Số lượt truy cập

Đang có 233 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Thông báo. Bộ môn Điều Dưỡng - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 39 (01/06/15 - 005/06/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo mở lớp ôn thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015 các ngành thuộc khoa Điều dưỡng - KTYH - Thông báo học bổng Vallet_Cử nhân chính quy - Kết quả sổ xố ngày 12/5/2015. Bộ môn Điều Dưỡng - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 - Lịch giảng đường tuần 37: từ 18/05/2015 - 22/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - Bảng điểm Y đức 3_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 11/4/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 36: từ 09/05/2015 - 16/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm Y học quân sự_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 24/4/2015 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 35: từ 04/05/2015 - 09/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
Thông báo. Bộ môn Điều Dưỡng

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :mybinh, ngày : 22/05/2015

   Bộ môn Điều dưỡng kết hợp với nhóm Vital Links của Mỹ tổ chức chương trình đào tạo liên tục với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi và chăm sóc vết thương"

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 39 (01/06/15 - 005/06/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 21/05/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 39 (01/06/15 - 005/06/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo mở lớp ôn thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015 các ngành thuộc khoa Điều dưỡng - KTYH

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 19/05/2015

   Thông báo mở lớp ôn thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015 các ngành thuộc khoa Điều dưỡng - KTYH

Thông báo học bổng Vallet_Cử nhân chính quy

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/05/2015

   Thông báo học bổng Vallet_Cử nhân chính quy

Kết quả sổ xố ngày 12/5/2015. Bộ môn Điều Dưỡng

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :mybinh, ngày : 19/05/2015

   Kết quả sổ xố gây từ thiện chào mừng ngày Quốc Tế Điều Dưỡng 12/5/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 18/05/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 18/05/2015

   Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học và trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 (CNCQ2011, CNLT2012, TH2013)

Lịch giảng đường tuần 37: từ 18/05/2015 - 22/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 16/05/2015

   Lịch giảng đường tuần 37: từ 18/05/2015 - 22/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Bảng điểm Y đức 3_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 11/4/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 15/05/2015

   Bảng điểm Y đức 3_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 11/4/2015 Ghi chú: Thi lần 2 Y đức 3 lúc 15:00 ngày 23/5/2015 tại Giảng đường C, Khoa Răng hàm mặt. SV đăng ký thi lần 2 tại Ban Quản lý Đào tạo, Khoa Điều dưỡng - KTYH.

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 14/05/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 37, 38 (18/05/15 - 29/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 36: từ 09/05/2015 - 16/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 09/05/2015

   Lịch giảng đường tuần 36: từ 09/05/2015 - 16/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 08/05/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm Y học quân sự_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 24/4/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 07/05/2015

   Bảng điểm Y học quân sự_CNCQ2011(ĐD, HS, GMHS, XN, VLTL, KTHA) thi ngày 24/4/2015

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 06/05/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36, 37 (11/05/15 - 22/05/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 35: từ 04/05/2015 - 09/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 27/04/2015

   Lịch giảng đường tuần 35: từ 04/05/2015 - 09/05/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
game vui
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo