Số lượt truy cập

Đang có 112 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Thông báo - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34, 35 (27/04/15 - 08/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Điểm thi môn Dược lý (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 09/4/2015 - Điểm thi CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực_CNHS12CQ thi ngày 08/01/2015 - thành lập đơn vị Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng - Kỹ thuật y học. - Điểm thi lần 1 Tâm lý y học_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và sinh viên trả nợ thi ngày 27/12/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 33: từ 20/04/2015 - 24/04/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Sinh lý bệnh khối CNCQ2013(VLTL,KTHA,XN,YTCC) thi ngày 16/4/2015 chuyển sang thi lúc 13:15 ngày 14/5/2015 (thứ năm). - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm Sinh lý bệnh (lần 1)_CNCQ2013(XN,VLTL,KTHA) và trả nợ KTHA12 thi ngày 26/3/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31 (06/04/15 - 10/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(KTHA,VLTL,XN) thi ngày 20/11/2014 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
Thông báo

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :mybinh, ngày : 25/04/2015

   Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Điều Dưỡng 12/05/2015, Bộ Môn Điều dưỡng phát động cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề “Tôn vinh ngành nghề Điều Dưỡng”

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34, 35 (27/04/15 - 08/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 24/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34, 35 (27/04/15 - 08/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Điểm thi môn Dược lý (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 09/4/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 24/04/2015

   Điểm thi môn Dược lý (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 09/4/2015

Điểm thi CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực_CNHS12CQ thi ngày 08/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 23/04/2015

   Điểm thi CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực_CNHS12CQ thi ngày 08/01/2015

thành lập đơn vị Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng - Kỹ thuật y học.

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Tin quan trọng, người đăng :tuandung, ngày : 23/04/2015

   GS. TS. BS. Trần Thiện Trung đã trao Quyết định số: 759/QĐ-ĐHYD-TC-HC của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập đơn vị Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng - Kỹ thuật y học.

Điểm thi lần 1 Tâm lý y học_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và sinh viên trả nợ thi ngày 27/12/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 22/04/2015

   Điểm thi lần 1 Tâm lý y học_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và sinh viên trả nợ thi ngày 27/12/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 20/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 33: từ 20/04/2015 - 24/04/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 19/04/2015

   Lịch giảng đường tuần 33: từ 20/04/2015 - 24/04/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 16/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 33 (20/04/15 - 24/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Sinh lý bệnh khối CNCQ2013(VLTL,KTHA,XN,YTCC) thi ngày 16/4/2015 chuyển sang thi lúc 13:15 ngày 14/5/2015 (thứ năm).

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 14/04/2015

   Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Sinh lý bệnh khối CNCQ2013(VLTL,KTHA,XN,YTCC) thi ngày 16/4/2015 chuyển sang thi lúc 13:15 ngày 14/5/2015 (thứ năm).

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 13/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 10/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32 (13/04/15 - 17/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm Sinh lý bệnh (lần 1)_CNCQ2013(XN,VLTL,KTHA) và trả nợ KTHA12 thi ngày 26/3/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 09/04/2015

   Bảng điểm Sinh lý bệnh (lần 1)_CNCQ2013(XN,VLTL,KTHA) và trả nợ KTHA12 thi ngày 26/3/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31 (06/04/15 - 10/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 07/04/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31 (06/04/15 - 10/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(KTHA,VLTL,XN) thi ngày 20/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 07/04/2015

   Bảng điểm Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(KTHA,VLTL,XN) thi ngày 20/11/2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo