Số lượt truy cập

Đang có 130 người đang xem website.

 

Back

Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

Lễ tốt nghiệp bác sĩ Y khoa niên khoá 2007-2013

Sáng ngày 24/11/2013, Khoa Y đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 353 tân Bác sĩ y khoa niên khoá 2007-2013 tại Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược TP. HCM.

Thông báo về việc đề cử cán bộ tham gia lớp tập huấn

Thông báo về việc đề cử cán bộ tham gia lớp tập huấn "phương pháp giảng dạy tích cực"

Thông báo kế hoạch đăng ký học đầu năm và sinh hoạt chính trị cho sinh viên khoa y năm học 2013-2014

thông báo kế hoạch đăng ký học đầu năm và sinh hoạt chính trị cho sinh viên khoa y năm học 2013-2014

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC

Thông báo lịch thi tốt nghiệp sau Đại học: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, BS nội trú

Thông tin tuyển dụng nhân viên Ban Hành chánh Tổ chức & Ban Quản lý Đào tạo khoa Y

Thông tin tuyển dụng nhân viên Ban Hành chánh Tổ chức & Ban Quản lý Đào tạo khoa Y.

Lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa niên khóa 2006-2012

Sáng ngày 18/11/2012, Khoa Y đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 344 tân Bác sĩ y khoa niên khoá 2006-2012 tại Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược TP. HCM.

Lễ kỷ niệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2012

Chiều ngày 20/11/2012, Công đoàn Khoa Y và Đoàn thanh niên Trường đã phối hợp tổ chức lễ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược TP. HCM.

Công bố quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ viên chức Khoa Y

Chiều ngày 04/10/2012, Ban Chủ Nhiệm Khoa Y đã họp với toàn thể Ban Chủ Nhiệm các Bộ môn, Đơn vị và Ban chức năng trực thuộc để triển khai các công tác trong tháng 10.2012 và công bố các quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ viên chức.

Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Sáng ngày 03/10/2012, Khoa Y đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 cho 597 tân sinh viên y khoa tại Đại Giảng Đường, Đại học Y Dược TP. HCM.

Tìm :
LỊCH TRÌNH CHUYÊN ĐỀ LÃO KHOA

Đơn vi: Bộ môn Lão khoa , loại Thông báo, người đăng :nguyenngochoanhmytien, ngày : 28/02/2015

   LỊCH TRÌNH CHUYÊN ĐỀ LÃO KHOA

LỊCH TRÌNH CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ NGƯỜI CAO TUỔI - LỚP BÁC SĨ NỘI TRÚ 2013-2016

Đơn vi: Bộ môn Lão khoa , loại Thông báo, người đăng :nguyenngochoanhmytien, ngày : 25/02/2015

   LỊCH TRÌNH CHUYÊN ĐỀ LỚP BÁC SĨ NỘI TRÚ 2013-2016

GIẤY CHỨNG NHẬN CME HỘI NGHỊ KHKT LẦN THỨ 32 - CHUYÊN NGÀNH LÃO KHOA - ĐHYD TP.HCM

Đơn vi: Bộ môn Lão khoa , loại Thông báo, người đăng :nguyenngochoanhmytien, ngày : 14/02/2015

   CME HỘI NGHỊ KHKT LẦN THỨ 32 - CHUYÊN NGÀNH LÃO KHOA - ĐHYD TP.HCM

ĐIỂM THI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LẦN 1 LỚP YLT13

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LẦN 1 LỚP YLT13

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP Y12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP Y12

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YTNB12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YTNB12

ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP YTNB12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP YTNB12

ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP YHDP12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP YHDP12

ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP Y12,Y11, Y10,Y09, Y08

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH LỚP Y12,Y11, Y10,Y09, Y08

ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YHCT11

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YHCT11

ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YHDP12-YHDP11

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH I LỚP YHDP12-YHDP11

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH II LẦN 1 LỚP Y12, YTNB12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo điểm, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH II LẦN 1 LỚP Y12, YTNB12

ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH LỚP RHM10, RHM11

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LẠI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH LỚP RHM10, RHM11

ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH LẦN 1 LỚP RHM12

Đơn vi: Bộ môn Giải phẫu Bệnh , loại Thông báo điểm, người đăng :leminhhuy, ngày : 11/02/2015

   ĐIỂM THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH LẦN 1 LỚP RHM12

Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

Đơn vi: Khoa Y , loại Học bổng, người đăng :khoay, ngày : 10/02/2015

   Thông báo học bổng Nguyễn Văn Hưởng (hàng năm) 2014-2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo