Số lượt truy cập

Đang có 230 người đang xem website.

 

Back

Lịch học các lớp ôn thi tuyển Sau đại học năm 2014

Ôn thi tuyển Sau đại học năm 2014

Đề cương ôn tập tuyển sinh Sau đại học 2014

Đề cương ôn tập tuyển sinh sau đại học 2014; danh sách các môn cơ sở tuyển sinh sau đại học 2014

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Thông báo chiêu sinh Sau đại học năm 2014, điều kiện dự thi, hình thức đào tạo, các chuyên ngành đào tạo. Đối tượng: Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ nội trú, Cao học và Nghiên cứu sinh. Thời gian ôn thi và thi tuyển. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI BSNT 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CỦA THÍ SINH DỰ THI 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp các đối tượng sau đại học

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Thông tin về đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh

Tìm :
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT KHÓA HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2012-2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :trinhhoangquy, ngày : 08/10/2014

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT KHÓA HỌC CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2012-2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CAO HỌC 2014-2016, BSNT 2014-2017

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 07/10/2014

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CAO HỌC 2014-2016, BSNT 2014-2017

Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông tin Luận án, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 07/10/2014

   Thông tin đưa lên mạng Nghiên cứu sinh

THÔNG BÁO TẠM NGHỈ BUỔI HỌC Y ĐỨC-XÃ HỘI HỌC 04/10/2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 02/10/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN CKI 2014-2016

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 01/10/2014

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGHỈ HỌC CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC 2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 30/09/2014

   BUỔI 07/10/2014 VÀ BUỔI 09/10/2014. ĐỐI TƯỢNG: CKI khóa 2014-2016.

Thông báo về việc tạm nghỉ các lớp Sau đại học

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenquangkhai, ngày : 26/09/2014

   Thông báo về việc tạm nghỉ các lớp Sau đại học

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG HỌC VI SINH NGÀY 26/9/2014

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 23/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC HỌC CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ VI SINH 2014

THÔNG BÁO BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2012-2015, 2013-2016 NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2014-2015

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :nguyenthithinh, ngày : 19/09/2014

   THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG BÁC SĨ NỘI TRÚ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO LƯU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA CẤP MỘT KHÓA 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: CÁC HỌC VIÊN CKI ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ CỦA KHÓA 2014-2016.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG SAU ĐẠI HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2014

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :lenguyentho, ngày : 18/09/2014

   ĐỐI TƯỢNG: CKI, BSNT KHÓA 2013 THI CHƯA ĐẠT LẦN 1

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :dangthanhthuy, ngày : 18/09/2014

   THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH GIẢNG CỤ THỂ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAO HỌC KHÓA 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 11/09/2014

   THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH GIẢNG CỤ THỂ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAO HỌC KHÓA 2014-2016

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CAO HỌC 2014-2016

Đơn vi: Phòng Sau đại học , loại Thông báo, người đăng :huynhtrungquochieu, ngày : 11/09/2014

   THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC CAO HỌC 2014-2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
Phần mềm giải phẫu bệnh
đại học quốc tế miền đông
Học bổng
Research methods and statistics
Link EBM mới
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo