Số lượt truy cập

Đang có 77 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 35 +36 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016) - Lịch giảng đường tuần 36. từ 09/5/2016 - 13/5/2016 - THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN GIÁO DỤC SỨC KHỎE (LẦN 2)_CNCQXN,VLTL2014 THI LÚC 08:00, NGÀY 21/5/2016 (THỨ BẢY) TẠI KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, 159 HƯNG PHÚ, Q.8 - LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 35 TỪ 2/5/2016 - 6/5/2016 - THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 34+35 MỚI NHẤT (2/5/2016 - 13/5/2016) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34,35(2/5/16 - 13/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33,34(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG- MỚI CẬP NHẬT 21/4/2016 - Lịch giảng đường tuần 33. từ 25/4/2016 - 30/4/2016 - Điểm thi lần 1 môn Giải phẫu Sinh lý - trung học 2015 + trung học 2014, 2013 - Hệ chính quy thi ngày 19/03/2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32,33(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm môn Điều dưỡng cơ sở lớp Trung học Hộ sinh 15 - Điểm thi lần 1 môn Dược lý - Dược lâm sàng lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS 2014, trả nợ 2013 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31,32(11/4/16 - 22/4/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm thi lần 2 - Dược lý các lớp TCCN Điều dưỡng, Hộ sinh, 2014. -

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 06/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 35 +36 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016)

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 06/05/2016

   THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 34+35 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016)

Lịch giảng đường tuần 36. từ 09/5/2016 - 13/5/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :levanbon, ngày : 04/05/2016

   Lịch giảng đường tuần 36. từ 09/5/2016 - 13/5/2016

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN GIÁO DỤC SỨC KHỎE (LẦN 2)_CNCQXN,VLTL2014 THI LÚC 08:00, NGÀY 21/5/2016 (THỨ BẢY) TẠI KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, 159 HƯNG PHÚ, Q.8

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 29/04/2016

   THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN GIÁO DỤC SỨC KHỎE (LẦN 2)_CNCQXN,VLTL2014 THI LÚC 08:00, NGÀY 21/5/2016 (THỨ BẢY) TẠI KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, 159 HƯNG PHÚ, Q.8

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 35 TỪ 2/5/2016 - 6/5/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :levanbon, ngày : 29/04/2016

   LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 35 TỪ 2/5/2016 - 6/5/2016

THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 34+35 MỚI NHẤT (2/5/2016 - 13/5/2016)

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 28/04/2016

   THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 34+35 MỚI NHẤT (2/5/2016 - 13/5/2016)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34,35(2/5/16 - 13/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 26/04/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 34,35(2/5/16 - 13/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33,34(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG- MỚI CẬP NHẬT 21/4/2016

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 21/04/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 33,34(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG- MỚI CẬP NHẬT 21/4/2016

Lịch giảng đường tuần 33. từ 25/4/2016 - 30/4/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :levanbon, ngày : 21/04/2016

   Lịch giảng đường tuần 33. từ 25/4/2016 - 30/4/2016

Điểm thi lần 1 môn Giải phẫu Sinh lý - trung học 2015 + trung học 2014, 2013 - Hệ chính quy thi ngày 19/03/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 20/04/2016

   Điểm thi lần 1 môn Giải phẫu Sinh lý - trung học 2015 + trung học 2014,2013 - Hệ chính quy thi ngày 19/03/2016

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32,33(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 18/04/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 32,33(25/4/16 - 06/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm môn Điều dưỡng cơ sở lớp Trung học Hộ sinh 15

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 14/04/2016

   Bảng điểm môn Điều dưỡng cơ sở lớp Trung học Hộ sinh 15

Điểm thi lần 1 môn Dược lý - Dược lâm sàng lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS 2014, trả nợ 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 12/04/2016

   Điểm thi lần 1 môn Dược lý - Dược lâm sàng lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS 2014, trả nợ 2013

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31,32(11/4/16 - 22/4/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 10/04/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 31,32(11/4/16 - 22/4/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm thi lần 2 - Dược lý các lớp TCCN Điều dưỡng, Hộ sinh, 2014.

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 06/04/2016

   Bảng điểm thi lần 2 - Dược lý các lớp TCCN Điều dưỡng, Hộ sinh, 2014.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo