Số lượt truy cập

Đang có 131 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI MỚI HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI BVTD - Lịch giảng đường tuần 32: từ 21/04/2014 - 25/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014 - THÔNG BÁO CHO LỚP ĐDTH13 VỀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIÊN - Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối cử nhân chính quy 2010, 2011, liên thông 2012, trả nợ 2010, 2011 - Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học nâng cao các lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2011 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014 - Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học các lớp cử nhân chính quy XN, VLTL, KTHA 2012, trả nợ 2011,2010 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33 (21/4 - 25/4/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2014 - Thông báo số 1 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32 (14/4 - 18/4/2014 ) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối liên thông 2011 thi ngày 19/4/2014 - Lịch giảng đường tuần 31: từ 14/04/2014 - 18/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 VÀ 33 ( 14/4 - 25/4/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - BẢNG ĐIỂM MÔN DA LIỄU LỚP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUI 2011& LIÊN THÔNG 2011 - BẢNG ĐIỂM MÔN Y ĐỨC KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUI 2012 THI NGÀY 15/2/2014 - Lịch thi lần 1 môn Sinh lý bệnh khối cử nhân chính quy Xét nghiệm, VLTL, KTHA 2012 ngày 12/4/2014 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI MỚI HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI BVTD

Đơn vi: Ban Nghiên cứu khoa học Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :bannckhdd, ngày : 19/04/2014

   Giới thiệu một số biện pháp tránh thai mới hiện đang áp dụng tại bệnh viện Từ Dũ

Lịch giảng đường tuần 32: từ 21/04/2014 - 25/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 18/04/2014

   Lịch giảng đường tuần 32: từ 21/04/2014 - 25/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014

THÔNG BÁO CHO LỚP ĐDTH13 VỀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIÊN

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :nhancuc16, ngày : 17/04/2014

   môn: CSSK người bệnh nội 1, ngoai khoa

Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối cử nhân chính quy 2010, 2011, liên thông 2012, trả nợ 2010, 2011

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 17/04/2014

   Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối cử nhân chính quy 2010, 2011, liên thông 2012, trả nợ 2010,2011

Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học nâng cao các lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2011 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 17/04/2014

   Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học nâng cao các lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2011 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014

Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học các lớp cử nhân chính quy XN, VLTL, KTHA 2012, trả nợ 2011,2010 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 17/04/2014

   Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học các lớp cử nhân chính quy XN, VLTL, KTHA 2012, trả nợ 2011,2010 từ ngày 19/4/2014 sang ngày 29/4/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33 (21/4 - 25/4/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :nhancuc16, ngày : 17/04/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33

Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2014 - Thông báo số 1

Đơn vi: Ban Nghiên cứu khoa học Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :bannckhdd, ngày : 14/04/2014

   Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2014 - Thông báo số 1

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32 (14/4 - 18/4/2014 ) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :nhancuc16, ngày : 11/04/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32

Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối liên thông 2011 thi ngày 19/4/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 11/04/2014

   Thông báo Lịch thi lần 1 môn Y đức Khối liên thông 2011 thi ngày 19/4/2014

Lịch giảng đường tuần 31: từ 14/04/2014 - 18/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 11/04/2014

   Lịch giảng đường tuần 31: từ 14/04/2014 - 18/04/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2013 - 2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 VÀ 33 ( 14/4 - 25/4/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :ntna, ngày : 10/04/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 VÀ 33( 14/4 - 25/4/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

BẢNG ĐIỂM MÔN DA LIỄU LỚP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUI 2011& LIÊN THÔNG 2011

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hongviet, ngày : 07/04/2014

   BẢNG ĐIỂM MÔN DA LIỄU LỚP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUI 2011& LIÊN THÔNG 2011

BẢNG ĐIỂM MÔN Y ĐỨC KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUI 2012 THI NGÀY 15/2/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hongviet, ngày : 07/04/2014

   BẢNG ĐIỂM MÔN Y ĐỨC KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUI 2012 THI NGÀY 15/2/2014

Lịch thi lần 1 môn Sinh lý bệnh khối cử nhân chính quy Xét nghiệm, VLTL, KTHA 2012 ngày 12/4/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 04/04/2014

   Lịch thi lần 1 môn Sinh lý bệnh khối cử nhân chính quy Xét nghiệm, VLTL, KTHA 2012 ngày 12/4/2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Phần mềm giải phẫu bệnh
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Học bổng
Tạp chí Y Học TP. HCM
ccatinhoc
Thư viện điện tử ĐHYD
Chuyên mục lượng giá
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo