Số lượt truy cập

Đang có 191 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 48 (03/8/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Tri ân ngày thương binh liệt sĩ - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 47, 48 (27/07/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG (CẬP NHẬT NGÀY 24/7/15 ) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 48 (03/08/15 - 07/08/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 47 (27/7/15 - 31/7/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 45, 46 (17/7/15 - 24/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 16/7/15 ) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 45, 46 (13/07/15 - 24/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo lịch thi Thực tập Dược lý (lần 2)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS) thi lúc 08:00, ngày 23/7/2015 (thứ năm)tại Giảng đường 13, Khoa Dược. - Bảng điểm Y đức 1 (lần 1)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 14/3/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 44 (06/07/15 - 10/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 43, 44 (29/6/15 - 10/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 42,43 (22/06/15 - 03/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - LỄ TRÌNH DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LỚP CAO HỌC ĐIỀU DƯỠNG 2014-2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 42, 43 (22/6/15 - 03/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 22/6/15) - Bảng điểm Y đức 2 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và chuẩn hóa ĐD14 thi ngày 23/5/2015 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 48 (03/8/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 30/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 48 (03/8/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Tri ân ngày thương binh liệt sĩ

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :tuandung, ngày : 28/07/2015

   Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1946 - 27/7/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 47, 48 (27/07/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG (CẬP NHẬT NGÀY 24/7/15 )

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 24/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 47, 48 (27/07/15 - 07/08/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG (CẬP NHẬT NGÀY 24/7/15 )

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 48 (03/08/15 - 07/08/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 23/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 48 (03/08/15 - 07/08/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 47 (27/7/15 - 31/7/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 21/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 47 (27/7/15 - 31/7/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 45, 46 (17/7/15 - 24/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 16/7/15 )

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 16/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 45, 46 (17/7/15 - 24/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 16/7/15 )

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 45, 46 (13/07/15 - 24/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 07/07/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 45, 46 (13/07/15 - 24/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo lịch thi Thực tập Dược lý (lần 2)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS) thi lúc 08:00, ngày 23/7/2015 (thứ năm)tại Giảng đường 13, Khoa Dược.

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 29/06/2015

   Thông báo lịch thi Thực tập Dược lý (lần 2)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS) thi lúc 08:00, ngày 23/7/2015(thứ năm) tại Giảng đường 13, Khoa Dược.

Bảng điểm Y đức 1 (lần 1)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 14/3/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 26/06/2015

   Bảng điểm Y đức 1 (lần 1)_CNCQ2013(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 14/3/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 44 (06/07/15 - 10/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 26/06/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 44 (06/07/15 - 10/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 43, 44 (29/6/15 - 10/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 25/06/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 43, 44 (29/6/15 - 10/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 42,43 (22/06/15 - 03/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 23/06/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 42,43 (22/06/15 - 03/07/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

LỄ TRÌNH DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LỚP CAO HỌC ĐIỀU DƯỠNG 2014-2016

Đơn vi: Hợp tác quốc tế Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :lethithuthao-htqt, ngày : 23/06/2015

   Ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2015, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học tổ chức lễ trình duyệt đề cương cho lớp cao học điều dưỡng 2014 - 2016.

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 42, 43 (22/6/15 - 03/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 22/6/15)

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 22/06/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 42, 43 (22/6/15 - 03/7/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ( Cập nhật ngày 22/6/15)

Bảng điểm Y đức 2 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và chuẩn hóa ĐD14 thi ngày 23/5/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 15/06/2015

   Bảng điểm Y đức 2 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,GMHS,XN,VLTL,KTHA) và chuẩn hóa ĐD14 thi ngày 23/5/2015 Ghi chú: Thi lần 2 Y đức 2 lúc 13:15 ngày 25/6/2015(thứ năm) tại Giảng Đường 6A, Khoa Y.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Lac Hong 1
Lac Hong 2
quảng cáo ĐH Miền Đông
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo