Số lượt truy cập

Đang có 106 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 38,39 và Y sĩ tuần 4,5 (23/5/16 - 17/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37,38(23/5/16 - 03/6/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - lich giang duong tuan 37 từ 23/5 -28/5/2016 - THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 37, 38 và Lớp Y sĩ tuần 3, 4 (23/5/2016 - 3/6/2016) - Điểm thi lần 1 môn Tâm lý y học - ĐDNN ( phần Đạo đức nghề nghiệp) lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS, XN, VLTL, KTHA 2014; trả nợ 2013 - Bảng điểm Đạo đức nghề nghiệp (lần 1)_CNCQ2014(HS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 27/02/2016 - Bảng điểm Y đức 3 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,XN,VLTL,KTHA) và trả nợ CNHS11, CNVLTL11 thi ngày 16/01/2016 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36,37(16/5/16 - 27/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - lich giang duong tuan 37 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36 đến 38 và Y sĩ (16/5/16 - 3/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 33 KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM – THÁNG 10/2016 - Điểm thi lần 1 môn Vi ký sinh lớp Trung cấp điều dưỡng 2015 - THỜI KHÓA BIỂU MỚI CẬP NHẬT CỦA KHỐI TRUNG HỌC TUẦN 35, 36 và Y SĨ TUẦN 1, 2 (9/5 - 20/5) BM ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 35 +36 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016) -

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

Tổ chức lễ Tốt nghiệp Đại học 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 38,39 và Y sĩ tuần 4,5 (23/5/16 - 17/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 25/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 38,39 và Y sĩ tuần 4,5 (23/5/16 - 17/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37,38(23/5/16 - 03/6/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 22/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 37,38(23/5/16 - 03/6/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

lich giang duong tuan 37 từ 23/5 -28/5/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :levanbon, ngày : 20/05/2016

   lich giang duong tuan 37 từ 23/5 -28/5/2016

THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 37, 38 và Lớp Y sĩ tuần 3, 4 (23/5/2016 - 3/6/2016)

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 20/05/2016

   THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 37, 38 và Lớp Y sĩ tuần 3, 4 (23/5/2016 - 3/6/2016)

Điểm thi lần 1 môn Tâm lý y học - ĐDNN ( phần Đạo đức nghề nghiệp) lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS, XN, VLTL, KTHA 2014; trả nợ 2013

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 18/05/2016

   Điểm thi lần 1 môn Tâm lý y học - ĐDNN ( phần Đạo đức nghề nghiệp) lớp cử nhân LTĐD, LTHS, LTGMHS, XN, VLTL, KTHA 2014; trả nợ 2013

Bảng điểm Đạo đức nghề nghiệp (lần 1)_CNCQ2014(HS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 27/02/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 17/05/2016

   Bảng điểm Đạo đức nghề nghiệp (lần 1)_CNCQ2014(HS,XN,VLTL,KTHA) thi ngày 27/02/2016. Lưu ý: Bảng điểm GMHS, ĐD chưa có.

Bảng điểm Y đức 3 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,XN,VLTL,KTHA) và trả nợ CNHS11, CNVLTL11 thi ngày 16/01/2016

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 17/05/2016

   Bảng điểm Y đức 3 (lần 1)_CNCQ2012(ĐD,HS,XN,VLTL,KTHA) và trả nợ CNHS11, CNVLTL11 thi ngày 16/01/2016 (xem file đính kèm).

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36,37(16/5/16 - 27/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 15/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 36,37(16/5/16 - 27/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

lich giang duong tuan 37

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :levanbon, ngày : 13/05/2016

   lich giang duong tuan 37 từ 16/5-20/5/2016

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36 đến 38 và Y sĩ (16/5/16 - 3/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 12/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 36 đến 38 và Y sĩ (16/5/16 - 3/6/2016) - BỘ MÔN-ĐIỀU DƯỠNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 33 KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM – THÁNG 10/2016

Đơn vi: Ban Nghiên cứu khoa học Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :bannckhdd, ngày : 11/05/2016

   HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 33 KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM – THÁNG 10/2016 - Thông báo số 1

Điểm thi lần 1 môn Vi ký sinh lớp Trung cấp điều dưỡng 2015

Đơn vi: Ban Quản Lý Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 10/05/2016

   Bảng điểm thi lần 1 môn Vi ký sinh lớp Trung cấp điều dưỡng 2015

THỜI KHÓA BIỂU MỚI CẬP NHẬT CỦA KHỐI TRUNG HỌC TUẦN 35, 36 và Y SĨ TUẦN 1, 2 (9/5 - 20/5) BM ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 07/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TH TUẦN 35, 36 và Y SĨ TUẦN 1,2(9/5 - 20/5)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :hadoan, ngày : 06/05/2016

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 35,36(9/5/16 - 20/5/2016) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 35 +36 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016)

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 06/05/2016

   THOI KHOA BIEU KHỐI TH ĐIỀU DƯỠNG TUẦN 34+35 và Lớp Y sĩ tuần 1 (9/5/2016 - 20/5/2016)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Cải cách hành chính
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo