Số lượt truy cập

Đang có 58 người đang xem website.

 

Back

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Tìm :
Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 10/02/2015

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 05/02/2015

   Thông báo v/v thay đổi hình thức thi môn Nhi khoa (môn 5 nội trú)

Thông báo lịch ôn tập môn 3 thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 04/02/2015

   Thông báo lịch ôn tập môn 3 thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú 2015

Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 03/02/2015

   Thông báo v/v thay đổi hình thức thi và đề cương môn Sản phụ khoa (môn 5 nội trú)

THÔNG BÁO V/V CHẤP THUẬN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2014-2016 NGHỈ HỌC TẠM THỜI

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 29/01/2015

   THÔNG BÁO V/V CHẤP THUẬN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2014-2016 NGHỈ HỌC TẠM THỜI

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II, BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :saudaihoc, ngày : 09/01/2015

   THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II, BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2014

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :saudaihoc, ngày : 09/01/2015

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014.

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Tin quan trọng, người đăng :saudaihoc, ngày : 09/01/2015

   Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên sau đại học tốt nghiệp năm 2014: Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 19/5/2015.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 2011-2013 (Trễ hạn)

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 23/12/2014

   THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 2011-2013 (Trễ hạn)

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 18/12/2014

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO THI LẦN 2 SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 17/12/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC THI CHƯA ĐẠT LẦN 1 SINH HỌC PHÂN TỬ 2014.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 2012-2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 16/12/2014

   Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 18/12/2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 03/12/2014

   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2015

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HỌC PHẦN BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG TMH CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 01/12/2014

   THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HỌC PHẦN BỆNH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRONG TMH CAO HỌC 2014-2016

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 27/11/2014

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
SPSS & ENDNOTE
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo