Số lượt truy cập

Đang có 43 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 4, 5 (5/10/15 - 16/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 04, 05 (05/10/15 - 16/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT VÀO KÝ TÚC XÁ, KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2015 NĂM HỌC 2015 - 2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 03, 04 (28/9/15 - 09/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - LỊCH THI CHUNG_KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2014 (ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, GÂY MÊ HỒI SỨC, XÉT NGHIỆM, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH, VẬT LÝ TRỊ LIỆU) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 02, 03 (21/9/15 - 02/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo xét Ký túc xá_khối cử nhân chính quy 2015 năm học 2015 - 2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 2,3 (21/09/15 - 2/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CNĐDCQ2013 - Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015 - Thông báo về việc thay đổi giảng đường học môn Sức khỏe môi trường_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) Giảng đường B, Khoa YTCC chuyển sang học tại Giảng đường Khoa Điều dưỡng - KTYH, 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI_KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2012,2013,2014,2015 - Đào tạo liên tục - Lịch giảng đường tuần 01: từ 14/09/2015 - 18/09/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016 - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016_KHỐI TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY 2014 -

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 4, 5 (5/10/15 - 16/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 02/10/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 4, 5 (5/10/15 - 16/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 04, 05 (05/10/15 - 16/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 02/10/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 04, 05 (05/10/15 - 16/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT VÀO KÝ TÚC XÁ, KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2015 NĂM HỌC 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 28/09/2015

   DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT VÀO KÝ TÚC XÁ, KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2015 NĂM HỌC 2015 - 2016 (sinh viên xem file đính kèm).

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 03, 04 (28/9/15 - 09/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 25/09/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 03, 04 (28/9/15 - 09/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

LỊCH THI CHUNG_KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2014 (ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, GÂY MÊ HỒI SỨC, XÉT NGHIỆM, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH, VẬT LÝ TRỊ LIỆU)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 24/09/2015

   LỊCH THI CHUNG_KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2014 (ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, GÂY MÊ HỒI SỨC, XÉT NGHIỆM, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH, VẬT LÝ TRỊ LIỆU. Đề nghị sinh viên xem file đính kèm.

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 02, 03 (21/9/15 - 02/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 18/09/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 02, 03 (21/9/15 - 02/10/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo xét Ký túc xá_khối cử nhân chính quy 2015 năm học 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 18/09/2015

   Thông báo xét Ký túc xá_khối cử nhân chính quy 2015 năm học 2015 - 2016 (sinh viên xem file đính kèm)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 2,3 (21/09/15 - 2/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 17/09/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC TUẦN 2,3 (21/09/15 - 2/10/15) BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CNĐDCQ2013

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 17/09/2015

   THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CNĐDCQ2013 (xem file đính kèm)

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 16/09/2015

   Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Thông báo về việc thay đổi giảng đường học môn Sức khỏe môi trường_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) Giảng đường B, Khoa YTCC chuyển sang học tại Giảng đường Khoa Điều dưỡng - KTYH, 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 15/09/2015

   Thông báo về việc thay đổi giảng đường học môn Sức khỏe môi trường_CNCQ2014(XN,VLTL,KTHA) Giảng đường B, Khoa YTCC chuyển sang học tại Giảng đường Khoa Điều dưỡng - KTYH, 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI_KHỐI CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2012,2013,2014,2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 15/09/2015

   Tất cả sinh viên các khối Cử nhân chính quy 2012, 2013, 2014, 2015 thuộc diện Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội theo qui đinh. Đề nghị sinh viên làm đơn nộp cho Giáo viên chủ nhiệm (Lớp trưởng). Giáo viên chủ nhiệm (Lớp trưởng) tổng hợp và gửi danh sách lên Ban Quản lý Đào tạo trước ngày 05/11/2015. Lưu ý: Đơn MGHP và TCXH phải được sự chứng nhận của địa phương theo qui định trong đơn.(mẫu đơn xem file đính kèm)

Đào tạo liên tục

Đơn vi: Bộ môn Hộ sinh , loại Thông báo, người đăng :vannhu151, ngày : 14/09/2015

   Đào tạo liên tục "Massage cho trẻ em"

Lịch giảng đường tuần 01: từ 14/09/2015 - 18/09/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 13/09/2015

   Lịch giảng đường tuần 01: từ 14/09/2015 - 18/09/2015 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2015 - 2016

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016_KHỐI TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY 2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 11/09/2015

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016_KHỐI TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo