Số lượt truy cập

Đang có 144 người đang xem website.

 

Back

Lịch học các lớp ôn thi tuyển Sau đại học năm 2014

Ôn thi tuyển Sau đại học năm 2014

Đề cương ôn tập tuyển sinh Sau đại học 2014

Đề cương ôn tập tuyển sinh sau đại học 2014; danh sách các môn cơ sở tuyển sinh sau đại học 2014

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Tìm :
THÔNG BÁO BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2012-2015, 2013-2016 NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 19/09/2014

   THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG BÁC SĨ NỘI TRÚ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO LƯU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA CẤP MỘT KHÓA 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: CÁC HỌC VIÊN CKI ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ CỦA KHÓA 2014-2016.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG SAU ĐẠI HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: CKI, BSNT KHÓA 2013 THI CHƯA ĐẠT LẦN 1

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 18/09/2014

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH GIẢNG CỤ THỂ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAO HỌC KHÓA 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 11/09/2014

   THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH GIẢNG CỤ THỂ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAO HỌC KHÓA 2014-2016

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 11/09/2014

   THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CAO HỌC 2014-2016

Thông báo về việc đăng ký học lại học phần Triết học của Cao học khóa 2012 - 2014 và 2013 - 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 09/09/2014

   Thông báo về việc đăng ký học lại học phần Triết học của Cao học khóa 2012 - 2014 và 2013 - 2015.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC , NGOẠI NGỮ CAO HỌC DƯỢC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 09/09/2014

   THÔNG BÁO THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC , NGOẠI NGỮ CAO HỌC DƯỢC 2014-2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CƠ SỞ - HỖ TRỢ BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2013-2016 ( NĂM THỨ HAI)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 09/09/2014

   LỊCH HỌC CƠ SỞ - HỖ TRỢ BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2013-2016 ( NĂM THỨ HAI)

LỊCH GIẢNG HỌC PHẦN CẤP CỨU NỘI & HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 09/09/2014

   LỊCH GIẢNG HỌC PHẦN CẤP CỨU NỘI & HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC CAO HỌC 2014-2016

THÔNG BÁO GỬI KHOA - BỘ MÔN VỀ VIỆC NHẬP HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo gởi các Khoa của phòng Sau đại học, người đăng :truongtaxuanthuy, ngày : 04/09/2014

   THÔNG BÁO GỬI KHOA - BỘ MÔN VỀ VIỆC NHẬP HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 2014-2016

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 04/09/2014

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh.

LỊCH HỌC CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 03/09/2014

   LỊCH HỌC CAO HỌC 2014-2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM HỌC THỨ 2 CAO HỌC KHÓA 2013-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 03/09/2014

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM HỌC THỨ 2 CAO HỌC KHÓA 2013-2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Dự án bác sĩ tình nguyện
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo