Số lượt truy cập

Đang có 112 người đang xem website.

 

Back

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Tìm :
Thông báo về việc nhận đơn đăng ký phúc khảo và chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 08/05/2015

   Thông báo về việc nhận đơn đăng ký phúc khảo và chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2015.

Kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 07/05/2015

   Kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 05/05/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 05/05/2015

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2015 CHO HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP I

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 22/04/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2015 CHO HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP I

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHỨNG CHỈ VI SINH LẦN 2 NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 15/04/2015

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN CKI NHI KHÓA 2014-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 15/04/2015

   ĐỐI TƯỢNG: CÁC HỌC VIÊN SĐH THI CHƯA ĐẠT CHỨNG CHỈ Y ĐỨC-XHH LẦN 1.

DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NỢ HỌC PHÍ

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 07/04/2015

   DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NỢ HỌC PHÍ

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH CKI NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 02/04/2015

   ĐỐI TƯỢNG: CKI 2013-2015, CKI BVCR 2013-2015, CKI BV.RHM TW 2013-2015.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC CHỨNG CHỈ PHẦN CHUNG - PHẦN CƠ SỞ BÁC SĨ NỘI TRÚ 2012-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 30/03/2015

   THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC CHỨNG CHỈ PHẦN CHUNG - PHẦN CƠ SỞ BÁC SĨ NỘI TRÚ 2012-2015

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2012-2015 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHÓA 2013-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 30/03/2015

   THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2012-2015 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2013-2016

THÔNG BÁO SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 23/03/2015

   THÔNG BÁO SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo về việc chuẩn bị tốt nghiệp cho Cao học khóa 2013-2015 và duyệt đề cương khóa 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 19/03/2015

   Thông báo về việc chuẩn bị tốt nghiệp cho Cao học khóa 2013-2015 và duyệt đề cương khóa 2014-2016

Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho các học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2014 - 2016.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 17/03/2015

   Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho các học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2014 - 2016: Báo cáo kết quả duyệt đề cương nghiên cứu về Phòng Sau đại học trước ngày 31/7/2015.

Thông báo về việc thi tốt nghiệp năm 2015 cho các học viên chuyên khoa cấp II.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 17/03/2015

   Thông báo về việc thi tốt nghiệp năm 2015 cho các học viên chuyên khoa cấp II: Thời gian thi từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/7/2015.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Hội nghị Khoa học RHM 2015
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
game vui
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo