Số lượt truy cập

Đang có 57 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Bảng điểm Nghiên cứu khoa học (lần 2)_CNCQ2014(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 14/01/2016 - Bảng điểm Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 12/12/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 24,25 (22/2/16 - 4/3/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm tổng kết Kiềm soát nhiễm khuẩn lớp cử nhân GMHS 2014 - liên thông - Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_Cử nhân KTHA 2014- liên thông thi ngày 19/12/2015 - Thông báo học phí học kỳ II, năm học 2015 - 2016 - Bảng điểm Thực hành Ký sinh trùng (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 24/10/2015 - Bảng điểm Sinh lý lần 2_CNLT2014 (XN,VLTL,KTHA) và trả nợ lần 2 _ CNLT2013 (KTHA,VLTL) thi ngày 10/12/2015 - Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNLT2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL) và trả nợ lần 1 _ CNLT2013 (HS, VLTL, XN) thi ngày 19/12/2015. Lop CNLTKTHA14 sẽ cập nhật sau. - Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) - Bảng điểm LT Kỹ thuật X-Quang đặc biệt (lần 1) CNLTKTHA2013 thi ngày 18/11/2015 - Bảng điểm Môn Sức khỏe - Sức khỏe môi trường - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (lần 2) CNLT2013 ( ĐD, HS) thi ngày 05/12/2015 - THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN TỔ CHỨC Y TẾ VÀ MÔN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA (LẦN 2)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) thi lúc 13:15 ngày 10/3/2016 (thứ năm) tại 201 Nguyễn Chí Thanh - CẬP NHẬT MỚI NHẤT THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - NGHỈ TẾT và TUẦN 24,25 (1/2/2016 - 19/2/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG - THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 MÔN THỰC HÀNH HÓA SINH_CNCQVLTL14,KTHA14 thi lúc 15:00 ngày 25/02/2016 tại 2011 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 -

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
Bảng điểm Nghiên cứu khoa học (lần 2)_CNCQ2014(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 14/01/2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 01/02/2016

   Bảng điểm Nghiên cứu khoa học (lần 2)_CNCQ2014(XN, VLTL, KTHA) và trả nợ thi ngày 14/01/2016

Bảng điểm Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 12/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 01/02/2016

   Bảng điểm Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 12/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 24,25 (22/2/16 - 4/3/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 30/01/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 24,25 (22/2/16 - 4/3/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm tổng kết Kiềm soát nhiễm khuẩn lớp cử nhân GMHS 2014 - liên thông

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 29/01/2016

   Bảng điểm tổng kết Kiềm soát nhiễm khuẩn lớp cử nhân GMHS 2014 - liên thông

Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_Cử nhân KTHA 2014- liên thông thi ngày 19/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 29/01/2016

   Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_Cử nhân KTHA 2014- liên thông thi ngày 19/12/2015

Thông báo học phí học kỳ II, năm học 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 28/01/2016

   Thông báo học phí học kỳ II, năm học 2015 - 2016

Bảng điểm Thực hành Ký sinh trùng (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 24/10/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 27/01/2016

   Bảng điểm Thực hành Ký sinh trùng (lần 1)_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS) thi ngày 24/10/2015

Bảng điểm Sinh lý lần 2_CNLT2014 (XN,VLTL,KTHA) và trả nợ lần 2 _ CNLT2013 (KTHA,VLTL) thi ngày 10/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 22/01/2016

   Bảng điểm Sinh lý lần 2_CNLT2014 (XN,VLTL,KTHA) và trả nợ lần 2 _ CNLT2013 (KTHA,VLTL) thi ngày 10/12/2015

Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNLT2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL) và trả nợ lần 1 _ CNLT2013 (HS, VLTL, XN) thi ngày 19/12/2015. Lop CNLTKTHA14 sẽ cập nhật sau.

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 22/01/2016

   Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNLT2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL) và trả nợ lần 1 _ CNLT2013 (HS, VLTL, XN) thi ngày 19/12/2015

Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 22/01/2016

   Bảng điểm Dịch tễ học lần 1_CNCQ2014(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA)

Bảng điểm LT Kỹ thuật X-Quang đặc biệt (lần 1) CNLTKTHA2013 thi ngày 18/11/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 21/01/2016

   Bảng điểm LT Kỹ thuật X-Quang đặc biệt (lần 1) CNLTKTHA2013 thi ngày 18/11/2015

Bảng điểm Môn Sức khỏe - Sức khỏe môi trường - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (lần 2) CNLT2013 ( ĐD, HS) thi ngày 05/12/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 21/01/2016

   Bảng điểm Môn Sức khỏe - Sức khỏe môi trường - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (lần 2) CNLT2013 ( ĐD, HS) thi ngày 05/12/2015

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN TỔ CHỨC Y TẾ VÀ MÔN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA (LẦN 2)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) thi lúc 13:15 ngày 10/3/2016 (thứ năm) tại 201 Nguyễn Chí Thanh

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 21/01/2016

   THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN TỔ CHỨC Y TẾ VÀ MÔN CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA (LẦN 2)_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) thi lúc 13:15 ngày 10/3/2016 (thứ năm) tại 201 Nguyễn Chí Thanh

CẬP NHẬT MỚI NHẤT THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - NGHỈ TẾT và TUẦN 24,25 (1/2/2016 - 19/2/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 20/01/2016

   CẬP NHẬT MỚI NHẤT THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - NGHỈ TẾT và TUẦN 24,25

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 MÔN THỰC HÀNH HÓA SINH_CNCQVLTL14,KTHA14 thi lúc 15:00 ngày 25/02/2016 tại 2011 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 20/01/2016

   THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 MÔN THỰC HÀNH HÓA SINH_CNCQVLTL14,KTHA14 thi lúc 15:00 ngày 25/02/2016 (thứ năm) tại 2011 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo