Số lượt truy cập

Đang có 81 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 04/10/2014 - Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH - THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013 - Lịch giảng đường tuần 6: từ 13/10/2014 - 17/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - Chương trình hội nghị khoa học điều dưỡng kỹ thuật y học 2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Kế hoạch đào tạo khối cử nhân liên thông vừa học vừa làm 2013 năm học 2014-2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THÔNG BÁO LỊCH THI CHUNG_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA).NĂM HỌC:2014-2015 - Lịch giảng đường tuần 5: từ 06/10/2014 - 10/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 5 ( 06/10 - 10/10/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 22/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 8 (27/10/14 - 31/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 18/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 17/10/2014

   Bảng điểm Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) thi ngày 02/10/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 16/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 7 (20/10/14 - 24/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 04/10/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 16/10/2014

   Điểm thi lần 1 LT Sinh lý_CNCQ13(XN, VLTL, KTHA)và trả nợ thi ngày 04/10/2014

Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH

Đơn vi: Bộ môn Giải Phẫu Sinh Lý , loại Thông báo, người đăng :nguyenbinh, ngày : 15/10/2014

   Thông báo tài liệu phục vụ học tập môn Giải phẫu học cho đối tượng CNCQ 14 và CNLT 13 - khoa ĐD - KTYH

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 13/10/2014

   THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA (ĐỢT 2)_CNCQ 2011,2012,2013,2014 VÀ TRUNG HỌC 2013

Lịch giảng đường tuần 6: từ 13/10/2014 - 17/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 13/10/2014

   Lịch giảng đường tuần 6: từ 13/10/2014 - 17/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Chương trình hội nghị khoa học điều dưỡng kỹ thuật y học 2014

Đơn vi: Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học , loại Thông báo, người đăng :admin_ddktyh, ngày : 10/10/2014

   Chương trình hội nghị khoa học điều dưỡng kỹ thuật y học 2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 09/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Kế hoạch đào tạo khối cử nhân liên thông vừa học vừa làm 2013 năm học 2014-2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 09/10/2014

   Kế hoạch đào tạo khối cử nhân liên thông vừa học vừa làm 2013 năm học 2014-2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 08/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 6 (13/10/14 - 17/10/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO LỊCH THI CHUNG_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA).NĂM HỌC:2014-2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 06/10/2014

   THÔNG BÁO LỊCH THI CHUNG_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA).NĂM HỌC:2014-2015 Ghi chú: - Đối sinh viên thi trả nợ theo dõi lịch thi để đăng ký thi trả nợ.Đăng ký thi trả nợ tại Ban Quản lý Đào tạo trước ngày thi 10 ngày. - Đối với sinh viên thi lần 2 đăng ký với Lớp Trưởng. Lớp Trưởng tổng hợp nộp tại Ban Quản lý Đào tạo trước ngày thi 7 ngày.

Lịch giảng đường tuần 5: từ 06/10/2014 - 10/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 04/10/2014

   Lịch giảng đường tuần 5: từ 06/10/2014 - 10/10/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 5 ( 06/10 - 10/10/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đơn vi: Bộ môn Vật lý trị liệu , loại Thông báo, người đăng :duchuu, ngày : 03/10/2014

   THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 5 ( 06/10 - 10/10/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo