Số lượt truy cập

Đang có 48 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
BẢNG ĐIỂM LẦN 1 HÓA SINH_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) VÀ TRẢ NỢ CQ, LT11,12 - Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm LT Tổ chức y tế (lần 1)_CNCQ2013 (XN, VLTL, KTHA) thi ngày 08/11/2014 - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Lịch giảng đường tuần 11: từ 17/11/2014 - 22/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - Thông báo lịch thi môn Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(XN, VLTL, KTHA) thi lúc 13:15 ngày 20/11/2014 (Thứ năm) - Thông báo lịch thi môn LT Ký sinh trùng (lần 2)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 15:00 ngày 20/11/2014(Thứ năm) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Bảng điểm LT Ký sinh trùng_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi ngày 01/11/2014 - Lịch giảng đường tuần 10: từ 10/11/2014 - 15/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015 - Thông báo lịch thi Sức khỏe môi trường (lần 1)_CNCQ2013 (XN, KTHA,VLTL) thi lúc 15:00 ngày 13/11/2014 (THỨ NĂM)tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - Thông báo lịch thi Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 13:15 ngày 13/11/2014 - Thông báo V/v thay đổi thời gian thi tất cả các môn học thi các chiều thứ năm hàng tuần_CNCQ,LT,TH kể từ ngày 07/11/2014 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
BẢNG ĐIỂM LẦN 1 HÓA SINH_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) VÀ TRẢ NỢ CQ, LT11,12

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 22/11/2014

   BẢNG ĐIỂM LẦN 1 HÓA SINH_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) VÀ TRẢ NỢ CQ, LT11,12

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

Đơn vi: Ban Hành chính Tổ chức Khoa DD & KTYH , loại Thông báo, người đăng :thihuong, ngày : 21/11/2014

   Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 tại khoa ĐDKTYH

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 20/11/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm LT Tổ chức y tế (lần 1)_CNCQ2013 (XN, VLTL, KTHA) thi ngày 08/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 19/11/2014

   Bảng điểm LT Tổ chức y tế (lần 1)_CNCQ2013 (XN, VLTL, KTHA) thi ngày 08/11/2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 19/11/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 12 (24/11/14 - 28/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Lịch giảng đường tuần 11: từ 17/11/2014 - 22/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 15/11/2014

   Lịch giảng đường tuần 11: từ 17/11/2014 - 22/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Thông báo lịch thi môn Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(XN, VLTL, KTHA) thi lúc 13:15 ngày 20/11/2014 (Thứ năm)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 14/11/2014

   Thông báo lịch thi môn Dịch tễ (lần 2)_CNCQ2013(XN, VLTL, KTHA) thi lúc 13:15 ngày 20/11/2014 (Thứ năm) tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5.

Thông báo lịch thi môn LT Ký sinh trùng (lần 2)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 15:00 ngày 20/11/2014(Thứ năm)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 14/11/2014

   Thông báo lịch thi môn LT Ký sinh trùng (lần 2)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 15:00 ngày 20/11/2014 (thứ năm)

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 13/11/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 12/11/2014

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 11 (17/11/14 - 21/11/2014) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Bảng điểm LT Ký sinh trùng_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi ngày 01/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 10/11/2014

   Bảng điểm LT Ký sinh trùng_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi ngày 01/11/2014

Lịch giảng đường tuần 10: từ 10/11/2014 - 15/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :hothanhloc, ngày : 08/11/2014

   Lịch giảng đường tuần 10: từ 10/11/2014 - 15/11/2014 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. Năm học: 2014 - 2015

Thông báo lịch thi Sức khỏe môi trường (lần 1)_CNCQ2013 (XN, KTHA,VLTL) thi lúc 15:00 ngày 13/11/2014 (THỨ NĂM)tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 07/11/2014

   Thông báo lịch thi Sức khỏe môi trường (lần 1)_CNCQ2013 (XN, KTHA,VLTL) thi lúc 15:00 ngày 13/11/2014 (THỨ NĂM)tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Thông báo lịch thi Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 13:15 ngày 13/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 07/11/2014

   Thông báo lịch thi Sức khỏe nâng cao sức khỏe hành vi con người (lần 1)_CNCQ2013 (ĐD, HS, GMHS) thi lúc 13:15 ngày 13/11/2014 (THỨ NĂM)tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Thông báo V/v thay đổi thời gian thi tất cả các môn học thi các chiều thứ năm hàng tuần_CNCQ,LT,TH kể từ ngày 07/11/2014

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 07/11/2014

   Thông báo V/v thay đổi thời gian thi các môn học lần 1 và lần 2 các chiều thứ năm hàng tuần kể từ ngày 07/11/2014 như sau: Ca 1: Thời gian thi lúc: 13 giờ 15. Ca 2: Thời gian thi lúc: 15 giờ 00. Lưu ý: Đề nghị sinh viên đi thi đúng thời gian quy định trên.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo