Số lượt truy cập

Đang có 143 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học năm học 2014 - 2015 - Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12, 13 (30/11/15 - 11/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng môn Giải phẫu học - Cử nhân liên thông 2015 - BẢNG ĐIỂM TỔ CHỨC Y TẾ (LẦN 1)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) THI NGÀY 31/10/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11, 12 (23/11/15 - 4/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 11: từ 23/11/2015 - 28/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016 - Hoạt Động - Thông báo thay đổi giờ thi môn Giáo dục sức khỏe_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) và sinh viên thi trả nợ như sau: giờ thi cũ 09:00 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi: lúc 07:30 ngày 05/12/2015 (thứ bảy) - Thông báo thay đổi lịch thi môn Mô học_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) và sinh viên thi trả nợ như sau: Lịch cũ:07:30 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi Lịch mới: lúc 13:15 ngày 03/12/2015 (thứ năm) tại Lầu 10, Khoa Y - Bảng điểm LT Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 07/11/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 - 12 (23/11/15 - 4/12/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 10: từ 16/11/2015 - 21/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016 - Lịch khám sức khỏe cho sinh viên mới trúng tuyển năm học 2015-2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 10, 11 (16/11/15 - 27/11/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG -

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học năm học 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :thihuong, ngày : 26/11/2015

   Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học năm học 2014 - 2015

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :thihuong, ngày : 26/11/2015

   Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12, 13 (30/11/15 - 11/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 26/11/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12, 13 (30/11/15 - 11/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng môn Giải phẫu học - Cử nhân liên thông 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 26/11/2015

   Lịch giảng môn Giải phẫu học - Cử nhân liên thông 2015

BẢNG ĐIỂM TỔ CHỨC Y TẾ (LẦN 1)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) THI NGÀY 31/10/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 24/11/2015

   BẢNG ĐIỂM TỔ CHỨC Y TẾ (LẦN 1)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) THI NGÀY 31/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11, 12 (23/11/15 - 4/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 23/11/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11, 12 (23/11/15 - 4/12/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 11: từ 23/11/2015 - 28/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 22/11/2015

   Lịch giảng đường tuần 11: từ 23/11/2015 - 28/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

Hoạt Động

Đơn vi: Bộ môn Hộ sinh , loại Thông báo, người đăng :vannhu151, ngày : 21/11/2015

   Hoạt Động " Tư vấn chăm sóc da, dưỡng da và trang điểm công sở"

Thông báo thay đổi giờ thi môn Giáo dục sức khỏe_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) và sinh viên thi trả nợ như sau: giờ thi cũ 09:00 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi: lúc 07:30 ngày 05/12/2015 (thứ bảy)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/11/2015

   Thông báo thay đổi giờ thi môn Giáo dục sức khỏe_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) và sinh viên thi trả nợ như sau: giờ thi cũ 09:00 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi: lúc 07:30 ngày 05/12/2015 (thứ bảy) Đề nghị sinh viên theo dõi lịch đi thi đúng thời gian quy định.

Thông báo thay đổi lịch thi môn Mô học_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) và sinh viên thi trả nợ như sau: Lịch cũ:07:30 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi Lịch mới: lúc 13:15 ngày 03/12/2015 (thứ năm) tại Lầu 10, Khoa Y

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/11/2015

   Thông báo thay đổi lịch thi môn Mô học_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) và sinh viên thi trả nợ như sau: Lịch cũ:07:30 ngày 05/12/2015 chuyển sang thi Lịch mới: lúc 13:15 ngày 03/12/2015 (thứ năm) tại Lầu 10, Khoa Y(Đề nghị sinh viên đi thi đúng giờ)

Bảng điểm LT Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 07/11/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/11/2015

   Bảng điểm LT Hóa sinh (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 07/11/2015 (Đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký thi lần 2 trước ngày 24/9/2015)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 - 12 (23/11/15 - 4/12/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 18/11/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 9 - 12 (23/11/15 - 4/12/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 10: từ 16/11/2015 - 21/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 16/11/2015

   Lịch giảng đường tuần 10: từ 16/11/2015 - 21/11/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

Lịch khám sức khỏe cho sinh viên mới trúng tuyển năm học 2015-2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 13/11/2015

   Lịch khám sức khỏe cho sinh viên mới trúng tuyển năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 10, 11 (16/11/15 - 27/11/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 13/11/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 10, 11 (16/11/15 - 27/11/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
springer-dhyd
Đổi mới chương trình Khoa Y
xettuyen2015
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo