Số lượt truy cập

Đang có 75 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NỢ HỌC PHÍ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2013-2015(TRỄ HẠN), KHÓA 2014-2016 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2015-2017 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHO HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIỆU TRƯỞNG SINH HOẠT VỚI BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - DANH SÁCH CKI HỌC NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG LIÊN QUAN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016 - THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016 - THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC LẤY CÁC THÔNG SỐ MAY LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC. - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016. - Thông báo về việc thi tốt nghiệp năm 2016 cho các học viên chuyên khoa cấp II. - Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho các học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2015 - 2017 và khóa 2015 - 2019. - Thông báo nhắc nhở học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2013 - 2015. - Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh -

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016.

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

Tìm :
DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NỢ HỌC PHÍ

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 20/04/2016

   DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NỢ HỌC PHÍ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2013-2015(TRỄ HẠN), KHÓA 2014-2016 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2015-2017

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 04/04/2016

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2013-2015(TRỄ HẠN), KHÓA 2014-2016, VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA 2015-2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHO HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 01/04/2016

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 VÀ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHO HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 01/04/2016

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIỆU TRƯỞNG SINH HOẠT VỚI BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 29/03/2016

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIỆU TRƯỞNG SINH HOẠT VỚI BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 26/03/2016

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

DANH SÁCH CKI HỌC NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 25/03/2016

   Khai giảng: 28/3/2016. Ngày thi dự kiến 18/6/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG LIÊN QUAN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 21/03/2016

   ĐỐI TƯỢNG: CÁC KHOA/BỘ MÔN GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH TẠI TÒA NHÀ 15 TẦNG.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 14/03/2016

   DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MIỄN (NỢ) MÔN NGOẠI NGỮ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016.

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC LẤY CÁC THÔNG SỐ MAY LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 11/03/2016

   THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC LẤY CÁC THÔNG SỐ MAY LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC: HẠN CHÓT VÀO NGÀY 15/3/2016.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 02/03/2016

   Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2016.

Thông báo về việc thi tốt nghiệp năm 2016 cho các học viên chuyên khoa cấp II.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 01/03/2016

   Thông báo về việc thi tốt nghiệp năm 2016 cho các học viên chuyên khoa cấp II: Thời gian thi từ ngày 01/7/2016 đến ngày 29/7/2016.

Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho các học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2015 - 2017 và khóa 2015 - 2019.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 01/03/2016

   Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho các học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2015 - 2017 và khóa 2015 - 2019: Báo cáo kết quả duyệt đề cương nghiên cứu về Phòng Sau đại học trước ngày 25/7/2016.

Thông báo nhắc nhở học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2013 - 2015.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 01/03/2016

   Thông báo nhắc nhở học viên Chuyên khoa cấp II khóa 2013 - 2015: ngày 30/9/2016 là thời hạn chót để học viên hoàn tất chương trình đào tạo và gửi hồ sơ tốt nghiệp về Phòng Sau đại học.

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 26/02/2016

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Đổi mới chương trình Khoa Y
Phần mềm giải phẫu bệnh
Nestle
Tuyen dung Woolcock
Học bổng
Chuyên mục lượng gia
Tuyển dụng
Short-term courses for International Students
Elective Program for International Students
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Link EBM mới
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo