Số lượt truy cập

Đang có 35 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh - Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 16 (22/12/14 - 26/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Điểm thi môn TH Vi sinh - Ký sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) và trả nợ KTHA2011 thi ngày 01/12/2014 - Lịch giảng đường tuần 16: từ 22/12/2014 - 27/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THÔNG BÁO v/v bán đầu sách “Gây mê Hồi sức Lý thuyết và Lâm sàng” - Lịch giảng đường tuần 15: từ 15/12/2014 - 19/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - Điểm thi lần 1 Sinh lý (LT) lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2013; trả nợ 2012; trả nợ Sinh lý (TH) cử nhân liên thông GMHS 2012 thi ngày 29/11/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG _điều chỉnh - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 08/02/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 04/02/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 29/01/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 28/01/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh

Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 24/12/2014

   Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 24/12/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015)- BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 16 (22/12/14 - 26/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 24/12/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 16 (22/12/14 - 26/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Điểm thi môn TH Vi sinh - Ký sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) và trả nợ KTHA2011 thi ngày 01/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 24/12/2014

   Điểm thi môn TH Vi sinh - Ký sinh (lần 1)_CNCQ2013 (VLTL, KTHA) và trả nợ KTHA2011 thi ngày 01/12/2014

Lịch giảng đường tuần 16: từ 22/12/2014 - 27/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 20/12/2014

   Lịch giảng đường tuần 16: từ 22/12/2014 - 27/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 18/12/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 21 (26/01/15 - 30/01/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO v/v bán đầu sách “Gây mê Hồi sức Lý thuyết và Lâm sàng”

Đơn vi: Bộ môn Gây mê Hồi sức , loại Thông báo, người đăng :bmgaymehoisuc_ddktyh, ngày : 15/12/2014

   THÔNG BÁO Về việc bán đầu sách “Gây mê Hồi sức Lý thuyết và Lâm sàng”

Lịch giảng đường tuần 15: từ 15/12/2014 - 19/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 13/12/2014

   Lịch giảng đường tuần 15: từ 15/12/2014 - 19/12/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Điểm thi lần 1 Sinh lý (LT) lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2013; trả nợ 2012; trả nợ Sinh lý (TH) cử nhân liên thông GMHS 2012 thi ngày 29/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 12/12/2014

   Điểm thi lần 1 Sinh lý (LT) lớp cử nhân liên thông XN, VLTL, KTHA 2013; trả nợ 2012; trả nợ Sinh lý (TH) cử nhân liên thông GMHS 2012 thi ngày 29/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG _điều chỉnh

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 12/12/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_điều chỉnh

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 11/12/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 15 (15/12/14 - 19/12/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo