Số lượt truy cập

Đang có 164 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT KHÓA HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2013-2015 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ BUỔI Y ĐỨC-XHH CHIỀU NGÀY 01/10/2015 - Thông báo danh sách học học phần Ngoại ngữ đối tượng Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú 2015 - 2018 - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017) - Thông báo khẩn về việc thay đổi lịch học chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học của đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II. - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I NGÀY 23/9/2015 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015-2016 - Thông báo về việc đổi lịch học học phần Sinh học phân tử - Đối tượng Chuyên khoa cấp II, Cao học và Bác sĩ Nội trú - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: NỘI TỔNG QUÁT (NĂM THỨ NHẤT) - Thông báo danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ Nội trú năm 2015 - Dành cho Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015 - Chương trình và Lịch Giảng học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học - Cao học và Bác sĩ Nội trú - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CHỨNG CHỈ PP. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016. -

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Tìm :
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT KHÓA HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2013-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 02/10/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT KHÓA HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2013-2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 30/09/2015

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2014-2016 THI CHƯA ĐẠT CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ BUỔI Y ĐỨC-XHH CHIỀU NGÀY 01/10/2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 30/09/2015

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN CKI KHÓA 2015-2017

Thông báo danh sách học học phần Ngoại ngữ đối tượng Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú 2015 - 2018

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 24/09/2015

   Thông báo danh sách học học phần Ngoại ngữ đối tượng Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú 2015 - 2018

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 24/09/2015

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 23/09/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN NHÓM THỰC HÀNH PHẦN MỀM SPSS (THỐNG KÊ Y HỌC CAO HỌC 2015 - 2017)

Thông báo khẩn về việc thay đổi lịch học chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học của đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 23/09/2015

   Thông báo khẩn về việc thay đổi lịch học chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học của đối tượng học viên Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I NGÀY 23/9/2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 22/09/2015

   Đối tượng: CKI khóa 2015-2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 22/09/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Thông báo về việc đổi lịch học học phần Sinh học phân tử - Đối tượng Chuyên khoa cấp II, Cao học và Bác sĩ Nội trú

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 22/09/2015

   Thông báo về việc đổi lịch học học phần Sinh học phân tử - Đối tượng Chuyên khoa cấp II, Cao học và Bác sĩ Nội trú

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: NỘI TỔNG QUÁT (NĂM THỨ NHẤT)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 21/09/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: NỘI TỔNG QUÁT (NĂM THỨ NHẤT)

Thông báo danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ Nội trú năm 2015 - Dành cho Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 18/09/2015

   Thông báo danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ Nội trú năm 2015 - Dành cho Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015

Chương trình và Lịch Giảng học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học - Cao học và Bác sĩ Nội trú

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 17/09/2015

   Chương trình và Lịch Giảng học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học - Cao học và Bác sĩ Nội trú

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CHỨNG CHỈ PP. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 16/09/2015

   Đối tượng: CKI SẢN 2015-2017

Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 16/09/2015

   Lễ khai giảng các lớp sau đại học năm học 2015 - 2016.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo