂM THI MÔN OSCE BH YHHĐ + BH YHCT . NGÀY THI: 23/06/2016 + 24/6/2016. LẦN THI: 1. NĂM HỌC 2015 - 2016.


[ Y SĨ 1 ( 2015 -2017)] ĐIỂM THI MÔN OSCE BH YHHĐ + BH YHCT . NGÀY THI: 23/06/2016 + 24/6/2016. LẦN THI: 1. NĂM HỌC 2015 - 2016.
Đơn vi: Bộ môn Nhi Khoa Đông Y , loại Thông báo, người đăng: anhthu, ngày: 02/08/2016

[ Y SĨ 1 ( 2015 -2017)] ĐIỂM THI MÔN OSCE BH YHHĐ + BH YHCT . NGÀY THI: 23/06/2016 + 24/6/2016. LẦN THI: 1. NĂM HỌC 2015 - 2016.


DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG NGÀY 03.8.16
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: lan.nt, ngày: 02/08/2016

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG NGÀY 03.8.16


DIEM THI LAN 1 - LOP Y SY YHCT 2014 (NAM 2) - THI NGAY: 01/06/2016
Đơn vi: Bộ môn Trung văn , loại Thông báo, người đăng: bmtrungvan, ngày: 02/08/2016

DIEM THI LAN 1 - LOP Y SY YHCT 2014 (NAM 2) - THI NGAY: 01/06/2016


ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN NGOẠI - YHCT13
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: lan.nt, ngày: 02/08/2016

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT LẦN 2 MÔN NGOẠI - YHCT13


[ Y SĨ 1 (2015 - 2017) DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN LT. BH YHHĐ. NGÀY THI: 13g30, 03/08/2016.
Đơn vi: Bộ môn Nhi Khoa Đông Y , loại Thông báo, người đăng: anhthu, ngày: 01/08/2016

[ Y SĨ 1 (2015 - 2017) DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN LT. BH YHHĐ. NGÀY THI: 13g30, 03/08/2016.


DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 02.08.2016
Đơn vi: Ban Quản lý Đào tạo Khoa YHCT , loại Thông báo, người đăng: doan.nt, ngày: 01/08/2016

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG BS YHCT NĂM 2016 NGÀY 02.08.2016


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Xem thêm »

Username:     Password:     
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 24 người đang xem website.