Số lượt truy cập

Đang có 125 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 27/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Vi sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS) thi lúc 13:15 ngày 09/4/2015 (thứ năm) tại 131 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Hóa sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS, VLTL,YTCC) thi lúc 13:15 ngày 02/4/2015 (thứ năm) - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 28/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG - THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh - Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015 -

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ I_NĂM HỌC: 2012 - 2013.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC NGÀY 25/10/2012 VÀ 05,06,07/11/2012.

Lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng

Lúc 8h00, ngày 18/02/2011 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học tiến hành tổ chức lễ Tổng kết đào tạo và tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tìm :
THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 25/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 25/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 30 (30/03/15 - 03/04/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 27/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 23/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 27/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Vi sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS) thi lúc 13:15 ngày 09/4/2015 (thứ năm) tại 131 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 23/03/2015

   Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Vi sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS) thi lúc 13:15 ngày 09/4/2015 (thứ năm) tại Bộ môn Xét nghiệm, 131 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Hóa sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS, VLTL,YTCC) thi lúc 13:15 ngày 02/4/2015 (thứ năm)

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông tin đơn vị, người đăng :nguyenthithuytrang, ngày : 23/03/2015

   Thông báo lịch thi lần 2 môn Thực tập Hóa sinh_CNCQ2013 (ĐD,HS,GMHS, VLTL,YTCC) thi lúc 13:15 ngày 02/4/2015 (thứ năm)tại 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 28/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 19/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 29 (23/03/15 - 28/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 12/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 12/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 28 (19/03/15 - 20/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 09/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 08/03/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 27 (09/03/15 - 13/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 08/02/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 04/02/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 26 (02/03/15 - 06/03/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :trinhlam168, ngày : 29/01/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ TRUNG HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh

Đơn vi: Bộ môn Điều dưỡng , loại Thông báo, người đăng :thuykhanhlinhtran, ngày : 28/01/2015

   THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU DƯỠNG HỆ ĐẠI HỌC - TUẦN 22 (02/02/15 - 06/02/2015) - BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG_dieu chinh

Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015

Đơn vi: Ban Đào tạo Khoa DD&KTYH , loại Thông báo, người đăng :phamthiamuoi, ngày : 24/12/2014

   Thông báo V/v thay đổi lịch thi Dịch tễ lớp cử nhân liên thông vừa học vừa làm Điều dưỡng, Hộ sinh, GMHS 2013 từ ngày 27/12/2014 sang 17/01/2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo