Số lượt truy cập

Đang có 109 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 3 (22/9/2014 - 26/9/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm lần 1 Nghiên cứu khoa học_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 04/9/2014 - Điểm thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học lớp cử nhân liên thông Điều dưỡng 2013 (CĐ - ĐH) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 3 (22/09/14 - 26/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo V/v xét vào Ký túc xá sinh viên Đại học chính quy 2014. Năm học 2014 - 2015 - Đơn xin đi học - THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 2 ( 15/9 - 19/9/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 2 (15/9/2014 - 19/9/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm lần 1 TT Dược lý_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và Trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 30/7/2014 - Thông báo lịch thi lần 2 môn TT Dược lý_CNCQ2012 (ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNĐDCQ2011thi lúc 13 giờ 00 ngày 28/9/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 2 (15/09/14 - 19/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KT ĐDCB LỚP THĐD2012 - Thông báo chiêu sinh lớp TUẦN HOÀN TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC - Thông báo các Giấy xác nhận là HSSV đề nghị Sinh viên Khoa Điều dưỡng - KTYH liên hệ tại Phòng Photo của Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015 KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2011, 2012, 2013 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 3 (22/9/2014 - 26/9/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 21/09/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 3 (22/9/2014 - 26/9/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm lần 1 Nghiên cứu khoa học_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 04/9/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/09/2014

   Bảng điểm lần 1 Nghiên cứu khoa học_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 04/9/2014

Điểm thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học lớp cử nhân liên thông Điều dưỡng 2013 (CĐ - ĐH)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 19/09/2014

   Điểm thi lần 1 môn Nghiên cứu khoa học lớp cử nhân liên thông Điều dưỡng 2013 (CĐ - ĐH)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 3 (22/09/14 - 26/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 18/09/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 3 (22/09/14 - 26/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo V/v xét vào Ký túc xá sinh viên Đại học chính quy 2014. Năm học 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 11/09/2014

   Thông báo V/v xét vào Ký túc xá sinh viên Đại học chính quy 2014. Năm học 2014 - 2015

Đơn xin đi học

Đơn vi: Ban Nghiên cứu khoa học Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :bannckhdd, ngày : 11/09/2014

   Mẫu đơn xin đi học đào tạo liên tực của khoa ĐDKTYH

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 2 ( 15/9 - 19/9/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đơn vi: Bộ môn Vật lý trị liệu , loại Thông báo, người đăng :duchuu, ngày : 11/09/2014

   THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐẠI HOC - TRUNG HỌC - TUẦN 2 ( 15/9 - 19/9/2014 ) - BỘ MÔN VẬT LÝ TRỊ LIỆU

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 2 (15/9/2014 - 19/9/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 11/09/2014

   Thời khóa biểu Cử nhân điều dưỡng_Tuần 2 (15/9 - 19/9/2014)

Bảng điểm lần 1 TT Dược lý_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và Trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 30/7/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 11/09/2014

   Bảng điểm lần 1 TT Dược lý_CNCQ2012(ĐD, HS, GMHS) và Trả nợ CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS) thi ngày 30/7/2014

Thông báo lịch thi lần 2 môn TT Dược lý_CNCQ2012 (ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNĐDCQ2011thi lúc 13 giờ 00 ngày 28/9/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 11/09/2014

   Thông báo lịch thi lần 2 môn TT Dược lý_CNCQ2012 (ĐD, HS, GMHS) và trả nợ CNĐDCQ2011thi lúc 13 giờ 00 ngày 28/9/2014 (Chủ nhật) tại Khoa Dược

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 2 (15/09/14 - 19/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 10/09/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 2 (15/09/14 - 19/09/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KT ĐDCB LỚP THĐD2012

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 10/09/2014

   THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KT ĐDCB LỚP THĐD2012

Thông báo chiêu sinh lớp TUẦN HOÀN TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

Đơn vi: Bộ môn Gây mê Hồi sức , loại Thông báo, người đăng :nguyenhunghoa, ngày : 09/09/2014

   Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội THÔNG BÁO V/v CHIÊU SINH LỚP TUẦN HOÀN TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

Thông báo các Giấy xác nhận là HSSV đề nghị Sinh viên Khoa Điều dưỡng - KTYH liên hệ tại Phòng Photo của Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 08/09/2014

   Thông báo các Giấy xác nhận là HSSV đề nghị Sinh viên Khoa Điều dưỡng - KTYH liên hệ tại Phòng Photo của Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học số 201, Nguyễn Chí Thanh, Q.5

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015 KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2011, 2012, 2013

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 08/09/2014

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015 KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2011, 2012, 2013.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Dự án bác sĩ tình nguyện
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo