Số lượt truy cập

Đang có 128 người đang xem website.

 

Back

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Tìm :
Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 18/12/2014

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO THI LẦN 2 SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 17/12/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC THI CHƯA ĐẠT LẦN 1 SINH HỌC PHÂN TỬ 2014.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 2012-2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 16/12/2014

   Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 18/12/2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 03/12/2014

   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HỌC PHẦN BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG TMH CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 01/12/2014

   THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HỌC PHẦN BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG TMH CAO HỌC 2014-2016

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 27/11/2014

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 26/11/2014

   THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ ĐỐI TƯỢNG CAO HỌC 2014 -2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 25/11/2014

   THÔNG BÁO DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ ĐỐI TƯỢNG CAO HỌC 2014 -2016

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 24/11/2014

   LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 20/11/2014

   Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC CÁC ĐỐI TƯỢNG SĐH

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 18/11/2014

   THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC. ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SĐH 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ NĂM 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 12/11/2014

   Đăng ký thi lại tại Phòng Sau Đại học vào ngày 20-21/11/2014. Ngày thi: 7 giờ 30 ngày 27/11/2014 Giảng đường thi: Xem danh sách cụ thể tại Phòng Sau Đại học ngày 25/11/2014

Thông báo về việc thi học phần / chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho đối tượng Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :buitridung, ngày : 10/11/2014

   Thông báo về việc thi học phần / chứng chỉ Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho đối tượng Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh.

THÔNG BÁO VỀ GIẢNG ĐƯỜNG THI CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 07/11/2014

   ĐỐI TƯỢNG: CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2014-2016 VÀ 2014-2018 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM VÀ CKI KHÓA 2013-2015 BV. CHỢ RẪY

THÔNG BÁO V/V THI HỌC PHẦN TRIẾT HỌC CAO HỌC KHÓA 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 06/11/2014

   Phòng Sau đại học đề nghị các anh/chị học viên cao học khóa 2014-2016 và các khóa trước (2013-2015;2012-2014) đã đăng ký học phần Triết học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ xem thông báo về việc tổ chức thi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo