Số lượt truy cập

Đang có 224 người đang xem website.

 

Back

 Tin mới nhận
Thông báo lịch học các học phần chung và cơ sở hỗ trợ của Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú khóa 2015 - 2018. - Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 dành cho đối tượng sinh viên - Thông báo về việc làm thủ tục nhập học cho các thí sinh trúng tuyển Sau đại học năm 2015 - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - Lịch ôn tập tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ Tốt nghiệp năm 2015) - Đề cương ôn tập Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015) - Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015) - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN KHOA 1 NĂM 2015 - Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh - THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TỐT NGHIỆP CKI KHÓA 2013-2015 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI MÔN NGOẠI NGỮ VÀ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP 1 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH NỘI TRÚ TUYỂN SINH NĂM 2015 - Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh Sau đại học năm 2015 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 ĐỢT 3 -

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015 ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, NỢ NGOẠI NGỮ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

Tìm :
Thông báo lịch học các học phần chung và cơ sở hỗ trợ của Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú khóa 2015 - 2018.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 27/08/2015

   Thông báo lịch học các học phần chung và cơ sở hỗ trợ của Cao học khóa 2015 - 2017 và Bác sĩ Nội trú khóa 2015 - 2018.

Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 dành cho đối tượng sinh viên

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 21/08/2015

   Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 dành cho đối tượng sinh viên

Thông báo về việc làm thủ tục nhập học cho các thí sinh trúng tuyển Sau đại học năm 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 10/08/2015

   Thông báo về việc làm thủ tục nhập học cho các thí sinh trúng tuyển Sau đại học năm 2015

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 08/08/2015

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Lịch ôn tập tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ Tốt nghiệp năm 2015)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 04/08/2015

   Lịch ôn tập tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ Tốt nghiệp năm 2015)

Đề cương ôn tập Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 31/07/2015

   Đề cương ôn tập Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Bác sĩ tốt nghiệp năm 2015)

Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 30/07/2015

   Thông báo Tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015 (Tốt nghiệp Bác sĩ năm 2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN KHOA 1 NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 21/07/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN KHOA 1 NĂM 2015

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 20/07/2015

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 11/07/2015

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TỐT NGHIỆP CKI KHÓA 2013-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 04/07/2015

   Đối tượng: HỌC VIÊN CKI KHÓA 2013-2015 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA HOÀN THÀNH CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI MÔN NGOẠI NGỮ VÀ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP 1

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 26/06/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI MÔN NGOẠI NGỮ VÀ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP 1 KHÓA 2013-2015; KHÓA 2012-2014 (BẢO LƯU); KHÓA 2011-2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH NỘI TRÚ TUYỂN SINH NĂM 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 25/06/2015

   THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH NỘI TRÚ TUYỂN SINH NĂM 2015

Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh Sau đại học năm 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 22/06/2015

   Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh Sau đại học năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 ĐỢT 3

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 19/06/2015

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 ĐỢT 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
xettuyen2015
Lac Hong 1
Lac Hong 2
quảng cáo ĐH Miền Đông
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo