Số lượt truy cập

Đang có 36 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Bổ nhiệm Cán bộ quản lý - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo V/v tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học năm 2014 - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHỐI TRUNG HỌC 2014 _NĂM HỌC 2014-2015 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT ĐẦU NĂM LỚP TRUNG HỌC ĐIỀU DƯỠNG 2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 8: từ 27/10/2014 - 01/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 04/10/2014 - Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH - THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
Bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :thihuong, ngày : 30/10/2014

   Bổ nhiệm Cán bộ quản lý Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 30/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 29/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 (03/11/2014 - 07/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo V/v tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học năm 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 28/10/2014

   Thông báo V/v tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học năm 2014 ngày 22/11/2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHỐI TRUNG HỌC 2014 _NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 28/10/2014

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHỐI TRUNG HỌC 2014 _NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT ĐẦU NĂM LỚP TRUNG HỌC ĐIỀU DƯỠNG 2014

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 27/10/2014

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT ĐẦU NĂM LỚP TRUNG HỌC ĐIỀU DƯỠNG 2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 27/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 8: từ 27/10/2014 - 01/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 27/10/2014

   Lịch giảng đường tuần 8: từ 27/10/2014 - 01/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 22/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 18/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 17/10/2014

   Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 16/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 04/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 16/10/2014

   Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA)và trả nợ thi ngày 04/10/2014

Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH

Đơn vi: Bộ môn Giải Phẫu Sinh Lý , loại Thông báo, người đăng :nguyenbinh, ngày : 15/10/2014

   Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 13/10/2014

   THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo