Số lượt truy cập

Đang có 67 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC - Quyết định tốt nghiệp CKI năm 2015 - THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (SƯ PHẠM Y HỌC). - Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2015. - THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC NĂM 2015 - THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2015 - Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II năm 2015. - Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2013 - 2015 và khóa 2012 - 2014 (Trễ hạn) - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ GIẢI PHẪU BỆNH 2015 - Thông báo về việc nhận giấy Triệu tập của thí sinh trúng tuyển Bác sĩ Nội trú đợt thi tháng 9 năm 2015. - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NHIỄM 2015 - Thông báo về việc thi học phần / chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016 -

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Tìm :
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 02/02/2016

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

Quyết định tốt nghiệp CKI năm 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 29/01/2016

   Quyết định của Bộ Y tế

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (SƯ PHẠM Y HỌC).

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 13/01/2016

   Thông báo tổ chức thi lần 2 chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm Y học): Thi lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/01/2016.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 11/01/2016

   Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2015: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2016.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 11/01/2016

   THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC NĂM 2015: Đối tượng: CKI,CKII, BSNT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 11/01/2016

   Đối tượng: BSNT, CKI

Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II năm 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 04/01/2016

   Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II năm 2015: Học viên nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 04/01/2016.

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 23/12/2015

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 22/12/2015

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2013 - 2015 và khóa 2012 - 2014 (Trễ hạn)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 17/12/2015

   Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2013 - 2015 và khóa 2012 - 2014 (Trễ hạn)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ GIẢI PHẪU BỆNH 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 08/12/2015

   Đối tượng: Học viên CKI Da liễu, Tai Mũi Họng, Ung thư khóa 2015-2017

Thông báo về việc nhận giấy Triệu tập của thí sinh trúng tuyển Bác sĩ Nội trú đợt thi tháng 9 năm 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 08/12/2015

   Thông báo về việc nhận giấy Triệu tập của thí sinh trúng tuyển Bác sĩ Nội trú đợt thi tháng 9 năm 2015.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NHIỄM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 07/12/2015

   Đối tượng: Học viên CKI Nhi, Vi sinh khóa 2015-2017

Thông báo về việc thi học phần / chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 07/12/2015

   Thông báo về việc thi học phần /chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 04/12/2015

   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo